تاریخ نشر: دي1379 نویسنده: ابراهيم ابراهيم پور

اسوه مرجعيت (ويژه نامه آيت الله العظمي بروجردي)

علماي ربّاني همچون دژي مستحكم به حمايت از حريم معارف الهي مي پردازند. در ميان عالمان عامل، نام آيت الله العظمي بروجردي رحمه الله همچون خورشيدي فروزان پرتوافشاني مي كند و آثار وجودي او سيراب كننده جان هاي مشتاق كسب علوم و معارف الهي است. ايشان در دوران عمر پربركت خود، در زمينه هاي علمي، اجتماعي، سياسي و عمراني، خدمت هاي بسيار ارزنده اي براي ايران و جهان اسلام انجام داد و با رونق بخشيدن به حوزه علميه قم و مقام مرجعيت، نام شيعه جعفري را در محافل علمي جهان اسلام پرآوازه ساخت. به يقين، نام مردان بزرگي كه همت بلند خود را براي تحقق فرمان الهي به كار گرفته اند، براي هميشه در لوح زرين تاريخ و انسانيت ماندگار خواهد بود. اميدواريم با شناخت آن عالم وارسته و پيروي از زندگاني پرفروغ وي راهي به سوي روشنايي هاي رستگاري بگشاييم.


تاریخ نشر: ارديبهشت1392 نویسنده: فاطمه شريفي

اشخاص و گروه‏ ها در قرآن (محورهاي كاربردي در رسانه ملي)

قرآن كتاب هدايت است. كتاب پند و اندرز و عبرتگيري است. كتابي است كه هيچ باطل و گزافه و مبالغهاي در آن راه ندارد و همه از سوي خداوند حكيم نازل شده است. قرآن براي هدايت و ارشاد مردم از روش معرفي الگو نيز بهره برده است. ازاين‌رو هم به بيان الگوهاي مثبت پرداخته كه بايد آنها را سرلوحه زندگي قرار داد و هم به الگوهاي منفي پرداخته كه بايد از آنها اجتناب و پرهيز داشت. بنابراين براي پاسخ به نياز جامعه به الگوهاي سازنده و واقعي و جلوگيري از رخنه الگوهاي كاذب غربي كه روح و قلب جوانان ما را هدف قرار دادهاند، جا دارد تا نهادهاي فرهنگي از جمله رسانه ملي در ترويج اين الگوها و شخصيتهاي قرآني گامهاي اساسيتري بردارند. بر اين اساس تحقيق حاضر بر آن است تا با بيان شخصيتهاي مثبت و منفي از مردان و زنان و بيان شناسههاي مختلف زندگي آنان چون، شناسه اسمي، شناسه رفتاري و اخلاقي، شناسه تبليغي و... گامي در جهت معرفي آنها بردارد.


تاریخ نشر: فروردين نویسنده: سيد حسين اسحاقي

اصالت جاويد (گفت ‏و گوي تمدن‏ ها؛ راهي به آب يا سراب)

استقبال جهانيان از نظريه‏ ي گفت‏ وگوي تمدن‏ ها و انتخاب سال 2001 ميلادي به عنوان سال گفت‏ وگوي تمدنها، آفاق جديدي را براي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران گشود. در حقيقت، سيدمحمد خاتمي؛ به عنوان يك انديشمند مسلمان، نظريه‏ ي گفت ‏وگوي تمدن‏ها را در برابر نظريه‏ ي «پايان تاريخ» فرانسيس فوكوياما و نظريه‏ ي «جنگ تمدن‏ ها»ي ساموئل هانتينگتون، مطرح كرده است. موافقت يك‏پارچه ‏ي جامعه‏ ي جهاني با آن نيز سبب شد بار ديگر نگاه جهانيان به دنياي اسلام معطوف شود.


تاریخ نشر: 1380 نویسنده: اسماعيل پرور

اصلاحات (مبارزه با فقر، فساد و تبعيض )

رهبر فرزانه انقلاب، در سخناني با اشاره به مشكلاتي كه هم اينك فراروي انقلاب است، مبارزه با سه معضل مهم اجتماعي يعني فقر، فساد و تبعيض را اصلاحات واقعي مي دانند و مي فرمايند: "اگر با فقر، فساد و تبعيض در كشور، مبارزه شود، اصلاحات به معناي حقيقي (اصلاحات انقلابي و اسلامي) تحقق پيدا خواهد كرد. مشكلات ما از اين سه پايه شوم و از اين سه عنصر مخرّب است". برافراشتن پرچم اصلاحات، به تلاش علمي و مجاهدت عملي، ايجاد رفاه، عدالت و اصلاح بيشتر اخلاقي ـ اجتماعي جامعه وابسته است. در اين ميان پژوهشگر ارجمند جناب آقاي اسماعيل پرور كوشيده است تا با بررسي سه معضل اساسي فقر، فساد و تبعيض، راهكارهاي اصلاحي ارائه نمايد. اميد است كه تلاش علمي ايشان مقبول برنامه ريزان و برنامه سازان صدا و سيما قرار گيرد.


تاریخ نشر: فروردين1385 نویسنده: محمد حسن عبداللهي

اصلاحات علوي

دوران كوتاه حكومت اميرمؤمنان علي عليه السلام، تنها دوراني است كه منصب حكومت جامعه اسلامي پس از رسول گرامي اسلام در دست امام معصوم قرار داشته است.1 آن حضرت با شعار اصلاحگري به فعاليت هاي گسترده اي براي اصلاح جامعه اسلامي و از ميان برداشتن مفاسد موجود دست زد. اين دوران، بهترين الگو براي شناخت اصلاح و فساد و مناسب ترين راهنما براي اصلاح طلبان واقعي است. يكي از نيازهاي مهم و ضروري افراد جامعه اسلامي، به ويژه مسئولان و نخبگان، آن است كه با اين دوران آشنا شوند و آن را سرلوحه كار خود قرار دهند. بايد دانست اوضاع و شرايط حساس دوران ما اهميت اين موضوع را بيشتر كرده است. از اين رو، در اين پژوهش بر آنيم كه جايگاه اصلاحات در حكومت اميرمؤمنان علي عليه السلام را تبيين و درباره زواياي مختلف آن كاوش كنيم. با توجه به اينكه علي عليه السلام، هدف از پذيرش حكومت را اصلاح جامعه اسلامي مي دانست، مهم ترين مسائل مطرح در اين زمينه عبارتند از:«اصلاحات» در ديدگاه امام چه جايگاهي داشته و چرا آن حضرت بر اين امر اصرار مي ورزيد؟ محورهاي اصلاحات اميرمؤمنان علي عليه السلام چه بود؟ به عبارت ديگر، آن حضرت چه اموري را «فساد» مي دانست و هدف حكومت خويش را اصلاح آن امور قرار داده بود؟ اصلاحگري امام علي عليه السلام در محورهاي گوناگون چگونه صورت گرفته و معيارهاي حاكم بر آن چه بوده است؟ اولين اقدامات اصلاحي امام علي عليه السلام در چه زمينه هايي بود و علت تقدم آن چه بود؟امام علي عليه السلام تا چه اندازه در اين كار خود موفق شد و توانست مفاسد موجود را از ميان بردارد؟ موانع و مشكلات پيش روي امام علي عليه السلام چه بود؟ در اين نوشتار، نخست، مفاسد موجود در هر يك از محورهاي اصلاحات امام علي عليه السلام را بررسي مي كنيم. سپس با تبيين عوامل و زمينه هاي رشد و گستردگي آن با توجه به شواهد متعدد تاريخي، روش برخورد اميرمؤمنان علي عليه السلام را با هر يك از انواع مفاسد ارزيابي خواهيم كرد. سرانجام، اصول حاكم بر اصلاحات مورد نظر امام علي عليه السلام و موانع فراروي اصلاحات ياد شده را برمي شماريم.


تاریخ نشر: فروردين1380 نویسنده: سعيد كريمي

اعتدال سياسي و نقش رسانه در پيدايش و توسعه‏ ي آن

پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله پس از تشكيل جامعه ‏ي پوياي اسلامي، توانستند با تكيه بر ارزش‏هاي مثبت و ويژگي‏هاي مشترك و به كار بستن سياست فعال، شالوده‏ ي وحدتي فراگير را بنيان نهد. اسلام به عنوان يك دين و آيين اجتماعي، آرماني جهان شمول براي نوع بشر دارد. هدف متعالي اسلام، رسيدن به يك امّت واحد يا جامعه‏ي همگون است. در اين نظام فكري، مرزهاي جغرافيايي، سياسي و رنگ و نژاد و ويژگي‏ هاي قراردادي و اعتباري جامعه‏ ي بشري، جايي ندارند. در اين نظام، انسان‏ها با بستن پيمانِ برادري، به عضويت جامعه‏ ي بزرگ اسلامي در مي‏آيند. البته وحدت آنان، يك اتحاد صرفا سياسي و مصلحتي براي دست‏يابي به هدف‏هاي مادي نيست، بلكه آنان به وحدت فكري و آرماني مي‏انديشند. در تحقق اين هدف، كساني كه به سعادت و ارتقاي دين، آرمان، ملّت و جامعه‏ي خويش علاقه‏مندند و احساس مسؤوليت مي‏كنند، بايد با كوششي پي‏گير، گام‏هاي اساسي را در اين راه بردارند و آغوش خود را براي همكاري و اتحاد با ديگر دين‏دارانِ متعهد بگشايند. هم‏چنين زمينه‏ هاي پيدايش دشمني، پراكندگي، گسستگي و دوري از هم را بازشناسند تا در پرتو چنگ‏زدن به ريسمان محكم ولايت، به ساحل وحدت، تعاون، يگانگي و يكرنگي برسند. روابط ايماني، روابطي بر پايه‏ ي دوستي و نزديكي است، نه خشونت‏ آفريني، قدرت‏مداري و دگرآزاري. هرگونه بدگماني و بددلي، زمينه ‏ي جدايي و از هم گسستن پيمان برادري را فراهم مي‏سازد. جامعه اسلامي بدون مشاركت و همكاري و پذيرش مسؤوليت در زمينه‏ هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... به سوي سعادت و كمال، راه نخواهد سپرد. ارزش و اعتبار جامعه‏ي انساني به ميزان تعاون، برابري و همبستگي فكري و عملي آنان بستگي دارد و در حقيقت پيوند انسان‏ها، نشانه ‏ي رحمت خداست. اما در بُعد سياسي، تحقق اعتدال سياسي و نپيمودن راه افراط و تفريط در تصميم‏ سازي و اقتدار ملي و ديني، مطلوب است. هرچند اسلام اختلاف سليقه‏ ها را مي‏پذيرد، ولي با هرگونه دودستگي، كارشكني، جناح‏ بندي و هر ساز و كاري كه به تضعيف جامعه‏ ي اسلامي بيانجامد، مخالفت مي‏كند. اسلام توافق همگاني را در پرتو تحمل ديدگاه‏هاي مخالف، ارزيابي مي‏كند و در پي ايجاد اعتدال سياسي است. مكتب اسلام مي‏كوشد با پيش‏گيري از انحراف‏ها و حفظ اصول عقيدتي، ارزش‏ها و نظم اجتماعي، رفتارهاي سياسي را اعتدال بخشد و از هرگونه تنش، درگيري و خشونت سياسي پيشگيري كند. در اين راستا، صدا و سيما به عنوان يك نهاد آگاهي‏ بخش مي‏تواند بر اساس وظيفه‏ ي فرهنگي ـ تبليغي و گستره‏ ي اطلاع‏ رساني خود، در تقويت اعتدال و كاهش تنش‏ هاي سياسي، نقش مهمي را بر عهده بگيرد. پژوهش‏گر ارجمند آقاي سعيد كريمي كوشيده است تا زمينه‏ ي پيدايش اعتدال سياسي را در جامعه‏ ي اسلامي به وسيله‏ ي برنامه‏ ريزان و برنامه‏ سازان گرامي به وجود آورد.


تاریخ نشر: دي1384 نویسنده: مهدي رشيدي

افزون طلبي و راه هاي تعديل ثروت در اسلام

يكي از شاخه هاي مهم بخش اخلاق، مقوله منع حرص ورزيدن و افزون طلبي است. اگر فرد يا جامعه اي در دام حرص ورزي گرفتار آيد و به فكر گريز از آن نباشد، روزبه روز بيشتر در اين منجلاب فرو مي رود. در نتيجه، در گودال هاي تباهي غوطه ور خواهد شد. بخش ديگر تعاليم اسلامي، احكام است كه مسائل گوناگون فردي و اجتماعي مانند: نماز، روزه، حج، امربه معروف و نهي ازمنكر، جهاد، اقتصاد، قضاوت و... را در برمي گيرد. احكام و قوانين اقتصادي اسلام، از جمله اين احكام اسلامي است كه مي كوشد تا وضعيت زندگي افراد را سامان دهد. بايد گفت برقراري عدالت اقتصادي و توزيع متناسب و عادلانه ثروت در جامعه از مهم ترين و اساسي ترين اهداف مطرح در نظام اقتصاد اسلامي به شمار مي رود. نوشته حاضر، پژوهشي تأليفي ـ تحليلي است كه در آن كوشيده ايم آيه ها، حديث ها و ديگر مطالب مرتبط با موضوع، جمع آوري، دسته بندي، تحليل و تفسير شوند.


موضوع: تاریخ نشر: اسفند1386 نویسنده: دفتر فرهنگي فخر الائمه

اكسير اعظم (1) (رهيافتي به منظومه فكري رهبر معظم انقلاب(مدظله العالي) درباره اتحاد ملي)

نام‌گذاري سال1386 به «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» از سوي مقام معظم رهبري(دام‌الله‌ظله) اساسي‌ترين نياز امروز امت اسلامي است كه بي‌شك تمامي هدايت‌ها و رهنمودهاي معظم‌له در جهت ايجاد چنين حِصني حصين و دژي مستحكم براي حفظ نيروهاي اسلام و قواي حق و پيكار با استكبار جهاني به شمار مي‌رود. از اين رو براي يك‌پارچگي در تبيين و تفسير اتحاد و انسجام، جهت روشن‌گري افكار عمومي و براي اينكه بهترين راهكار وحدت نيز براي خواص مؤثر جامعه ديني‌مان ترسيم گردد «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» را در رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب جويا شديم تا تفسير ايشان از وحدت، انسجام بخش نظرات گردد. در اين مختصر به عناوين و موضوعاتي كه به طور خاص به اصل اتحاد ملي پرداخته شده است به صورت اجمال و كليدي اشاره مي‌شود كه البته هر فصل و بابي در اين مكتب سياسي خود فتح بابي براي اهل‌نظر در تمامي زمينه‌ها خواهد بود. سال پر بركت اتحاد ملي و انسجام اسلامي بهان‌هاي شايسته و بايسته به دستمان داد تا در اين زمينه توفيقي چنين يابيم ليكن ترديدي نيست كه پرداختن به اين اصل در همه سال‌ها و با همه اقتضائات زماني از اولين و اصلي‌ترين اقدام نخبگان و فرهيختگان جبهه حق است. اميد آن است كه تلاش پژوهش‌گران اين دفتر در تدوين اين مجموعه توانسته باشد گامي در تحقق آنچه مرضي ولي‌الله‌الاعظم، امام زمان عج الله تعالي فرجه الشريف و ولي امر مسلمين جهان است بردارد و صد البته، اصلاح و تكميل چنين مجموعه‌هايي نيازمند نظرات ارزشمند خوانندگان محترم خواهد بود. والحمدالله رب‌العالمين.


موضوع: تاریخ نشر: اسفند1386 نویسنده: گروهي از نويسندگان

اكسير اعظم (2)

نام‌گذاري سال جاري به «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» از سوي مقام معظم رهبري(دام‌الله‌ظله) اساسي‌ترين نياز امروز امت اسلامي است كه بي‌شك تمامي هدايت‌‌ها و رهنمود‌هاي معظم له درجهت ايجاد چنين حِصني حصين و دژي مستحكم براي حفظ نيرو‌هاي اسلام و قواي حق و پيكار با استكبار جهاني به شمار مي‌رود. از اين رو براي يك‌پارچگي در تبيين و تفسير اتحاد و انسجام، جهت روشنگري افكار عمومي و براي اينكه بهترين راه‌كار وحدت نيز براي خواص موثر جامعه ديني‌مان ترسيم گردد «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» را در رهنمود‌هاي رهبر معظم انقلاب جويا شديم تا تفسير ايشان از وحدت، انسجام‌بخش نظرات گردد.در اين مختصر به عناوين و موضوعاتي كه به طور خاص به اصل انسجام اسلامي پرداخته شده است به صورت اجمال و كليدي اشاره مي‌شود كه البته هر فصل و بابي در اين مكتب سياسي خود فتح بابي براي اهل‌نظر در تمامي زمينه‌‌ها خواهد بود.سال پر بركت اتحاد ملي و انسجام اسلامي بهانه‌اي شايسته و بايسته به دستمان داد تا در اين زمينه توفيقي چنين يابيم، ليكن ترديدي نيست كه پرداختن به اين اصل در همه سال‌‌ها و با همه اقتضائات زماني از اولين و اصلي‌ترين اقدام نخبگان و فرهيختگان جبهه حق است.


تاریخ نشر: تير1388 نویسنده: فرحناز فردوسيان

اكسير زمان (متن هاي برنامه اي درباره ارزش وقت در اسلام)

از آنجا كه عمر محدود است و فرصت‌ها به فرموده حضرت علي(ع) همچون ابرهاي گذران هستند، تنها، كساني كه راه درست استفاده از آنها را بدانند و با بارور كردن ابرهاي فرصت زندگي خويش، باران رحمت الهي را بر وجود خسته خويش احساس كنند، مي‌‌توانند از خزانه زمان، درّهاي گران‌بها و رنگارنگي فراچنگ آورند. از اين جهت، اين نوشتار كه شامل متن هاي برنامه اي در مورد ارزش وقت است جهت استفاده برنامه سازان محترم تهيه شده است.


// موضوع// کتاب