تبيين بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي در آيينه توصيه هاي رهبر معظم انقلاب به رسانه ملي

موضوع: تاریخ نشر: 1400 نویسنده: چکیده شناسنامه

تجلي آفتاب -ايمان روشن‌بينانه در سيره و كلام حضرت امام رضا عليه السلام

موضوع: تاریخ نشر: شهريور1394 نویسنده: مهدي كرامتي چکیده شناسنامه

تحليلي بر مؤلفه‌هاي فرهنگي در منظومه فكري امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري

موضوع: تاریخ نشر: خرداد1392 نویسنده: داوود ميرمحمدي چکیده شناسنامه

ترنم بهار(زيرنويس‌ها و پيام‌هاي كوتاه ويژه موضوع سال 1393)

موضوع: تاریخ نشر: خرداد1393 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

توليد ملي حلاوت امروز، آسايش فردا

موضوع: تاریخ نشر: مرداد1392 نویسنده: سيد حسين اسحاقي چکیده شناسنامه

توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بررسي مفهومي و راهكارهاي رسانه اي

موضوع: تاریخ نشر: اسفند1392 نویسنده: محمد خلجي چکیده شناسنامه

جشن فطرت

موضوع: تاریخ نشر: آذر1379 نویسنده: سيد رضا باقريان موحد چکیده شناسنامه

جهش توليد و رسانه ملي

موضوع: تاریخ نشر: مهر1399 نویسنده: چکیده شناسنامه

حقيقت موزون (سخنراني حضرت‌ آيت‌الله جوادي آملي )در سي‌امين سالگرد شهادت استاد مطهري


حماسه در حماسه زيرنويس‌ها و پيام‌هاي كوتاه ويژه سال «حماسه سياسي ـ حماسه اقتصادي»

موضوع: تاریخ نشر: خرداد1392 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

× تاريخ و مناسبتها

// کتاب