ايده ها(دستينه اي براي پژوهشگران و برنامه سازان) جلد چهارم زمستان 1397

موضوع: تاریخ نشر: دي97 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

ساخت ايران؛ رسانه ملي و حمايت از كالاي ايراني(ويراست دوم تابستان 97)

موضوع: تاریخ نشر: مرداد97 نویسنده: گروهي از نويسندگان چکیده

كتاب راهنماي اميد

موضوع: تاریخ نشر: مرداد97 نویسنده: گروهي از نويسندگان چکیده شناسنامه

سيره ائمه(ع) در عزاداري امام حسين(ع) با رويكرد رسانه‌اي


تبيين بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي در آيينه توصيه هاي رهبر معظم انقلاب به رسانه ملي

موضوع: تاریخ نشر: 1400 نویسنده: چکیده شناسنامه

آيينه‌هاي زلال(نمايشنامه راديويي زندگي، سيره و شخصيت برخي از عالمان تشيع )

موضوع: تاریخ نشر: دي1400 نویسنده: چکیده شناسنامه

صدوق دين (نمايشنامه راديويي زندگي، سيره و شخصيت شيخ صدوق(ره) )

موضوع: تاریخ نشر: دي1400 نویسنده: چکیده شناسنامه

روايت مكتب گمنامان (ويژه‌نامه هفته بسيج)

موضوع: تاریخ نشر: آذر1400 نویسنده: چکیده شناسنامه

كتابچه سؤال؛ ويژه مناسبت‌هاي شمسي و قمري

موضوع: تاریخ نشر: آبان1400 نویسنده: گروهي از نويسندگان چکیده شناسنامه

ايده‌ها؛ دستينه‌اي براي پژوهشگران و برنامه‌سازان؛ ايده‌هاي برنامه‌سازي ويژه انتخابات

موضوع: تاریخ نشر: 1399 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

× تاريخ و مناسبتها

// کتاب