موضوع: تاریخ نشر: فروردين نویسنده:

جست‌وجوي «خدا» در گوگل ؟! (چند‎رسانه‎اي و دين)

آيا ما امروز تغيير پارادايمي را تجربه مي كنيم كه در آن ادراك شنيداري - عقلي جهان به ادراك تصويري – زيبايي شناختي جهان يا در اصطلاح به «چرخه آيكونيك» تغيير يافته است؟ آيا جهانِ (باز) نمايان شده مجازي و رسانه اي، نسبت به جهانِ زندگي حقيقي براي ما مشخص تر است؟ آيا قالب هاي ارتباطات رسانه اي و اجتماعي، ديدار حضوري انسان‎ها را دگرگون ساخته و تحت تأثير قرار داده است؟ آيا رسانه از يك ابزار دقيق قابل استفاده به مايعي سيال بدل شده است كه انسان‎ها خواسته يا ناخواسته در آن به اين‎سو و آن‎سو مي‌روند؟ اين پرسش ها زماني مطرح مي شود كه نوآوري هاي فناوري در رسانه، با الزامات آن براي معنابخشي و راهبري در زندگي ما بازتاب مي يابند. همزمان، شيب پرسش ها، موضع پرسش‌كننده را فاش مي-كند: هرچند - خواسته يا ناخواسته - اثرگذاري چندرسانه با ترديد نگريسته مي شود؛ اما انقلاب دائمي رسانه - فقط يك وعده نيست. آيا چندرسانه اي، اطلاعات آزاد جهاني و شبكه بدون مرز، عبور از محدوديت هاي فيزيكي، ارتباطات و بهره‎برداري از ابعاد جديد واقعيت را ممكن مي‎سازند؟ انقلاب رسانهاي، دوره‌هاي محسوس و قابل تجربه اي را در حوزه هاي گوناگونِ زندگي پشتِ‎سر گذاشته است؛ وقوع بهار عربي در سال 2011 بدون ابزارهاي چندرسانه اي (توييتر، بلاگ‎ها، درگاههاي اينترنتي)، ارتباطاتي به‎سختي قابل تصور بود. نوآوري هايي همچون پيدايش شبكه هاي اجتماعي (مانند فيس‎بوك، تأسيس: 2004، 800 ميليون نفر كاربر تا سال 2011)، جست‌وجوگرها (مانند گوگل، تأسيس: 2004) و تجميع همه رسانه ها در يك جيب (مانند آيفون، عرضه در سال 2007) شيوه رفتار و سبك زندگي ميليون ها انسان را تغيير داده است. ارزيابي كلان اين نوآوري ها در شكوفايي اقتصادي مخترعان آنها (مارك زاكربرگ، لري پيج، استيو جابز) و همچنين در ويژگي پيام‎رساني شان بازتاب يافته است. فيلم‎هاي سينمايي سه‎بُعدي مانند آواتار (۲۰۰۹، كارگردان: جيمز كامرن)، بازي هاي برخط با چند بازيكن (MMORPGS) و قالب هاي ارتباطي مبتني بر اينترنت مانند تايم‎لاين (2001; Facebook)، سنگ‎بناي وضعيتي هستند كه مرزهاي ميان جهان واقعي و مجازي را درهم‎آميخته است. حال پرسش اين است كه چرا داده‌ و تحليل‌هاي آن به سالنامه علوم تربيتي ديني وارد شده است؟ در وهله نخست بايد گفت داده ها، با سرعتي بسيار زياد و در‎عين‎حال در سطحي عميق، تغييراتي جهاني و مؤثر در زيست‎جهان ما ايجاد كرده اند. پس به سبب اهميت بسيار و دوسوگرا‎بودن بايد حقيقي انگاشته شوند يا دقيق تر و اعتبار آنها به حقيقي‎انگاشتن آنهاست، به‌ويژه آنكه از سوي جوانان بيش‎از‎پيش پذيرفته مي شوند، پيش مي روند و بديهي به‎نظر مي آيند. بنابراين، چندرسانه-اي‎شدنِ زيست‎جهان، فرايندهاي آموزشي رسمي و غيررسمي را دربرمي گيرد؛ قالب هاي ارتباطي رسانه اي، اجتماعي و داده پردازي‎شده بر انتظارات ارتباطي، اجتماعي، اطلاعاتي و حتي بر دانش-آموزان و دروس تعليمات ديني تأثير مي گذارند؛ تا جايي كه چالش و مطالبات تربيتي ـ روشي ايجاد مي كنند. انقلاب صنعتي و ارتباطي، مضمون اديان و همچنين مسيحيت را نهايتاً لمس خواهد كرد. صداي آن برخاسته است: وقتي از «انسانِ اينترنتي» سخن مي رود، وقتي كه از «يادآوريِ مطلق» يعني فراموش نشدن مطالب در اينترنت بحث مي شود، زماني كه از قدرت ديني الزام آور جماعتِ اينترنتي سخن گفته مي شود و يا زماني كه از كنار گذاشته شدن شهادت لفظي به‎واسطه دنياي تصاوير مجازي و تجربه فضاهايي از‎اين‎دست ياد مي شود. وبلاگ نويس امريكايي در پاسخ به پرسشي درباره اينكه وقتي از فيس‎بوك خارج مي شود، چه رخ مي دهد، گفته بود: «انسان زندگي اش را از دست مي‎دهد. نام‎بردن از جذابيت ها و بحران هاي چندرسانه اي بدواً دشوار است». اين سالنامه موضوع دين و چندرسانه را در دستور كار گفتمان هاي تربيت ديني قرار داده است. در «پيش گفتار» اين وضعيت از منظر الهيات و مناقشات آن مطرح شده است. فصل نخست از منظر علوم رسانه و الهيات، رسانه را به‎عنوان «عامل كليدي در جهان زندگي ما» توصيف مي كند. بخش دوم، دريافت و طراحي دين را در رسانه نشان مي دهد. بخش سوم، درباره فرصت ها و موقعيت-هايي تعليمي توضيح مي دهد كه دروس ديني و فضاهاي آموزشي چگونه مي توانند با چندرسانه اي كار كنند و در پايان نيز - مطابق شيوه معمول 25 سالنامه پيشين ـ، نگاه مجدد و چشم اندازها تبيين مي گردد. از‎آنجا‎كه رابطه دين با چندرسانه اي را نمي توان يك بار براي هميشه تبيين كرد، - حوزه كاري اين دو، همواره در تحول و پويايي و دگرگوني است، پس بايد وضعيت هاي بينابين و بازتاب ابعاد تعليم‎و‎تربيت ديني تشريح گردد.


موضوع: تاریخ نشر: فروردين1385 نویسنده: سلمان رضواني

فمينسيم و رسانههاي تصويري

فمينيسم مفهومي اجتماعي است و ارائه تعريفي دقيق از آن با توجه به شاخه‏ ها و گرايش‏هاي مختلف آن كاري دشوار است. در مجموع مي‏توان اين جريان را طرز تفكري دانست كه حقوق اجتماعي و سياسي زنان را با حقوق مردان برابر مي‏داند و براي تحقق آن از هيچ كوششي فروگذار نيست. به باور نظريه ‏پردازان فمينيستي، سرآغاز اين جنبش به قرن هفدهم برمي‏گردد، ولي حركت سامان‏دهي شده آن به قرن نوزدهم در كشور فرانسه بر مي‏گردد كه با اعتراض به مردسالاري آشكار حاكم بر اعلاميه حقوق بشر فرانسه شكل جدي‏تري به خود گرفت. آن‏گاه با موج‏هاي اول، دوم و سوم خود توانست در جاي جاي دنيا، هواداراني را براي خود دست و پا كند. در ايران نيز بايد مشروطيت را نقطه اساسي در تغيير نگرش زنان دانست. در اين زمان، آنان خواسته يا ناخواسته در مسير دگرگوني‏هاي فرهنگي مغرب زمين و به نوع الگوبرداري از آنها پرداختند. در اواخر دوران قاجاريه، جنبش‏ هاي نوبنيادي در پشتيباني از حقوق زنان، ايجاد شد و مقاله‏ هايي در ترويج ديدگاه‏هاي غربي كه به ظاهر در پي واگذاري حقوق برابر به زنان بودند، نگاشته شد. سياست كشف حجاب از پي‏آمدهاي چنين انديشه ‏هايي بود كه در سال 1317 به بهانه آزاد كردن نيمي از نيروهاي انساني جامعه اجرا شد. پس از انقلاب اسلامي نيز، بعد از ركود 1357، 1361، بار ديگر در سال‏هاي 1361 تا 1367نمايي تازه يافت و گروه‏ هاي ضد انقلاب به شدت از آن پشتيباني كردند. ازاين‏ رو، در خارج از ايران نيز، بنيادهايي چون بنياد پژوهش‏هاي زنان ايراني، روشنگران و مطالعات زنان در تقويت اين جريان فكري شكل گرفت. هم‏ اكنون نيز اين جريان، توسط چهره ‏هاي شناخته شده گاه و بيگاه جلوه‏ هايي تازه مي‏ يابد. به منظور واكاوي و بازنمايي جنبشي فمينيستي در ايران، حجت‏ الاسلام والمسلمين جناب آقاي سلمان رضواني به پژوهش پيش رو پرداخته است. اين پژوهش، به نظريه‏ هاي فمينيستي و افزايش ديدگاه معرفتي نسبت به اين جريان سياسي ـ اجتماعي مي‏ پردازد. ازاين‏ رو، با بررسي دقيق پيشينه تاريخي آن، امتداد اين جريان را در سال‏هاي اخير در ايران اسلامي پي خواهيم گرفت. از آن‏جا كه در اين نوشتار صبغه رسانه ‏اي نيز دارد، پژوهشگر ارجمند به بررسي اجمالي رابطه فمينيسم و هنر، به ويژه رسانه‏ هاي تصويري پرداخته و بررسي و تحليل برخي از شاخص‏ هاي فمينيستي در برنامه ‏هاي تلويزيوني را در دستور پژوهش خويش قرار داده‏ اند. اميد كه مورد استفاده و بهره‏ برداري اصحاب رسانه قرار گيرد.


موضوع: تاریخ نشر: فروردين1388 نویسنده: علي آقاپور

هنجارشكني در رسانه‌هاي جمعي

تبديل مدل هاي سنتي ارتباط به مدل هاي جديد آن، پيامدهايي مثبت و منفي داشته است. تقويت پيامدهاي مثبت و كاستن از پيامدهاي منفي اين مدل ها و رسانه هايي كه از آنها براي اين گونه ارتباط ها استفاده مي شود، از دغدغه ها انديشمندان و صاحب نظراني است كه به سلامت فرد و جامعه اهميت مي دهند. يكي از حوزه هايي كه همواره در مباحث ارتباطات، روان شناسي و جامعه شناسي به آن توجه شده، مطالعه نسبت رسانه هاي نوين با ارزش ها و هنجارهاي جوامع است. اين موضوع در جامعه اسلامي ما، جايگاه بالاتر و اهميت بيشتري دارد؛ زيرا رسانه در اين جامعه، همچون دانشگاهي عمومي است و در تبيين، ترويج و تعميق آموزه هاي ديني و بالندگي فرهنگي، نقشي بسزا و مهم دارد. در اين نوشتار، نويسنده با بررسي آسيب شناسانه در رسانه ملي پيش و پس از انقلاب، كوشيده است پيامد هاي منفي بي توجهي يا كم توجهي برنامه سازان به ارزش ها و هنجار هاي جامعه را بازشناسي و معرفي كند تا مسئولان را نسبت به آن حساس تر سازد.


موضوع: تاریخ نشر: آذر1388 نویسنده: گروهي از نويسندگان

خلاصه مقالات دومين همايش بين‌المللي دين و رسانه

«دين» و «رسانه» دو نمود پر تأثير در زندگي امروزين انسان معاصر است. اگرچه اين دو عنصر، دغدغه‌هاي عميق و روزانه بشر را در جهان پر رمز و راز و پيچيده خود، بازتاب مي‌دهند، ليكن هنوز فاصله فراخي است تا هم‌نشيني و همگرايي روشن وانديشيده دين و رسانه تحقق يابد. دومين همايش بين‌المللي دين و رسانه از سلسله همايش‌هايي است كه مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما جهت بازانديشي و كاوش‌هاي نظري و كاربردي دراين حوزه مهم برگزار مي‌نمايد. برآنيم تا با توجه به مباني هستي شناختي و انسان شناختي اين مقولات، الزامات ديني رسانه را بازكاويم و با طرح چشم‌آندازهايي علمي در نظريه‌هاي رسانه از منظر دين و نسبت سنجي كاركردهاي رسانه در حيات ديني، و حضور دين در گستره رسانه‌هاي جهاني مطالعات فرهنگي جدي را برگشاييم. از سوي ديگر مسئله مجازي شدن دين در رسانه و طرح معارف ديني اصيل و بروز امر قدسي در آيينه رسانه را مورد توجه قرار داديم. آنچه در پي مي‌آيد، خلاصه برخي از مقالات برگزيده است كه به دبيرخانه همايش رسيده است. اميدواريم اين تلاش‌ها، بستري علمي ـ پژوهشي را جهت بذل توجه انديشه‌ورزان فراهم نمايد. بديهي است مجموعه مقالات پذيرفته شده همايش در آينده نزديك چاپ و در دسترس اساتيد، پژوهش‌گران و دانشجويان اين عرصه علمي قرار خواهد گرفت.


موضوع: تاریخ نشر: بهمن1388 نویسنده: گروهي از نويسندگان

طرح و تحقيق فيلمنامه امام حسين عليه السلام (2)

در اين پژوهش كه تلاش شده پژوهش ناظر به برنامه‌سازي تلويزيوني باشد دو رويكرد غالب به چشم مي‌خورد: اول؛ توجه تفصيلي به سير زندگاني امام(ع) از زمان پيامبر(ص) تا واپسين لحظات ملكوتي‌اش در عصر عاشورا مي‌باشد. دوم؛ نگاه و مطالعه تحليلي به جامعه اسلامي 50 ساله از پيدايش تا آستانه عاشورا و مطالعه تحولات و جريان‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اين جامعه در دوره‌هاي گوناگون و بازتاب‌هاي آنكه به‌گونه‌اي مستقيم يا غيرمستقيم در پيدايش حادثه عاشورا مؤثر بوده است. در بخش دوم براي بازشناسي نسبت انفعالي و خنثي و يا منفي جامعه اسلامي در برابر قيام نواده پيامبر(ص) ضمن مطالعه كلي تحولات جهان اسلام سعي شده است چهار، پنج شهر مهم آن روز جهان اسلام از آغازين روزهاي پيدايش اسلامي آنها تا سال 61 قمري مورد مطالعه قرار بگيرد. اين شهرها عبارتند از مكه، مدينه، بصره و كوفه (و شام به صورت اجمالي). از ديگر ويژگي‌هاي اين پژوهش، طرح شخصيت‌شناسي آن است كه به‌عنوان نمونه درباره معاويه و يزيد به انجام رسيده است و صد البته لازمه پژوهش كامل درباره عاشورا انجام مطالعات شخصيت‌شناسي تفصيلي درباره تمامي شخصيت‌هاي سفيد، سياه و خاكستري حادثه عاشورا مي‌باشد. آخرين نكته درباره اين پژوهش آنكه در اين پژوهش با اضافه نمودن بحثي در باب ولايت‌شناسي كه به‌گونه‌اي اجمالي آورد شده است، تلاش شده است نگاه معرفتي و ارزشي جبهه حق مورد كنكاش قرار گيرد تا به‌واسطه مبنا قرار دادن آن به نقد و بررسي و راست‌آزمايي حوادث منتسب به جبهه حق پرداخته شود.


موضوع: تاریخ نشر: بهمن1388 نویسنده: مهدي رضايي

طرح و تحقيق فيلم‌نامه امام حسين عليه السلام (1)

در اين پژوهش كه تلاش شده پژوهش ناظر به برنامه‌سازي تلويزيوني باشد دو رويكرد غالب به چشم مي‌خورد: اول؛ توجه تفصيلي به سير زندگاني امام(ع) از زمان پيامبر(ص) تا واپسين لحظات ملكوتي‌اش در عصر عاشورا مي‌باشد. دوم؛ نگاه و مطالعه تحليلي به جامعه اسلامي 50 ساله از پيدايش تا آستانه عاشورا و مطالعه تحولات و جريان‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اين جامعه در دوره‌هاي گوناگون و بازتاب‌هاي آنكه به‌گونه‌اي مستقيم يا غيرمستقيم در پيدايش حادثه عاشورا مؤثر بوده است. در بخش دوم براي بازشناسي نسبت انفعالي و خنثي و يا منفي جامعه اسلامي در برابر قيام نواده پيامبر(ص) ضمن مطالعه كلي تحولات جهان اسلام سعي شده است چهار، پنج شهر مهم آن روز جهان اسلام از آغازين روزهاي پيدايش اسلامي آنها تا سال 61 قمري مورد مطالعه قرار بگيرد. اين شهرها عبارتند از مكه، مدينه، بصره و كوفه (و شام به صورت اجمالي). از ديگر ويژگي‌هاي اين پژوهش، طرح شخصيت‌شناسي آن است كه به‌عنوان نمونه درباره معاويه و يزيد به انجام رسيده است و صد البته لازمه پژوهش كامل درباره عاشورا انجام مطالعات شخصيت‌شناسي تفصيلي درباره تمامي شخصيت‌هاي سفيد، سياه و خاكستري حادثه عاشورا مي‌باشد. آخرين نكته درباره اين پژوهش آنكه در اين پژوهش با اضافه نمودن بحثي در باب ولايت‌شناسي كه به‌گونه‌اي اجمالي آورد شده است، تلاش شده است نگاه معرفتي و ارزشي جبهه حق مورد كنكاش قرار گيرد تا به‌واسطه مبنا قرار دادن آن به نقد و بررسي و راست‌آزمايي حوادث منتسب به جبهه حق پرداخته شود.


موضوع: تاریخ نشر: آبان1389 نویسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني

راهبرد رسانه (1) گزارش نشست تخصصي جريان‌شناسي روند تصويرسازي از وقايع آخرالزمان در غرب و راهبردهاي رسانه ملي در مواجهه با آن

منجيگرايي همواره بخش جدايي ناپذير حيات فرهنگي و مذهبي عموم ملت هاي جهان، از جمله مسيحيت مغرب زمين بوده است. اديان و مذهب هاي گوناگون با وجود تفاوت در ادبيات و برداشت ها بر اين باورند كه در موقعيت و زمان خاصي در آخرالزمان، مردي براي رهايي بخشي انسان از سختي ها و بحران ها ظهور خواهد كرد. بر اين اساس، از نيمه دوم قرن بيستم ميلادي، مجموعه اي از حوادث و عوامل آشكار و نهان سبب شد بحث هاي گسترده اي دراين باره به وجود آيد و منابع، آرا و ادبيات موجود، ولي خاموش و مهجور، در صورت هاي مختلف تجديد حيات يابند و موضوع آخرالزمان و منجي گرايي با رويكرد جديد و بالنده اي دنبال شود. اين توجه و رويكرد، به مسيحيت مغرب زمين (ساكنان امريكا و اروپاي غربي) محدود نبود، بلكه به صورت هاي مختلف تجلي يافت. مصداق هاي اين توجه و رويكرد را در نقاط مختلف جهان، از جمله شرق اسلامي نيز مي توان ديد. تحولات مختلف و چند وجهي (سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و طبيعي) سبب شد مباحثي همچون: آخرالزمان، پايان تاريخ، آينده جهان، حكومت جهاني و جهان آينده، ضرورت آمادگي براي استقبال از منجي موعود ايجاد و پديدههايي نو در عرصه فرهنگ و ادبيات مطرح شود كه از جمله آنها ميتوان به اين موارد اشاره كرد: 1. توليد ادبيات مخصوص اين عنوان ها در «سينماي غرب»؛ 2. توسعه شبكه هاي راديويي و تلويزيوني مذهبي به قصد گفت وگو درباره ظهور منجي؛ 3. توسعه فعاليت هاي تبليغي مذهبي با نگرش به آخرالزمان؛ 4. ظهور آموزه هاي آخرالزماني و مذهبي در ادبيات سياسي سياست مداران غربي؛ 5. پيدايش موج منجي گرايي و ادبيات انتظار در ميان عموم ملت ها و مذهب هاي موجود در جهان. پژوهشگراني كه موضوع بنيادگرايي در غرب به ويژه امريكا را (در دهه هاي 60 و 70 ميلادي به بعد) مطالعه مي كنند، به خوبي از شيوه پيدايش و گسترش بنيادگرايي در سينما، رسانه هاي عمومي و فعاليت هاي اجتماعي حتي سياسي در غرب آگاهند.


موضوع: تاریخ نشر: بهمن1389 نویسنده: شهره شيخ حسني

متيل (مجموعه طرح‌هاي فيلم‌نامه ويژه كودك و نوجوان)

يكي از مسائلي كه در برنامه‌سازي كودك و نوجوان اهميت زيادي دارد، بيان مفاهيم ديني در قالب‌هاي متفاوت است. يكي از قالب‌ها، ارائه فيلم‌هاي داستاني است كه امروزه به صورت دغدغه اصلي برنامه‌سازان در حيطه مخاطب كودك و نوجوان در آمده است. براي دست يابي به اين هدف بايد طرحي ساختارمند در نظر گرفت كه با روحيه كودكان و نوجوانان متناسب باشد. در اين زمينه، ساخت فيلم‌هاي مذهبي كه براي مناسبت‌هاي مختلف توليد مي‌شوند، اهميت و حساسيت ويژه‌اي دارد؛ چون در كنار ويژگي‌هاي گفته‌شده بايد جنبه تفريحي و سرگرمي خود را نيز حفظ كنند تا مخاطب بيشتري داشته باشند. با توجه به اين نكات، شايد بتوان گفت يكي از مشكلات در روند برنامه‌سازي، نداشتن سوژه مناسب است كه از روي آن بتوان طرحي با پشتوانه تهيه كرد كه انگيزه‌اي براي ساخت آن وجود داشته باشد. يكي از ويژگي‌هاي طرح‌هاي ارائه شده، مناسبتي بودن آنهاست؛ زيرا يكي از دغدغه‌هاي برنامه‌سازان، پرداختن به مناسبت‌هاي مذهبي، تاريخي و فرهنگي ماه است. در اين مجموعه مي‌كوشيم چند طرح متفاوت براي يك مناسبت ارائه دهيم. براي مثال، در مناسبت ماه مبارك رمضان، با مراجعه به طرح‌هاي ارائه‌شده، براي انتخاب موضوع و طرح و سپس مقدمات توليد برنامه، به آساني فراهم مي‌آيد. در ادامه، برخي از موضوع‌هاي عبادي، اخلاقي و معارفي اين گروه را براي شما بر مي‌شماريم.


موضوع: تاریخ نشر: تير1391 نویسنده: امير يزديان

كليد واژگاني در باب دين، رسانه و فرهنگ

اهميت مباحث كتاب حاضر را از دو منظر مي توان مورد توجه قرار داد: نخست توجه ويژه به روش هاي كيفي تحقيق كه در رويكرد ممتاز مقالات كتاب حاضر شاهد آن هستيم. به منظور دميدن روحي تازه در كالبد روش شناختي مطالعات عرصه دين و رسانه، سياستگذاران و پژوهشگران اين حوزه بايد الويت روش هاي كيفي را درك و به طور عملي آن را پياده سازند. دوم، لزوم توجه به تمايزات موجود ميان رويكردهاي اسلامي و غيراسلامي (و سكولار) در حوزه دين، رسانه و فرهنگ. به طور مسلم ميان پيش فرض ها، مباني اعتقادي، روش شناسي ها و نتايج به دست آمده در اين رويكردها تمايزاتي وجود دارد كه نبايد و نمي توان از آنها چشم پوشي كرد.


موضوع: تاریخ نشر: تير1391 نویسنده:

حقوق ارتباطات ماهواره

وقتي با پيشنهاد مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما مبني بر نگارش كتابي در زمينه حقوق ماهواره روبه‌رو شدم، گمان مي كردم با بازنگري فوري در پايان‌نامة تحصيلي كارشناسي ارشد خود بتوانم به اين پيشنهاد، پاسخي مناسب ارائه دهم. با اين‌حال به دلايلي از جمله تغيير در ديدگاه هاي نويسنده نسبت به برخي مباحث حقوقي مطرح شده در آن نوشته، لزوم توجّه به تحوّلات ايجاد شده در حقوق ماهواره در طول يك دهه و لزوم تطبيق بيشتر مباحث مطرح شده با سرفصل هاي پيشنهادي آموزش عالي با دروس حقوق ماهواره و حقوق رسانه در دانشكده هاي حقوق و علوم ارتباطات، تصميم گرفتم آن نوشته را جز در برخي مطالب كلّي كنار نهم و كتاب حاضر را با نام حقوق ماهواره به پيشگاه استادان، پژوهشگران و دانش جويان حقوق و علوم ارتباطات تقديم كنم. كتاب در سه بخش تنظيم شده است: بخش اول با عنوان «كلّيّات و مفاهيم حقوق ماهواره» به تبيين حقوق ارتباطات، مفهوم و انواع ماهواره و فرآيند ارتباطات ماهواره اي پرداخته است. بخش دوم با عنوان «توسعه حقوق ماهواره» به نقش سازمان‌هاي ماهواره اي و غير ماهواره اي در توسعه حقوق ماهواره مي‌پردازد. در بخش سوم با عنوان «ابعاد حقوقي ارتباطات ماهواره‌اي»، مسائلي مانند: امكان سنجي استناد به جريان آزاد اطّلاعات با هدف مشروعيّت بخشي به پخش برون‌مرزي ماهواره اي و استناد به اصل حاكميّت ملّي براي مشروعيّت نداشتن آن، مسئوليّت بين‌المللي در ارتباطات ماهواره اي، تأثير ارتباطات ماهواره اي بر حريم خصوصي، مالكيّت معنوي در ارتباطات ماهواره-اي، انعقاد قرارداد به وسيله ارتباطات ماهواره اي، حلّ و فصل اختلافات مربوط به ارتباطات ماهواره اي و سياست‌هاي حقوقي ـ ارتباطي برخي كشورهاي جهان بررسي شده است. در پايان اين بخش، سياست هاي ايران در عرصه ماهواره نقد و بررسي و پيشنهادهايي ارائه گرديده است. انتظار مي رود استادان، پژوهشگران و دانش جويان حقوق و علوم ارتباطات و تمام صاحب نظران صائب نظر با نقد اين كتاب به توسعه ي حقوق ماهواره ياري رسانند. مسلم خلفي بهار 1391


× ارتباطات و رسانه

// کتاب