مفاهيم و ديدگاه‌هاي نظري در موضوع فرهنگ و اقتصاد

موضوع: تاریخ نشر: خرداد1393 نویسنده: سيدحسين شرف الدين چکیده شناسنامه

راهبردها و سياست‌ها و محورهاي برنامه‌سازي در حوزه اقتصاد

موضوع: تاریخ نشر: خرداد1393 نویسنده: عليرضا رنجبر چکیده شناسنامه

توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بررسي مفهومي و راهكارهاي رسانه اي

موضوع: تاریخ نشر: اسفند1392 نویسنده: محمد خلجي چکیده شناسنامه

امام باقر عليه السلام از ديدگاه اهل‌سنت

موضوع: تاریخ نشر: آذر1392 نویسنده: رمضان قوامي دربندي چکیده شناسنامه

پيام سلامت (پيام‌هاي كوتاه و زيرنويس ويژه بهداشت و سلامت)

موضوع: تاریخ نشر: شهريور1392 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

شاپرك‌ها(پيام‌هاي كوتاه و زيرنويس‌هاي تلويزيوني ويژه برنامه كودك و نوجوان)

موضوع: تاریخ نشر: شهريور1392 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

پويش (پيام هاي كوتاه و زيرنويس ويژه برنامه هاي ورزشي)

موضوع: تاریخ نشر: شهريور1392 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

توليد ملي حلاوت امروز، آسايش فردا

موضوع: تاریخ نشر: مرداد1392 نویسنده: سيد حسين اسحاقي چکیده شناسنامه

نقش خواص در شكل‌گيري واقعه عاشورا

موضوع: تاریخ نشر: مرداد1392 نویسنده: اعظم بابايي چکیده شناسنامه

حماسه در حماسه زيرنويس‌ها و پيام‌هاي كوتاه ويژه سال «حماسه سياسي ـ حماسه اقتصادي»

موضوع: تاریخ نشر: خرداد1392 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

× تاريخ و مناسبتها

// کتاب