ايده‌ها؛ دستينه‌اي براي پژوهشگران و برنامه‌سازان؛ ايده‌هاي برنامه‌سازي ويژه انتخابات

موضوع: تاریخ نشر: 1399 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

ايده‏ ها؛ دستينه ‏اي براي برنامه‏ سازان(بهار)

موضوع: تاریخ نشر: ارديبهشت1397 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

ايده‏ ها؛ دستينه‏ اي براي پژوهشگران و برنامه‏ سازان (پاييز)

موضوع: تاریخ نشر: مهر1397 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

ايده‏ ها؛ دستينه‏ اي براي پژوهشگران و برنامه‏ سازان(تابستان)

موضوع: تاریخ نشر: مهر1397 نویسنده: گروهي از نويسندگان چکیده شناسنامه

باران كرامت

موضوع: تاریخ نشر: دي1394 نویسنده: گروهي از نويسندگان چکیده شناسنامه

بر سفره محبوب (ويژه نامه ماه مبارك رمضان)

موضوع: تاریخ نشر: آذر1379 نویسنده: داود رجبي نيا چکیده شناسنامه

بررسي نقاط عطف وقايع تاريخي انقلاب اسلامي

موضوع: تاریخ نشر: تير1396 نویسنده: مريم حايك چکیده

برنامه‌سازي اربعين در شرايط كرونا

موضوع: تاریخ نشر: مهر1399 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

بسته پژوهشي با موضوع جهش توليد

موضوع: تاریخ نشر: ارديبهشت1399 نویسنده: گروهي چکیده

به رنگ زندگي (زيرنويس‌ها و پيام‌هاي كوتاه «ويژه زن و خانواده»)

موضوع: تاریخ نشر: آبان1391 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

× تاريخ و مناسبتها

// کتاب