موضوع: تاریخ نشر: دي97 نویسنده: گروهي از نويسندگان

چكيده مقالات اولين همايش علمي ـ پژوهشي اخلاق و رسانه

اثر حاضر چكيده مقالات اولين همايش علمي پژوهشي اخلاق ورسانه است كه اداره كل پژوهش هاي اسلامي سازمان صدا و سيما در راستاي دستيابي به رسانه تراز انقلاب اسلامي با همكاري پنجاه نهاد عالي حوزوي، دانشگاهي و رسانه اي و استادان، پژوهشگران، دانشجويان ، طلاب و فضلا برگزار كرده است .رويكرد اين همايش در بخش‌ها و موضوعات پيشنهادي، مباني معرفت‌شناسي، هستي‌شناسي، انسان‌شناسي، دين‌شناسي، ارزش‌شناسي و روش‌شناسي اخلاق اسلامي و در دو محور اصلي بررسي، تبيين و آسيب‌شناسي رسانه اخلاقي و بررسي، تبيين و آسيب‌شناسي اخلاق رسانه اي است.


موضوع: تاریخ نشر: شهريور1402 نویسنده:

مخاطب در مديريت رسانه تراز گام دوم / كد: 2937

روي‌آوري به گفتمان توليد علم اسلامي و يا نهضت توليد نرم‌افزاري و كاربردي‌سازي نظريه‌هاي بومي در عرصه‌هاي تصميم‌سازي و سياست‌گذاري، مهم‌ترين راه‌حل براي چالش‌هاي تمدني است كه مقام معظم رهبري مدظله‌العالي بارها بر آن تاكيد نموده‌اند. نظر به اينكه سياست‌گذاري و مديريت امور اساسي كشور با دانش علوم انساني صورت مي‌پذيرد، هماهنگي ميان نظريه‌هاي تاثيرگذار در تصميمات كشوري، با مباني و ساختار نظام اسلامي بيش از پيش ضروري است. براين اساس، اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه مبتني بر مأموريت محوله خويش و در راستاي سياست تحول بنيادين رسانه، توليد و تحول در ادبيات ارتباطات و رسانه را در دستور كار خود قرار داده است. اثر حاضر، با مبنا قرار دادن نظريه مردم‌سالاري ديني كه از پشتوانة علمي و عملي برخودار است، تلاشي است در راستاي تبيين جايگاه مخاطب در مديريت رسانة تراز گام دوم انقلاب اسلامي. به اميد آن كه مديران رسانة تراز گام دوم، به‌عنوان افسران عرصة تمدن‌سازي نوين اسلامي، با بهره‌گيري صحيح از ظرفيت‌هاي رسانه‌اي افق‌هاي شكل‌گيري تمدن نوين اسلامي را در برابر ديده‌گان مخاطبان خويش بگشايند. در پايان لازم است از زحمات ارزشمند ناظر محترم پژوهش، جناب آقاي دكتر ابراهيم فتحي و نيز پژوهشگر گرامي، سركار خانم فاطمه سليماني‌پور در پديدآوري اين پژوهش، صميمانه سپاسگزاري كنيم و اميدواريم اين اثر گامي هرچند كوچك در مسير دستيابي به رسانه تراز انقلاب باشد. اداره‌‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه


موضوع: تاریخ نشر: تير1402 نویسنده:

رسانه و احياي تمدن ايراني - اسلامي

با ورود جمهوري اسلامي ايران به مرحله گام دوم انقلاب اسلامي، مسئله احياي تمدن ايراني ـ اسلامي به يكي از اهداف و ضرورياتي تبديل شده است كه نظام مديريتي و اجرايي كشور، به‌ويژه رهبر انقلاب به آن توجه ويژ‌ه‌اي مبذول داشته‌اند. براي تحقق اين امر و مشخص‌نمودن بازيگران كليدي مؤثر در احياي تمدن ايراني ـ اسلامي به موجي از پژوهش‌‌هاي علمي براي بستر‌سازي مفهومي، علمي و تحليلي نياز داريم. نويسندگان پژوهش حاضر كه از روش‌هاي كمي و كيفي بهره برده‌اند، درصددند نقش‌ صداوسيما را در فرآيند احياي تمدن ايراني ـ اسلامي بكاوند.


موضوع: تاریخ نشر: ارديبهشت1402 نویسنده:

مباني اخلاق در رسانه‌هاي ديني و غيرديني

بشر ناگزير از داشتن اخلاق است، ولي ممكن است ضابطه و معيارهاي خير و شر در بين افراد مختلف، متفاوت باشد. اخلاق رسانه‎اي نيز با جهان‎بيني، ارزش‎ها و هنجارهاي حاكم بر يك جامعه‎ سروكار دارد؛ يعني از دل ارزش‎ها و هنجارها و از درون فرهنگ جامعه، سر بر مي‎آورد. بنابراين مؤلفه¬هاي اخلاق در رسانه هاي ديني و غيرديني به دليل تفاوت در مباني، متفاوت خواهند بود و عدم توجه به اين تفاوت مباني، موجب التقاط و درهم‌آميختن درست و نادرست در فعاليت هاي رسانه اي و عدم اتخاذ تصميم صحيح خواهد بود. اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه كه در راستاي ديني شدن رسانه ملي، عهده‌دار پشتيباني محتوايي آن در ساحت سياست‌گذاري و توليد برنامه است، بر خود مفروض مي‌داند كه ريل‌گذاري لازم را در مسير حركت رسانه ملي بر مبناي ارزش‌ها و هنجارهاي اسلامي انجام دهد. اين اداره‌‌كل كه افتخار برگزاري اولين «همايش ملي علمي- پژوهشي اخلاق و رسانه» را در كارنامه فعاليت‌هاي پژوهشي خود دارد، همچنان با جديت در حوزه اخلاق و رسانه قدم برمي‌دارد. اثر علمي حاضر كه محصولي از اين دغدغه‌مندي است با هدف ارائه تمايزهاي موجود در مباني هستي شناختي، معرفت شناختي، انسان‌شناختي و ارزش¬شناختي اخلاق رسانه هاي ديني و غيرديني نگاشته شده است. در اين تحقيق، با ارائه رويكردي از زاويه فلسفه اخلاق و بر اساس مباحث مربوط به نظريه هاي هنجاري رسانه و نظريه هاي ارتباطات و مطالعات اخلاق رسانه، ضمن توصيف اخلاق رسانه و مباني اخلاق رسانه در دو مكتب اسلام و ليبراليسم، اين مباني در رسانه هاي ديني و غيرديني مورد مقايسه قرار گرفته‌اند. توصيف و مقايسه‌ بر اساس الگوي بررسي مباني هستي شناختي، معرفت شناختي، انسان شناختي و ارزش شناختي كه همراه با معناسازي مقايسه‌اي و نقد و بررسي جايگاه مؤلفه هاي مطرح شده در مكاتب، مورد توجه قرار گرفته است. اين كتاب علمي مي تواند در تمايز مباني اخلاق در رسانه هاي ديني و غيرديني، ياري‌گر سياست گذاران و برنامه ريزان صداوسيما باشد از سوي ديگر خواهد توانست زمينه ساز تدوين اصول و قواعد اخلاق رسانه براي رسانه هاي فعال در جمهوري اسلامي ايران باشد. همچنين آشنايي با مباني اخلاق رسانه در رسانه‌هاي ديني و وجوه تمايز آن با رسانه هاي غيرديني مي‌تواند در بخش‌هاي مختلف برنامه سازي كمك كار برنامه سازان در رسانه ملي باشد تا در دوراهي ها با تمسك به مباني اخلاق رسانه اسلامي بتوانند درست و نادرست را از نظر اسلامي تشخيص داده و از عمل كردن بر اساس قواعد رسانه هاي ليبرال اجتناب نمايند. در پايان از همه افرادي كه در انجام اين پژوهش مؤثر بوده‌اند، به‌ويژه پژوهشگر محترم حجت‌الاسلام دكتر روح‌الله عباس‌زاده تقدير و تشكر مي‌شود. اميدواريم اين مجلد، مورد توجه صاحبان انديشه، مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي قرار گيرد. اداره‌‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه


موضوع: تاریخ نشر: آبان1401 نویسنده: گروهي از نويسندگان

يوگا و رسانه

با توجه به فراگيري يوگا در ايران و اهميت آسيب‌شناسي اين جريان به‌عنوان فلسفه عملي مكتب هندوئيسم، اثر حاضر تلاش دارد حقيقت يوگا و رسالت رسانه را بازگويد و با واكاوي اين مقوله و نيز بيان نقد و نظر و راهكارهايي براي رسانه ملي، نكاتي را پيـش روي خوانندگان محترم قرار دهد. اين كتاب با عناويني همچون تاريخچه يوگا، يوگا در ايران، ماهيت يوگا و مراحل آن، اصطلاحات و مباني يوگا و با تأمل و نقد در سايه استفاده از نظريات صاحبان انديشه سامان يافته است تا نقشي هرچند كوچك، اما مؤثر در آگاهي‌بخشي حقيقت يوگا داشته باشد. اميد است اين اثر براي مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي مفيد واقع شود. اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه


موضوع: تاریخ نشر: 1400 نویسنده:

مجموعه مقالات اولين همايش علمي پژوهشي اخلاق و رسانه؛ جلد اول

اولين همايش علمي پژوهشي اخلاق و رسانه، كه حائز رتبه ISC از پايگاه استنادي جهان اسلام بود، در آذرماه سال 1397 به همت اداره‏ كل پژوهش‏هاي اسلامي صداوسيما و با همكاري پنجاه نهاد عاليِ حوزوي، دانشگاهي و رسانه‏ اي براي پاسخ به همين نياز جامعه علمي و جامعه رسانه ‏اي برگزار شد. از اين‏ رو، شوراي سياست‏گذاري همايش كه از شخصيت‏ هاي صاحبنظر حوزوي، دانشگاهي و رسانه ‏اي شكل يافت، در دو قلمرو «رسانه اخلاقي» و «اخلاق رسانه ‏اي» 30 حوزه را صورت‏ بندي كرد تا پاسخ به دغدغه‏ هاي بنيادي و كاربردي اين دو قلمرو را تأمين كند. فراخوان همايش با استقبال غير قابل انتظار، از سوي جامعه علمي و رسانه ‏اي كشور روبرو شد و پس از دريافت و بررسي 352 چكيده مقاله، شاهد دريافت 155 مقاله از سوي اساتيد و پژوهشگران بوديم. طي فرايند داوري به سياق داوري مقالات علمي پژوهشي، 98 مقاله، نمره لازم را كسب كردند كه پس از انجام اصلاحات زير نظر داوران به دست انتشار سپرده و در اين مجموعه سه جلدي به جامعه علمي كشور تقديم مي‏شود. همچنين در روز همايش، مؤلفان 8 مقاله برگزيده مورد تجليل قرار گرفتند و 40 مقاله برتر در دو نوبت صبح و بعدازظهر در هشت كميسيون تخصصي ارائه و نقد شدند. ازجمله برنامه‏ هاي اين همايش، انتشار 7 اثر ارزشمند و رونمايي از آنها در افتتاحيه همايش بود. تأليف كتاب «اخلاق حرفه‏ اي و كاربردي رسانه‏ ها در جمهوري اسلامي ايران؛ مفاهيم و مصاديق»، ترجمه 2 كتاب «اخلاق رسانه در دنياي واقعي؛ درون صنايع پخش و سرگرمي» و «فهم اخلاق رسانه» از زبان انگليسي و ترجمه كتاب «خدا را در گوگل جست ‏و‏ جو كن!» از زبان آلماني، تأليف «راهنماي مطالعاتي اخلاق و رسانه به دو زبان فارسي و انگليسي»، «چكيده مقالات همايش» و دو ويژه‏ نامه‏ مشتمل بر 152 گفت‏ و‏ گو و گفتار، مورد استقبال شركت‏ كنندگان در همايش و صاحبنظران و علاقمندان اين ساحت واقع شده است. در پايان با تقديم جلد نخست از مجموعه مقالات اولين همايش علمي پژوهشي اخلاق و رسانه، اميدواريم اين مقالات به‏ عنوان گام نخست در ساحت اخلاق و رسانه، قدم بلندي در آسيب‏ شناسي، توليد دانش‏ نظري و تبيين مباني علمي و عملي رسانه اخلاقي و اخلاق رسانه‏ اي به شمار آيد و بنيان پژوهش ‏هاي بنيادي و كاربردي فاخرتر و اثربخش ‏تري را بنا نهد.


موضوع: تاریخ نشر: 1400 نویسنده:

مجموعه مقالات اولين همايش علمي پژوهشي اخلاق و رسانه؛ جلد دوم

اولين همايش علمي پژوهشي اخلاق و رسانه، كه حائز رتبه ISC از پايگاه استنادي جهان اسلام بود، در آذرماه سال 1397 به همت اداره ‏كل پژوهش‏هاي اسلامي صداوسيما و با همكاري پنجاه نهاد عاليِ حوزوي، دانشگاهي و رسانه ‏اي براي پاسخ به همين نياز جامعه علمي و جامعه رسانه ‏اي برگزار شد. از اين ‏رو، شوراي سياست‏گذاري همايش كه از شخصيت‏ هاي صاحبنظر حوزوي، دانشگاهي و رسانه‏ اي شكل يافت، در دو قلمرو «رسانه اخلاقي» و «اخلاق رسانه ‏اي» 30 حوزه را صورت‏بندي كرد تا پاسخ به دغدغه ‏هاي بنيادي و كاربردي اين دو قلمرو را تأمين كند. فراخوان همايش با استقبال غير قابل انتظار، از سوي جامعه علمي و رسانه‏ اي كشور روبرو شد و پس از دريافت و بررسي 352 چكيده مقاله، شاهد دريافت 155 مقاله از سوي اساتيد و پژوهشگران بوديم. طي فرايند داوري به سياق داوري مقالات علمي پژوهشي، 98 مقاله، نمره لازم را كسب كردند كه پس از انجام اصلاحات زير نظر داوران به دست انتشار سپرده و در اين مجموعه سه جلدي به جامعه علمي كشور تقديم مي‏ شود. همچنين در روز همايش، مؤلفان 8 مقاله برگزيده مورد تجليل قرار گرفتند و 40 مقاله برتر در دو نوبت صبح و بعدازظهر در هشت كميسيون تخصصي ارائه و نقد شدند. ازجمله برنامه‏ هاي اين همايش، انتشار 7 اثر ارزشمند و رونمايي از آنها در افتتاحيه همايش بود. تأليف كتاب «اخلاق حرفه‏ اي و كاربردي رسانه‏ ها در جمهوري اسلامي ايران؛ مفاهيم و مصاديق»، ترجمه 2 كتاب «اخلاق رسانه در دنياي واقعي؛ درون صنايع پخش و سرگرمي» و «فهم اخلاق رسانه» از زبان انگليسي و ترجمه كتاب «خدا را در گوگل جست‏و‏جو كن!» از زبان آلماني، تأليف «راهنماي مطالعاتي اخلاق و رسانه به دو زبان فارسي و انگليسي»، «چكيده مقالات همايش» و دو ويژه‏ نامه‏ مشتمل بر 152 گفت‏ و ‏گو و گفتار، مورد استقبال شركت‏ كنندگان در همايش و صاحبنظران و علاقمندان اين ساحت واقع شده است. در پايان با تقديم جلد دوم از مجموعه مقالات اولين همايش علمي پژوهشي اخلاق و رسانه، اميدواريم اين مقالات به‏ عنوان گام نخست در ساحت اخلاق و رسانه، قدم بلندي در آسيب ‏شناسي، توليد دانش ‏نظري و تبيين مباني علمي و عملي رسانه اخلاقي و اخلاق رسانه‏ اي به‏ شمار آيد و بنيان پژوهش‏ هاي بنيادي و كاربردي فاخرتر و اثربخش‏ تري را بنا نهد.


موضوع: تاریخ نشر: 1400 نویسنده:

مجموعه مقالات اولين همايش علمي پژوهشي اخلاق و رسانه؛ جلد سوم

اولين همايش علمي پژوهشي اخلاق و رسانه، كه حائز رتبه ISC از پايگاه استنادي جهان اسلام بود، در آذرماه سال 1397 به همت اداره ‏كل پژوهش‏هاي اسلامي صداوسيما و با همكاري پنجاه نهاد عاليِ حوزوي، دانشگاهي و رسانه ‏اي براي پاسخ به همين نياز جامعه علمي و جامعه رسانه ‏اي برگزار شد. از اين ‏رو، شوراي سياست‏گذاري همايش كه از شخصيت‏ هاي صاحبنظر حوزوي، دانشگاهي و رسانه‏ اي شكل يافت، در دو قلمرو «رسانه اخلاقي» و «اخلاق رسانه ‏اي» 30 حوزه را صورت‏بندي كرد تا پاسخ به دغدغه ‏هاي بنيادي و كاربردي اين دو قلمرو را تأمين كند. فراخوان همايش با استقبال غير قابل انتظار، از سوي جامعه علمي و رسانه‏ اي كشور روبرو شد و پس از دريافت و بررسي 352 چكيده مقاله، شاهد دريافت 155 مقاله از سوي اساتيد و پژوهشگران بوديم. طي فرايند داوري به سياق داوري مقالات علمي پژوهشي، 98 مقاله، نمره لازم را كسب كردند كه پس از انجام اصلاحات زير نظر داوران به دست انتشار سپرده و در اين مجموعه سه جلدي به جامعه علمي كشور تقديم مي‏ شود. همچنين در روز همايش، مؤلفان 8 مقاله برگزيده مورد تجليل قرار گرفتند و 40 مقاله برتر در دو نوبت صبح و بعدازظهر در هشت كميسيون تخصصي ارائه و نقد شدند. ازجمله برنامه‏ هاي اين همايش، انتشار 7 اثر ارزشمند و رونمايي از آنها در افتتاحيه همايش بود. تأليف كتاب «اخلاق حرفه‏ اي و كاربردي رسانه‏ ها در جمهوري اسلامي ايران؛ مفاهيم و مصاديق»، ترجمه 2 كتاب «اخلاق رسانه در دنياي واقعي؛ درون صنايع پخش و سرگرمي» و «فهم اخلاق رسانه» از زبان انگليسي و ترجمه كتاب «خدا را در گوگل جست‏و‏جو كن!» از زبان آلماني، تأليف «راهنماي مطالعاتي اخلاق و رسانه به دو زبان فارسي و انگليسي»، «چكيده مقالات همايش» و دو ويژه‏ نامه‏ مشتمل بر 152 گفت‏ و ‏گو و گفتار، مورد استقبال شركت‏ كنندگان در همايش و صاحبنظران و علاقمندان اين ساحت واقع شده است. در پايان با تقديم جلد سوم از مجموعه مقالات اولين همايش علمي پژوهشي اخلاق و رسانه، اميدواريم اين مقالات به‏ عنوان گام نخست در ساحت اخلاق و رسانه، قدم بلندي در آسيب ‏شناسي، توليد دانش ‏نظري و تبيين مباني علمي و عملي رسانه اخلاقي و اخلاق رسانه‏ اي به‏ شمار آيد و بنيان پژوهش‏ هاي بنيادي و كاربردي فاخرتر و اثربخش‏ تري را بنا نهد.


موضوع: تاریخ نشر: آبان1400 نویسنده:

اسلام‌هراسي و راهكارهاي رسانه‌اي مقابله با آن

سياست اسلام‌هراسي راهبردي مهم به‌شمار مي‌آيد كه در دستور كار نظام سلطه و رسانه‌هاي وابسته به آن قرار گرفته است. سؤال اصلي اين پژوهش اين است: روند اسلام‌هراسي در چه گستره‌اي از تاريخ و در چه حوزه‌هايي از جامعه‌‌‌‌‌، سياست و رسانه مطرح بوده است و چگونه مي‌توان با محوريت سياست‌هاي رسانه‌اي، اين تهديد را به فرصت تبديل كرد؟ تحقيق پيش رو با روش آينده‌پژوهشي صورت گرفته است. يافته‌ها نشان مي‌دهد رسانه ملي مي‌تواند با افشاگري عليه ماهيت واقعي اسلام‌هراسي‌‌‌‌‌، برجسته‌سازي وجه تمدني اسلام و پيگيري راهبرد مهم گفت‌وگوي نخبگاني بين‌الادياني و ترويج گفتمان اسلام انقلابي‌‌‌‌‌، غرب را در موقعيت بحراني قرار دهد و بين ملي‌گرايي معقولي كه انقلاب اسلامي هم از آن حمايت مي‌كند با امت‌گرايي كه آرمان اسلامي است، قرابت و نزديكي برقرار ‌سازد. در پايان لازم مي‌دانيم از پژوهشگر ارجمند جناب آقاي سجاد رستمي‌پور كه اين پژوهش را سامان دادند، سپاسگزاري كنيم و اميدواريم مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي به‌ويژه معاونت برون‌مرزي از نتايج اين تحقيق بهره‌مند شوند.


موضوع: تاریخ نشر: خرداد1400 نویسنده:

اخلاق مناظره و گفت‌وگو در قرآن كريم با تأكيد بر رسانه ملي

در كشور جمهوري اسلامي ايران كه بايد اساس شكل‌گيري گفت‌وگوها و مناظرات بر مدار حق و انسانيت و حيات طيبه باشد، نياز به وجود منشوري از بايسته‌هاي اخلاقي مناظره‌هاي رسانه‌اي كاملاً محسوس است. خصوصاً در سازمان صداوسيما كه رسانه‌اي ملي و پرمخاطب و تأثيرگذار است. پژوهش حاضر تلاشي است براي دستيابي به اين بايسته‌ها با استفاده از هنجارها و قواعد اخلاقي مستفاد از آيات كلام وحي با اين اميد كه مديران، برنامه‌سازان و كارشناسان رسانه‌اي با تمسك به آن خود را به ارزش‌هاي اخلاق وحياني بيارايند و از آسيب‌ها و رذايل اخلاقي احتمالي اجتناب كنند. در پايان از پژوهشگران محترم اين اثر آقايان غلامحسن عيوضي و حجت‌الاسلام دكتر عبدالله جلالي و ارزياب علمي جناب حجت‌الاسلام دكتر محمد فولادي‌وندا كمال تقدير و تشكر را داريم. اداره‌‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه


× ارتباطات و رسانه

// کتاب