زيبايي‌شناسي حماسه عاشورا

موضوع: تاریخ نشر: آبان1393 نویسنده: سيدمحمود طاهري چکیده شناسنامه

عاشورا و شبكه‌هاي ماهواره‌اي راهكارهاي مواجهه رسانه با شبهات شبكه‌هاي ماهواره‌اي پيرامون قيام امام حسين عليه السلام

موضوع: تاریخ نشر: آبان1393 نویسنده: محمد رضايي آدرياني چکیده شناسنامه

آيين برنامه‌سازي درباره محرم

موضوع: تاریخ نشر: آبان1393 نویسنده: محمد رضايي آدرياني چکیده شناسنامه

ترنم بهار(زيرنويس‌ها و پيام‌هاي كوتاه ويژه موضوع سال 1393)

موضوع: تاریخ نشر: خرداد1393 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

رسانه ملي و فرهنگ ؛راهبردها،سياست ها و محورهاي برنامه سازي


مفاهيم و ديدگاه‌هاي نظري در موضوع فرهنگ و اقتصاد

موضوع: تاریخ نشر: خرداد1393 نویسنده: سيدحسين شرف الدين چکیده شناسنامه

راهبردها و سياست‌ها و محورهاي برنامه‌سازي در حوزه اقتصاد

موضوع: تاریخ نشر: خرداد1393 نویسنده: عليرضا رنجبر چکیده شناسنامه

سيره ائمه در عزاداري امام حسين عليه السلام ؛ با رويكرد رسانه‌اي


توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بررسي مفهومي و راهكارهاي رسانه اي

موضوع: تاریخ نشر: اسفند1392 نویسنده: محمد خلجي چکیده شناسنامه

امام باقر عليه السلام از ديدگاه اهل‌سنت

موضوع: تاریخ نشر: آذر1392 نویسنده: رمضان قوامي دربندي چکیده شناسنامه

× تاريخ و مناسبتها

// کتاب