تاریخ نشر: آذر1380 نویسنده: محمود نياكان

راهِ بندگي (شرحي گذرا بر دعاهاي روزانه ي ماه رمضان)

در موسم رحمت و تجلي حقيقت و نزول بركت، تهذيب نفس و تطهير قلب (ماه مبارك رمضان ) به عالم علوي پر مي گشاييم و طيران آدميت را به نظاره مي نشينيم و با تمرين خلوص و بندگي از خدا مي خواهيم كه بر محمد و آلش درود فرستد و بر ما شناخت فضايل اين ماه و بزرگداشت حرمت آن را ارزاني فرمايد و ارج مي نهيم تلاش شايسته جناب حجه الاسلام محمود نياكان مشهدي را كه با تهيه اين مجموعه ارمغان راهمان را فراهم ساختند. اميد كه در رشد و تعالي برنامه هاي معنوي ماه مبارك رمضان مورد استفاده برنامه سازان ارجمند قرار گيرد.


موضوع: تاریخ نشر: آذر1380 نویسنده: سلمان حبيبي

قطره با دريا (آثار تربيتي، فردي و اجتماعي نماز جماعت)

بشر به حكم فطرت در اين نشأت خاكي پيوسته در جستجوي تكيه گاه مطمئني است كه با اتكاء به آن آرامش قابل قبولي بر زندگيش حاكم ساخته و همه دغدغه ها و تنش ها و چالشهاي خاطرش را به آسايشي دلپذير مبدّل سازد. كه گمشده اصلي انسان دنياي كنوني همين پديده مقدس است. از طرفي وجود اقدس حق برترين پناهگاهي است كه آفرينش انسان و تدبير زندگيش به دست با كفايت اوست كه اعتقاد حقيقي به وجود او و به ياد او بودن بالاترين و زيباترين آرامشها را در زندگي بندگان مؤمن حاكم مي سازد.1 و از سوي ديگر نماز محكم ترين حلقه اتصال مخلوق به خالق بوده و خاكيان را به افلاكيان متصل مي سازد و فرشيان را به اوج عرشيان مي رساند. چرا كه خود خالق فرموده است: نماز را جهت ذكر و ياد من برپا داريد.2 اگر زماني اين حلقه اتصال مخلوق با خالق همراه شود با پديده مقدس ديگري به نام وحدت در ميان بندگان موحد « نورٌ علي نور »ي بر صفحه گيتي نقش خواهد بست چرا كه ايجاد وحدت دلهاي پاك و همبستگي خدا پرستان مخلص خود هماره مورد تأكيد خداي متعال مي باشد. نماز جماعت مراسم منحصر به فردي است كه انبوه جمعيّت خداپرستان را با يك ايده پاك عبادي در كنار يكديگر قرار داده و توحيد و يگانه پرستي را با اتحاد و يگانگي دلها به نمايش مي گذارد. آن مراسمي كه به قول عارف رومي به خاطر آه حسرت از دست دادن فضيلت آن، هاتف غيبي قبولي عبادت انبوه بندگان را مژده مي دهد. كتاب حاضر تلاشي است در جهت آشنايي مؤمنان به ويژه نسل جوان با فضايل و بركات اين عبادت اجتماعي كه هم ارتباط دلهاي عبادتگر را با يكديگر و هم اتحاد عبادتگران با معبود را به ارمغان مي آورد.


تاریخ نشر: دي1380 نویسنده: محمدتقي آخوندزاده

پرتگاه سقوط (آسيب شناسي بزهكاري نوجوان و جوان)

عملي كه بر خلاف امور عادي و جاري هر جامعه اي باشد و منجر به مجازات شود، جرم ناميده مي شود. به ديگر بيان، اقدام به عملي كه بر خلاف موازين، مقررات، قوانين و معيارهاي ارزش فرهنگي هر جامعه باشد. بزهكاري يا جرم تلقي شده و مرتكب را مجرم يا بزهكار مي گويند. كجروي نتيجه ي خروج از موازين و مقررات اخلاقي است. كجروي اجتماعي تخطي از نظم اخلاقي خاصي است كه ماهيتي غيرقابل قبول در جامعه يافته اند و از نظر توده مردم اقدام به چنين كارهايي كم و بيش ناپسند است. كجروي نظم اجتماعي را مختل نموده و مشكلاتي براي جامعه بوجود مي آورد. به موازات پژوهش هايي كه درباره ي سوابق كجروي انجام مي شود در حال حاضر نيز پژوهش هاي جداگانه و گسترده اي در مورد ماهيت، كيفيت و ريشه يابي تبهكاري ها و جرم هاي نوجوان و جوان در حال انجام است. اصولاً در شكل گيري انحرافات در جوامع ديگر امپرياليزم نقش بسزايي دارد، امپرياليزم براي حفظ موقعيت اقتصادي كارتل ها و تراست ها شرايطي را در جوامع ايجاد مي كند تا نسل جوان هر روز به انحرافات نزديك تر شده و از معيارهاي انساني و اخلاقي دور بماند و از طريق گسترش اعتياد تلاش مي كند قدرت جسمي و توان فكري را از آنان سلب و امكان مبارزه بر عليه استثمار، استعمار و امپرياليزم را از آنان بگيرد. در مقابل رسانه ي گروهي و نظام آموزشي در اختيار جامعه است. اين عوامل اگر صحيح وضع و اجرا نشوند به ارتكاب جرم در جامعه كمك مي كنند. بايد پذيرفت كه امكانات رفاهي و تأمين اقتصادي برخورداري از آموزش صحيح و شغل مناسب انسان را به موجودي كارساز و نيرويي سازنده تبديل خواهد كرد. انسان آموخته و مهذّب با عمل خلاف و جرم سازش ندارد. اساسا سرايت بيماري هاي اجتماعي كمتر از بيماريهاي جسمي نيست، آسيب هايي مانند: اعتياد، سرقت، تجاوز و... به همين دليل جامعه بايد به فكر شناخت علل و راه درمانشان باشد، امروزه ثابت شده همانگونه كه بيماران جسمي نياز به مراقبت و درمان دارند، بيماران رواني و اجتماعي نيز نيازمند چنين مراقبت ها و بازدارنده هايي هستند. تبعيض و نامتعادل بودن شرايط اقتصادي نيز عامل ديگري براي ارتكاب جرم است و در جامعه اسلامي، از همه مهمتر توجه به ارزش هاي مادي و بي توجهي به امور معنوي و اخلاقي از علل عمده گرايش به ارتكاب جرم است. در جامعه اي كه ارزش انسان به ميزان ثروت و دارايي اوست هركس براي كسب موقعيت اجتماعي برجسته تر در صدد به دست آوردن درآمد به هر شكل ممكن مي افتد و حتي ممكن است مرتكب جرايمي شود تا موقعيت اقتصادي خود را تثبيت كند، بنابراين توجه به ارزش هاي معنوي انسان راهي براي رهايي او از ارتكاب جرم است.


تاریخ نشر: دي1380 نویسنده: محمد هادي فلاح

حرفهاي ماندگار(رهنمودهاي سازنده به جوانان)

اخلاق در فرهنگ اسلام، داراي طيف گسترده اي است و امور فردي و اجتماعي را در بر مي گيرد. در اين فرهنگ اصلاح رابطه ي انسان با خود، با خدا و با ديگران مورد انتظار است. بزرگترين مسأله در زندگي جوان، رهبري عواطف و احساسات اوست. تعديل غرايز و بازداشتن عواطف از افراط و تفريط و مبارزه با نفس مورد توجه قرار دارد. در اهميت تهذيب نفس از رذايل اخلاقي همين بس كه آن را «جهاد اكبر» ناميده اند.اين جاست كه نقش اخلاق و لزوم رهبري صحيح غرايز معنا مي يابد. در اين مجموعه پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام محمدهادي فلاح در پي آن است كه تحفه اي از اخلاق و ادب را ره توشه ي جوانان ساخته و آنان را به نردبان تعالي رهنمون سازند. ضمن سپاسگزاري از ايشان، اميدواريم كه مورد استفاده برنامه سازان عزيز قرار گيرد.


تاریخ نشر: بهمن1380 نویسنده: مجدالدين معلمي

سربداران بيدار (ويژه‌ شهادت نواب صفوي و يارانش )

عشق به خداوند و ذوب در صفات نيكوي او، روح زيبايي دوستي و دوري از زشتي و پليدي را در دل و جان آدمي مي پروراند. پس از خداگونگي، محبت به اسوه هاي معصوم و پاك عليهم السلام، وسيله اي است براي بيرون كردن طوق ذلت و بندگي و ورود به دنياي ظلم ستيزي و حق طلبي؛ شهيد نواب صفوي و يارانش عاشقان دلباخته اي بودند كه تنها يك عشق و يك محبت و يك رنگ در نهادشان نقش بسته بود، و آن عشق به پروردگار و محبت اولياي الهي و رنگ خدايي بود. آنان طاقت تنفس در فضاي تاريك و غبارآلود طاغوت را نداشتند. اين سربداران بيدار مبارزه اي سخت و شجاعانه با شب پرستان آغاز كردند و مقصدشان جز رضاي الهي و برپايي حكومتي مبتني بر ارزش هاي انساني و اسلامي نبود. آنان سپيداران بلند و سرو قامتاني بودند كه آهنين اراده به نماز سرخ جهاد، قامت مي بستند و به عشق وصال، قنوت سبز دعا بر مي گرفتند. آنان گلواژه هاي زيباي امر به معروف و نهي از منكر را از گل دسته هاي ايران سرودند و از سرزنش دوست و دشمن نهراسيدند. اين عاشقان دلباخته هرچه را داشتند در طبق اخلاص نهادند و در نهايت چون اسماعيل هايي شدند كه در مناي عشق سر و جان باختند و چون پرندگان مهاجر و طايران قدسي از ملك به ملكوت پر كشيدند و در جوار دوست آرميدند. پژوهش گر ارجمند جناب آقاي مجدالدين معلمي كوشيده اند تا در اين مجموعه سيماي تابناك اين معاصر را از غبار و اندودي كه بر آن نشسته، پيراسته دارند و آن را تحفه ي راه برنامه سازان و تهيه كنندگان ارجمند نمايند. با سپاس از ايشان اميد است كه مورد استفاده و بهره برداري مطلوب قرار گيرد.


تاریخ نشر: بهمن1380 نویسنده: اولياء شعباني

معمار فضيلت (ويژه وفات آيت اللّه حاج شيخ عبدالكريم حايري يزدي مؤسس حوزه ي علميه ي قم)

عالمان تشيع، پرچم داران صلاح و رستگاري، چشمه هاي هميشه جوشان صفا و حقيقت، مرزبانان هماره بيدارِ انديشه هاي ناب و انوار پرفروغ راهِ كمال و هدايت اند. آنان صاحب دلاني هستند كه نور قرآن در تاروپود جانشان آميخته و با اكسيرِ نوافل به مقام والاي انسانيت رسيده اند. آيت اللّه حاج شيخ عبدالكريم حايري يزدي از جمله ي اين رادمردان است. پژوهش گر ارجمند جناب حجت الاسلام اولياء شعباني بر آن است تا در اين مجموعه، گوشه هايي از زندگاني اين عالِم فرزانه را در فصول مختلف زندگي بازنمايي كند. اميد است مورد بهره برداري برنامه سازان قرار گيرد.


تاریخ نشر: بهمن1380 نویسنده: مرتضي بذرافشان

نشان نزول (3)

در جلد سوم نشان نزول، پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام مرتضي بذرافشان گامي نوين در اين مسير نوراني نهاده و كوشيده است تا قصه هاي آيات را از صدف پيچيده به زيورهاي درخشان، استخراج و مرجان هايي گران بها و موضوع هايي جذاب را به برنامه سازان عزيز اهدا كند. باشد كه با تلاش خالصانه خانواده بزرگ صدا و سيما، فرهنگ قرآني، جهاني شود و زمينه گسترش انديشه قرآني و عملِ به قرآن فراهم آيد.


تاریخ نشر: اسفند1380 نویسنده: نيكزاد عباس

نقد و بررسي كتاب مقدس

اين مجموعه، نقدي است بر كتاب هاي مقدس از عهد قديم تا عهد جديد كه با بررسي اين كتاب ها به بشارت هاي موجود در آنها درباره پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله اشاره دارد. عنوان هاي اين بحث عبارت اند از: توضيح اجمالي از محتويات كتاب مقدس، نقد و بررسي عهد عتيق، نقد و بررسي عهد جديد، پاره اي از بشارت هاي كتاب مقدس در مورد پيامبر و بشارت هاي كتب مقدس پيشين در مورد پيامبر از زبان قرآن.


تاریخ نشر: 1380 نویسنده: ابوالفضل هادي منش

هودج خون (گذري بر عزاداري و نامگذاري شب هاي محرم)

در بخش هاي نخستين اين اثر، با تعريفِ پيشينه ي عزاداري سالار شهيدان، به آداب و رسوم و آموزه هاي آن پرداخته شده است و سپس به نمونه سازي و ارايه ي راه كارهايي جهت اشاعه ي فرهنگ عزاداري، آسيب شناسي اين موضوع و ارايه ي ديدگاه هاي گوناگون درباره ي آن ارايه شده است و در پايان نيز افزون بر انتقادها و پيشنهادهايي در باره ي اين بحث، به نقش رسانه در اين راستا توجه شده است


تاریخ نشر: 1380 نویسنده: سيد رسول علوي

شخصيت شناسي عاشورا

مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در تحليلي جامعه شناختي از حادثه ي عاشورا، به نقش دوگروه عمده خواص و عوام در آن حادثه ي جانسوز اشاره كردند. كه خواصّ، گروه پيشرو، خط دهنده و اهل فكر و تحليل بودند و عوام، گروه دنباله رو متأثر از رويدادهاي جامعه، در تجربه عاشورا مي بينيم كه دنياگرايي، پيروي از شهوات و غفلت از ياد خدا در خواصِّ طرفدار حق سبب شد آنان به طرفداري از باطل برخيزند و بر اين عمل خود، توجيهي ديني هم بسازند تا عوامِ زودباور نيز به طيف باطل بگروند و به جنگ با حسين بن علي عليه السلام ترغيب شوند. بنابراين بررسي نقش و عملكرد خواص مي تواند روشنگر بسياري از حوادث واقعه باشد. اساسا افراد در جوامع مختلف به اعتبار قدرت، نفود، تأثيرگذاري بر رفتار و كنش ديگران و ميزان تأثيرپذيري متفاوتند. در هر جامعه عده اي كه معمولاً شمار آنان اندك است به دليل موقعيت ويژه ي اكتسابي يا انتسابي بر ارزش هاي مورد قبول ديگران اثر مي گذارند و بعضا كوتاهي خواص از اداي رسالت خويش و عمل ناسنجيده و نابه جاي آنان عواقب جبران ناپذيري به همراه مي آورد. با تأمل در فرجام انقلاب ها و نهضت هاي حق و باطل غالبا لغزش ها و انحراف هاي خواص را مي توان در عواملي مانند: خودستايي و غرور، خودرأيي و استبداد، علم بي عمل و اكتفا به شعار، دنياگرايي و مقام پرستي و... جست و جو كرد. در سايه اين آفت ها خواص در زمان مناسب به طرفداري از حق برنمي خيزند و دنباله روان آنان نيز از حمايت حق دست مي كشند و حادثه اي چون كربلا را به وجود مي آورند.


// موضوع// کتاب