// مقاله / سلطه گوگل بر راهبرد‌هاي بازاريابي موتور جست‌وجو1

سلطه گوگل بر راهبرد‌هاي بازاريابي موتور جست‌وجو در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سلطه گوگل بر راهبرد‌هاي بازاريابي موتور جست‌وجو1

نويسنده: هلن سلين هال2
مترجم: مرتضي باراني3

چكيده
شركت گوگل با استفاده از محصولات و خدمات اينترنتي خود بر عرصه جست‌وجوهاي اينترنتي سلطه يافته است. اين سيطره اين امكان را پديد آورده است كه اين شركت با استفاده از شمار بسيار بالاي كاربران فضاي مناسبي براي تبليغات در اختيار داشته باشد. اما اكنون با به وجود آمدن محصولات جديد در عرصه تلفن همراه، همانند اسمارتفونها (تلفن‌هاي هوشمند)، جست‌وجوهاي اينترنتي از صفحات رايانه و لپتاپ به تلفن‌هاي همراه راه يافته است. شركت گوگل براي حفظ سلطه خود در زمينه جست‌وجوهاي اينترنتي با به كارگيري اقداماتي در تلاش است عرصه جست‌وجوهاي اينترنتي از طريق تلفن همراه را نيز به خود اختصاص دهد. اين انحصارطلبي باعث شده برخي از شركتهاي فن‌آوري‌هاي پيشرفته در مورد حق رقابت آزاد و اقدامات ضدرقابتي گوگل شكايتي بر ضد اين شركت تنظيم كنند.
كليدواژگان: گوگل، جست‌وجوي اينترنتي، موتورهاي جست‌وجو، تلفن همراه.

براي دنياي بازاريابي ديجيتال كمي تعجب‌آور بود كه شركت حقوقي مدافع حقوق مصرفكنندگان به نام فِرسِرچ4 شكايتي را بر ضد گوگل به كميسيون (هيئت) اروپا ارائه كند. اين شكايت به دليل «سوء استفاده گوگل از سيطره خود در فضاي مجازي» انجام شد. همان‌طور كه اكنون استفاده از اينترنت از انواع رايانه‌ها به سمت تلفن همراه تغيير مييابد، گوگل از طريق راهبرد ضد رقابتي خود در تلاش است سيطره خويش را بر حوزه اينترنت از طريق تلفن همراه نيز گسترش دهد كه با اين اقدام، سلطه خود را بر اطلاعات كاربران بر خط در جهت تبليغات افزايش مي‌دهد.
درحالي كه اكنون بازار جهاني جست‌وجو از طريق تلفن همراه به 4/5 درصد از كل جست‌وجوهاي اينترنتي رسيده است و همچنين برخي از مطالعات پيشبيني افزايش استفاده اينترنت از طريق تلفن همراه در دو سال آينده نسبت به استفاده آن از طريق رايانه و لپتاپ داشتهاند، تعجبي نيست كه گوگل اين حوزه را نيز در سيطره خود درآورد. با وجود اين، در حالي كه آثار منفي اين سيطره بر شركتهاي فن‌آوري پيشرفته در ناتوانايي آنان در رقابت، كاملاً مشخص است، من در پي بررسي اين موضوع هستم كه چگونه اين سيطره بر راهبردهاي بازاريابي موتورهاي جست‌وجو اثرگذار است. همچنين مؤسسات و برندهاي ديجيتالي چگونه ميتوانند در برابر آن واكنش نشان دهند.

// شكايت

شركت فِرسِرچ كه شامل هفده شركت فن‌آوري پيشرفته مانند نوكيا، اِكسپِديا، ماكروسافت و تريپ اَدوايزِر1 است، گوگل را «به استفاده از سيستم عامل اندرويد خود به‌ عنوان اسب تروا2 در جهت فريب شريكان، به انحصار درآوردن بازار فروش تلفن همراه و سلطه بر اطلاعات كاربران متهم كردهاند.» گوگل سيطره خود در بازار سيستم عامل اسمارتفون3 را از طريق ارائه مجاني و فريبنده سيستم عامل اندرويد به توليدكنندگان دستگاههاي ارتباطي بهدست آورد. با اين حال، با وجود اين معامله بين شركتهاي توليدكننده تلفن همراه با شرگت گوگل، اگر آنان بخواهند برنامههاي اجباري گوگل مانند نقشه يا يوتيوب را روي دستگاههاي خود نصب كنند، بايد بسته كامل خدمات تلفن همراه گوگل را بهصورت مقدماتي بارگذاري كنند و تنظيمات پيشفرض مهم تلفن همراه را به اين برنامهها اختصاص دهند. اين شكايت حكايت از ضرر وارد شده به ديگر شركتهاي خدماتي تلفن همراه دارد. در حالي كه سيستم عامل اندرويدِ گوگل، قادر به وارسي افراد بيشتري از محصولات گوگل استفاده ميكنند، آنان بهعنوان پيشفرض بيشتر به اين ميانجي و به ويژه عملكرد جست‌وجوي آن وابسته ميشوند و از آنها كمك ميگيرند.
اطلاعات غالب مشتريان اسمارت فونها (حدود 70 درصد) است.

// اين سيطره در حوزه تلفن همراه چگونه بر راهبردهاي بازاريابي موتور جست‌وجو اثرگذار است؟

هرچه گوگل بيشتر عرصه تلفن همراه را در اختيار خود درآورد، در عرصههاي ديگر نيز سلطه خود را اعمال خواهد كرد. همان‌طور كه افراد بيشتري از محصولات گوگل استفاده ميكنند، آنان بهعنوان پيشفرض بيشتر به اين ميانجي و به ويژه عملكرد جست‌وجوي آن وابسته ميشوند و از آنها كمك ميگيرند. علاوه بر آن، هنگامي كه كاربران از جست‌وجوي اينترنتي استفاده ميكنند، شركت گوگل اطلاعات بيشتري درباره آنان به دست ميآورد، هوشمندتر ميشود و در نهايت قادر خواهد بود تجربه بهتري براي كاربران فراهم كند. حتي اكنون اگر كاربري وارد محيط ايميل گوگل شود و جست‌وجوي اينترنتي انجام دهد، گوگل با متصل شدن به ايميل (رايانامه)، تقويم و اسناد مرتبط آن كاربر، انبوهي از اطلاعات شخصي و همچنين اطلاعات كلي جديدي را از كاربر بهدست مي‌آورد. در حالي كه من مطمئن هستم اين اقدامات تجربه بهتري در اختيار كاربران قرار ميدهد، اما نگرانيهايي مبني بر احتمال وجود خطر از سپردن اين كارها به شركت گوگل به عنوان قَيم وجود دارد.
حقيقت اين است كه جست‌وجوي اينترنتي ديگر براي كاربران و براي ديگر شركتها عادلانه نيست. گوگل در فرايند جست‌وجوي اينترنتي بهترين نتايج ممكن را نشان نمي‌دهد، بلكه براي پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني اينترنتي و شريكان خود اولويت قائل است. در نتيجه براي اينكه پايگاه اينترنتي نامها و شركتهاي تجاري در اولويت جست‌وجوي گوگل قرار گيرد و از ازدحام بيشتري بهره شوند، بايد هزينه بيشتري به گوگل بپردازند. به نظر ميرسد شركت گوگل كه خود را قَيم بزرگي ميداند، از ارزشهاي اصلي خود فاصله بسياري گرفته است و اين فاصله به دليل در اختيار گرفتن ديگر شركتها يا توليد محصولاتي بهوجود آمد كه سرانجام با شركتهايي رقابت خواهند كرد كه در فهرست موتورهاي جست‌وجوي غير از گوگل وجود دارند. حتي هنگامي كه آنان محصول جديدي را بهدست ميآورند كه جايگاه محوري دارد، راهنمايي آنان به شما براي دستيابي به قابليت نمايش پايگاه اينترنتي شما در جست‌وجو كاملاً از بين مي‌رود.
همانطور كه شركت گوگل بر جست‌وجوهاي اينترنتي از طريق رايانه و لپ‌تاپ سيطره يافته است، شكي نيست انحصاري كردن عرصه تلفن همراه، شرايط را براي مؤسسات ديجيتالي در جهت برنامهريزي براي به كارگيري راهبرد شرط بندي گسترده1 مشكل ميسازد. در حالي كه گوگل بيش از پيش با قدرت در برابر ديگر شركتها و مؤسسات ديجيتالي براي دستيابي به توسعه و سودآوري رقابت ميكند. به نظر ميرسد هر بار كه شركت گوگل تحولي در عرصه جست‌وجوي اينترنتي انجام ميدهد، به دليل رمزبندي شدن جست‌وجوي اينترنتي، افزايش متونِ پيوندي2 الگوريتمِ پنگوئنِ3 گوگل، حساسيت بازاريابي4 و انحصاري كردن بازار، امكان نمايش يك پايگاه اينترنتي در نامها و علامتهاي تجاري به تنهايي نمي‌توانند با تغييرات الگوريتم، قانون‌گذاريها و محصولات جديد گوگل پيش روند. بنابراين، مؤسسات بازاريابي برخط به‌عنوان متخصصان بايد اين مسئله را بپذيرند و حتي بكوشند جايگاه اثرگذارتري در دنياي عظيم جست‌وجو به دست آورند.
جست‌وجو كاهش مييابد. گاهي اوقات مشكل است متوجه اقدام بعدي گوگل شويم يعني اينكه چه ‌چيزي را جريمه خواهند كرد و با تغيير الگوريتمِ جست‌وجو از چه چيزي طرفداري خواهند كرد. حقيقتاً به نظر ميرسد انگيزههاي آنان هميشه منطقي نيست.
من درك ميكنم كه چرا آنان نميخواهند شركتها براي پيوندهاي اينترنتي هزينه‌اي بپردازند و بي‌شك خودم را در زمره كساني قرار ميدهم كه به دنبال نشان دادن خود در عرصه جست‌وجوي اينترنتي هستند. با اين حال، نمي‌دانم چرا گوگل قيمت و سود لينك‌هاي (پيوندهاي) هزينهدار را برنميدارد. چرا بايد شركتهايي مانند اينترفلورا5 را به شدت تنبيه كنيم و آنان را بهطور موقت از فهرست جست‌وجو خارج كنيم، درحالي كه ميتوان بهجاي آن بهسادگي سود بهدست آمده از طريق راههاي كهن بهينهسازي براي بهينهسازي موتور جست‌وجو6 را حذف كرد. درصورتي كه گوگل به اين اقدام خود ادامه دهد، بيش از بيش به اژدهاي خفتهاي تبديل خواهد شد، كه ديگر شركتها به آن احترام نخواهند گذاشت، و تنها مردم زندگي خود را در پيروي از خواسته‌هاي آن و ناراحت نكردن آن صرف خواهند كرد.
البته غير از گوگل، هيچ‌كس نميداند چه اوضاعي در حال رقم خوردن است. با در نظر گرفتن اين موضوع، معتقدم مؤسسات ديجيتالي بايد تمركز خود را به ديگر موتورهاي جست‌وجو جلب كنند و توجه خود را معطوف به ايجاد رقابت سالم نمايند كه باعث كاهش زيان‌هايي ميشود كه گوگل با هدف قرار دادن بخش كاربران آنان بهوجود مي‌آورد. مهم اين است كه نهتنها تلاش كنيم و آينده شغلي خودمان را تضمين كنيم، بلكه با موفقيت از پس مشكلات پيش‌يبني نشده برآييم. بنابراين، شايد حركت بر پايه روش‌هاي غيرسنتي گوگل و از طريق شبكه‌هاي آنان كه همچنان ازدحام و بازدهي سرمايه را فراهم ميكند، بسيار مهم خواهد بود.
مؤسسات ديجيتالي ميتوانند از غير قابل پيشبيني بودن گوگل نهايت بهره را ببرند، تا زماني كه مطمئن خواهند بود هركاري كه براي كاربران خود انجام ميدهند شفاف است و راهبردهاي آنان نيرومند و متنوع است. نامها و علامتهاي تجاري به تنهايي نمي‌توانند با تغييرات الگوريتم، قانونگذاريها و محصولات جديد گوگل پيش روند. بنابراين، مؤسسات بازاريابي برخط بهعنوان متخصصان بايد اين مسئله را بپذيرند و حتي بكوشند جايگاه اثرگذارتري در دنياي عظيم جست‌وجو به دست آورند.

/// مقالات