موضوع: ادبيات و هنر تاریخ نشر: بهمن1388 نویسنده: محمود سوري

رسالت شعر ديني در جنبش‌هاي اجتماعي و سياسي

اثر ارزشمند رسالت شعر ديني در جنبش هاي اجتماعي و سياسي به خامه پژوهشگر ارجمند و توانا، آقاي محمود سوري، كاوشي است در سير ادبيات ديني و مروري است بر برخي مصداق‌هاي اثرگذاري آن در جنبش هاي اجتماعي و سياسي. بي‌گمان، چهره كهن ادبيات ميهن ما، با وجود استغنايش و بهره داشتن از ژرف ترين جان‌مايه ها، هنوز چنان‌كه درخور آن است، غبارروبي نشده و به ‌طور كامل از حاشيه‌نشيني و انزوا برون نيامده است. ترديدي نيست كه يكي از شيوه هاي غبارروبي اين تنديس ملي و اسلامي و از عوامل رهانيدن اين شاهد بازاري از پرده نشيني، تهيه و تنظيم آثاري است كه در آن به تأثيرگذاري و فرهنگ‌سازي ادب فارسي اشاره شده است. كتاب گران سنگ رسالت شعر ديني در جنبش هاي اجتماعي و سياسي، گامي است ارزشمند در راه نزديك شدن به اين هدف مبارك. به اميد دست‌يابي كامل به چنان هدف خيزش‌آفرين.


موضوع: ادبيات و هنر تاریخ نشر: تير1384 نویسنده: محمد شريف حيدري

جستاري در هنر ديني

بررسي مسئله هنر و هنرمند، امري ظريف و بسيار دقيق است كه مرزهاي دشواري نيز در شناخت اين امور وجود دارد. بي توجهي به اين مرزها، در واقع به بي راهه رفتن است. برخي بر اين باورند كه هنر؛ يعني آنچه بر پايه تخيل آزاد انسان شكل مي گيرد و متعهد؛ يعني زنجير شده. حال اين دو مقوله چگونه با هم سازگارند؟ در پاسخ بايد گفت اساسا بحث تعهد و مسئوليت هنرمند، بيش از هر چيز به انسانيت او مربوط مي شود؛ زيرا هر چند انسان در برابر طبيعت و همه هستي، متعهد است، مسئوليت بزرگ او در برابر انسان هاست. بنابراين، هنرمند هم در زمينه قالب و نوع هنر خويش و هم در برابر محتوا تعهد دارد. محصول هنر ديني بايد نمودار خلاقيت هنري، داراي مضمون عالي، تعالي بخش، پيش برنده و فضيلت ساز باشد. ازاين رو، واژه هنر متعهد، واژه درستي است. هنر ديني تنها آن نيست كه يك داستان ديني را به تصوير بكشيم يا يك مقوله ديني را در قالب هاي هنري عرضه كنيم، بلكه هنر ديني آن است كه بتواند با نشر آموزه هايي كه همه اديان الهي و بيش از همه، دين اسلام به بقاي آنها همت گماشته اند، آنها را جاودانه سازد. هنر ديني، عدالت را در جامعه به صورت يك ارزش معرفي مي كند؛ اگر چه هيچ اسمي از دين و هيچ آيه و روايتي در برنامه يا نمادي از دين به صراحت در آن باشد. آنچه در هنر ديني بيش از همه به آن توجه مي شود، اين است كه بايد كوشيد هنر در خدمت شهوت، خشونت، ابتذال و استحاله هويت انسان و جامعه نباشد. بدين ترتيب، هنر ديني، موهبت و عطيه اي الهي بوده و آرمان گرا و روايت گر شيدايي حق است. محورهاي اين پژوهش عبارتند از: مفهوم لغوي و اصطلاحي هنر، ماهيت هنر، هنر و ارزش ها، هنر و سانسور، هنر ديني و غيرديني، صورت و محتوا در هنر ديني، قالب و محتوا در هنر ديني، رابطه قالب و محتوا در هنر ديني، رمز و نماد در هنر ديني، پيام در هنر ديني، عقلاني يا احساسي بودن هنر، احساسي يا فوق احساسي بودن زيبايي، اسلام و زيبايي، معناي عرفان، نقش هنر در سلوك عرفاني و هنر و فلسفه.


موضوع: ادبيات و هنر تاریخ نشر: شهريور1382 نویسنده: محمدحسين درافشان

كتاب شناسي طنز

مجموعه پيشِ رو، كتاب شناسي است كه هم به آثاري كه به صورت مستقل درباره طنز و طنزنويسان و تئوري طنز نگاشته شده اند پرداخته است و هم به آثاري كه در قالبي طنزگونه نگاشته شده اند. فاضل ارجمند جناب آقاي محمدحسين درافشان با تلاش مجدانه خويش بر آن بوده است تا در عرصه معرفي اين هنر وزين و رسا، كتابشناسي طنز را به دنياي ادب دوستان و هنرمندان ارائه نمايد تا برنامه سازان و مديران سازمان در رسالت خطير خود از اين رهگذر به بهترين صورت از منابع بهره جسته و در برنامه هاي خود استفاده برده و گل لبخند را بر لبان مخاطبان خود بنشانند. با اميد به اينكه طنز مسير واقع نمايي دردهاي اجتماعي و وسيله اي صحيح براي ارتقاء اخلاق، معنويات و هنجارهاي اجتماعي باشد.


موضوع: ادبيات و هنر تاریخ نشر: تير1382 نویسنده: محمدحسين درافشان

كتاب شناسي موسيقي

كتاب شناسي موضوعي در پهنه گسترده پژوهش هاي علمي، كاري شايسته و بايسته است و تدوين كتاب نامه و كتاب شناخت با پيشينه تاريخي، ضرورتِ دانش امروز به شمار مي آيد. يكي از موضوع هايي كه به كنكاش و جست وجو نياز دارد، موسيقي است. موسيقي از جمله موضوع هايي است كه با وجود كاربرد فراوان، هميشه با ابهام ها، شبهه ها و پرسش هاي زيادي روبه رو بوده و پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بر حساسيت اين موضوع افزوده شده است. آيا موسيقي مطلقا حرام است؟ آيا موسيقي به دو نوع حلال و حرام تقسيم مي شود؟ آيا حليت و حرمت يك موسيقي به شعر آن بازمي گردد يا ريتم و ملودي نيز در اين ميان نقش دارند؟ آيا تنها ريتم هاي تند كه رقص آور است، اشكال دارد؟ آيا زن و مرد بودن خواننده يا نوازندگان در حليت و حرمت تأثيرگذار است؟ آيا پخش زنده يا غيرمستقيم در حكم اثر دارد؟ آيا مقام، دستگاه يا گوشه خاصي را مي توان مطلقا حلال يا مطلقا حرام دانست؟ آيا ابزار نوازندگي يا كيفيت كشيدن صدا و تحرير و چهچهه، حكم خاصي دارند؟ آيا بومي يا غيربومي بودن ابزارهاي نوازندگي يا ملودي ها، ريتم ها و دستگاه ها، حكم را تغيير مي دهد؟ و ... . از سوي ديگر، ويژگي هاي موسيقي ايراني چيست و چه چيزي آن را از غير آن جدا مي سازد؟ موسيقي سنتي با مقامي، محلي يا بازاري چه تفاوتي دارد؟ موسيقي كلاسيك چه ويژگي هايي دارد؟ انواع موسيقي هاي غير بومي چيستند؟ پي آمدهاي هر نوع از انواع موسيقي بر فرهنگ عمومي چيست؟ انواع موسيقي بر روح و روان اجرا كنندگان و فكر و جان شنوندگان چه اثري دارند؟ آيا موسيقي مي توانداثر درماني داشته باشد؟ آيا موسيقي بر حيوانات، گياهان و اشياي جامد هم اثر دارد؟ و ... .


× ادبيات و هنر

// کتاب