// مقاله / آيين همدلي (1)

آيين همدلي (1) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

آيين همدلي (1)


// محبت بين همسران

طيبه چراغي
ازدواج، نخستين سنگ بناي خانواده و مناسب ترين راه براي همدلي دو جوان به شمار مي آيد. پيامبر اعظم(ص) درباره اهميت ازدواج در اسلام فرمود: «هيچ كانوني در اسلام برپا نشده كه نزد خداوند از كانون ازدواج محبوب تر باشد».1
ازدواج از ديدگاه قرآني پديدآورنده مطمئن ترين و آرامبخش ترين رابطه ها و آغازگر زندگي سراسر عشق و ايثار است. از نشانه هاي قدرت خداوند اين است كه براي انسان ها از نوع خود آنها، همسراني آفريد تا در كنار آنان، به آرامش برسند و ميان آنها الفت و دوستي قرار داد.2 محبت و رحمت الهي، جاذبه اي معنوي ـ مادي ميان زن و مرد ايجاد مي كند كه آنها را به آرامش مي رساند.3
امام رضا(ع) درباره منفعت همسر شايسته مي فرمايد:
هيچ منفعتي بهتر از همسر شايسته نيست؛ همسري كه انسان با ديدن او شاد شود و در موقع نبود مرد، نگهدار ناموس و مالش باشد.4

/// مقالات