// مقاله / آيين همدلي (8)

آيين همدلي (8) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

آيين همدلي (8)


// مادر

علي باباجاني
مادرم، سايه ات امن و آرام
دست هايت پر از طعم گيلاس
تو سراسر نشان بهاري
سبز و بي ادعا، غرق احساس

مادرم، روشني دلم را
از چراغ نگاه تو دارم
با دعاي تو، شب مي توانم
در دلم آفتابي بكارم

مادر اي آشناي قديمي
اي قديمي ترين رازدارم
هستي ام را، دل كوچكم را
من به دستان تو مي سپارم

بهتر از اين چه مي خواهي اي گل
اي فرشته كه جايت بهشت است
آسماني پر از باغ هستي
مادرم، زير پايت بهشت است
علي باباجاني/// مقالات