پيام سلامت (پيام‌هاي كوتاه و زيرنويس ويژه بهداشت و سلامت)

موضوع: تاریخ نشر: شهريور1392 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

شاپرك‌ها(پيام‌هاي كوتاه و زيرنويس‌هاي تلويزيوني ويژه برنامه كودك و نوجوان)

موضوع: تاریخ نشر: شهريور1392 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

پويش (پيام هاي كوتاه و زيرنويس ويژه برنامه هاي ورزشي)

موضوع: تاریخ نشر: شهريور1392 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

توليد ملي حلاوت امروز، آسايش فردا

موضوع: تاریخ نشر: مرداد1392 نویسنده: سيد حسين اسحاقي چکیده شناسنامه

نقش خواص در شكل‌گيري واقعه عاشورا

موضوع: تاریخ نشر: مرداد1392 نویسنده: اعظم بابايي چکیده شناسنامه

حماسه در حماسه زيرنويس‌ها و پيام‌هاي كوتاه ويژه سال «حماسه سياسي ـ حماسه اقتصادي»

موضوع: تاریخ نشر: خرداد1392 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي در شعر فارسي


راهبردها و سياست‌هاي رسانه ملي در سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي


حماسه سياسي و حماسه اقتصادي از منظر آيات و روايات

موضوع: تاریخ نشر: خرداد1392 نویسنده: محمدحسين درافشان چکیده شناسنامه

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي از نگاه امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري

موضوع: تاریخ نشر: خرداد1392 نویسنده: عليرضا رنجبر چکیده شناسنامه

× تاريخ و مناسبتها

// کتاب