موضوع: تاریخ نشر: تير1377 نویسنده: علي تقديري

ربيع نور (ويژه نامه ميلاد پيامبر و هفته وحدت)

بَلَغَ العُلي بِكَمالِهِ كَشَفَ الدُّجي بِجَمالِهِ حَسُنَتْ جَميعُ خِصالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَ آلِهِ خرّم جهان زنور جمال محمّد است روشن زچشمه هاي كمال محمّد است خدا خواست تا چهره آفرينش را روشن كند «محمّد صلي الله عليه و آله» را آفريد. خدا خواست بر آدميان منّت نهد و تاريخشان را به طراوت بهار مبدل سازد. در «ربيع» محمد مصطفي صلي الله عليه و آله را به جهان بخشيد. خدا خواست آمنه را كرامت بخشد محمد صلي الله عليه و آله را چون دسته گلي در دامنش نهاد. مكّه با فروغ رويش تابان شد. ميلاد محمد صلي الله عليه و آله ديباچه زرين كتاب حقيقت بود و عنوان صحيفه رسالت. «محمد صلي الله عليه و آله» زاده شد تا جهل و جور بميرد ولادتش مرگ شرك و بت پرستي را در پي داشت. قدم به عالم گذاشت تا دنيا را در قدم جلوه هاي ابديت بيفكند و قدوم دوران حيات طيبه را نويد دهد. نوشته حاضر كه حاصل تلاش پژوهشگران گروه كودك و نوجوان مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما است جهت استفاده برنامه سازان و مديران محترم رسانه بويژه گروههاي كودك و نوجوان صدا و سيما به مناسبت ميلاد نبي مكرم اسلام و حضرت ختمي مرتبت تهيه و تدوين گرديده است


تاریخ نشر: تير1377 نویسنده: محمدرضا يوسفي شيخ رباط

جلوه هايي از زندگي پيامبر صلي الله عليه و آله

پيامبر اكرم، نه تنها اسوه همه مسلمانان بلكه الگوي واقعي همه انسانهاي گيتي است. خداوند متعال در اين باره مي فرمايد:"به درستي كه رسول خدا، براي شما بهترين الگو است". يكي از اصول خدشه ناپذير زندگي پيامبر(ص) به عنوان پيشواي ديني و رهبر جامعه، اصل ساده زيستي است. در اين نوشتار، به تحليل نقش اصل ساده زيستي، در زندگي عصر ما در پيروي از مكتب اسلام پرداخته شده است. اين نوشتار، در دو فصل تهيه شده است. فصل نخست با عنوان نقش ساده زيستي در توسعه اقتصادي توسط محمدرضا يوسفي از پژوهشگران گروه اقتصاد مركز تدوين شده است و فصل دوم آن با نام اصل ساده زيستي در زندگي پيامبر اكرم(ص) برگزيده اي از كتاب سيره نبوي2 مي باشد. اميدواريم اين گام، هرچند مختصر، توانسته باشد بخشي از رسالت مركز را در تبيين كارايي دين در عصر حاضر به انجام رسانيده باشد


تاریخ نشر: مرداد1377 نویسنده: سيد عبدالقيوم سجادي

برخي از شيوه هاي تعميق بينش سياسي

مباحث و محورهايي كه در منابع ديني ما از ديرباز مطرح بوده و امروزه مي تواند در زمينه مسائل سياسي و بويژه موضوع بحث حاضر، ما را ياري رساند، وجهه همت اين نوشتار است. در سراسر اين گزارش، هفت محور از مهمترين عناوين مرتبط با موضوع طرح شده است كه هر يك در فصل جداگانه اي تدوين و ارائه مي شود. در هر فصل كوشيده ايم تا ضمن بررسي جايگاه و اهميت موضوع مورد نظر، رابطه آن با بينش سياسي دلايل و شواهدي از گفتار پيشوايان معصوم(ع) در اين زمينه طرح شود و با جمع بندي و نتيجه گيري خاتمه يابد. اميد است كه اين پژوهش ـ با همه كاستي هايي كه دارد ـ بتواند زمينه هاي طرح جامعتر اين گونه مسائل را فراهم نموده دست اندركاران و كارگزاران نظام اسلامي، بويژه مروّجان ارزشها و آموزه هاي ديني را در صدا و سيماي جمهوري اسلامي، در انجام وظيفه ديني و ترويج سياستهاي مبتني بر دين ياري رساند.


ويژه نامه سياسي هفته دولت

اكنون كه در آستانه سالگردي ديگر از حادثه غم بار و اسفناك انفجار دفتر نخست وزيري و شهادت مظلومانه اين دو يار فداكار هستيم وظيفه خود مي دانيم تا ضمن گراميداشت ياد و خاطره آن دولتمردان بزرگ و سرافراز، به سهم خود مطالبي را درباره دولت با رويكرد اسلامي، به رشته تحرير درآورده و تقديم نماييم. بر اين اساس و با توجه به مباحث جديدي كه اخيرا زمينه طرح مجدّد و گسترده يافته است، بر آنيم تا در اين نوشتار موجز، سلامي، امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب، و تعامل دولت و جامعه مدني و مكانيسم هاي تحقّق جامعه مدني در ايران را به بحث گذارده، به سياق ويژه نامه هاي ديگرِ گروه و به منظور تسهيل سوژه يابي براي برنامه سازي، محوريابي نسبتا جامعي از آنها ارائه نماييم. باشد كه در راستاي رسالت مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، گامي مؤثر در زمينه نشر تعاليم ديني و تقويت محتواي برنامه هاي سياسي برداشته باشيم.


تاریخ نشر: شهريور1377 نویسنده: حسين فتاحي

مسئله شناسي تربيتي (1) (بررسي كجروي هاي رفتاري جوانان و نوجوانان و شيوه هاي عمومي اصلاح آنها)

امروزه يكي از مسائل و مشكلات جوامع مختلف، وجود گروهها و افراد كجرو است كه به دلايل گوناگون روز به روز گسترش تأسف باري دارند. گسترش روزافزون اين مشكل، روان شناسان، متخصصان تعليم و تربيت و پژوهشگران علوم اجتماعي را بر آن داشته كه به صورت جدّي تر، به اين معضل اجتماعي ـ بشري، بينديشند و در جستجوي شناسايي زمينه ها و ارائه راه حلهاي ممكن و مؤثر برآيند. از آنجا كه مشكل كجروي، عمدتا دامنگير گروه بالنده و جوان هر كشور است، اگر مصلحان، مربيّان، انديشمندان و مسئولان ذي ربط جامعه، از انجام رسالت عظيم خود در اين مورد، غفلت نمايند و يا به تسامح بگذرند، جامعه با خطر بزرگ از دست دادن آينده سازان خود، و در نهايت فروپاشي مواجه خواهد شد. در اين ميان صدا و سيما به عنوان رسانه اي مسئول و كارآمد، مي تواند نقش تعيين كننده اي در اين خصوص، ايفا نمايد. مقاله حاضر نيز كه به كوشش جناب آقاي فتاحي به رشته تحرير درآمده، در پي انجام چنين رسالتي تهيه شده است.


تاریخ نشر: آبان1377 نویسنده: منصور مير احمدي

امام خميني (قدس سره) و احياي تفكر ديني

مجموعه حاضر، گزارشي است مختصر درباره نقش امام خميني(ره) در احياي تفكر ديني، امام خميني به عنوان مهمترين و برجسته ترين مصلح و احياگر دوران معاصر، در زمينه هاي مختلف، بخوبي نقش احياگري خود را ايفا نمودند كه «احياي تفكر ديني» يكي از مهمترين آنها محسوب مي گردد. بديهي است بازكاوي و پي جويي نقش امام خميني در ابعاد گوناگون اين مسأله، فرصتي بيش از مجموعه حاضر و مجالي گسترده تر را مي طلبد. با اين وجود، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما به منظور تهيه متن براي برنامه اي مناسب، در اين مجموعه تلاش كرده است زوايايي از اين مسأله بسيار مهم را در قالب حمسيزده محور، با زباني آسان بررسي نمايد.


موضوع: تاریخ نشر: آبان1377 نویسنده: گروهي از نويسندگان

فقر و فقرستيزي در ديدگاه امام علي (عليه السلام)

چهره تيره و تار فقر همواره متفكران دردمند را به انديشه واداشته است. مكاتب فكري گوناگون با تكيه بر معارف بشري براي حل اين مشكل راه هاي متفاوتي را فراروي بشر نهاده اند. چهره تابناك حضرت علي(ع) همواره مشعلي فروزان فراراه تاريخ انديشه بشري بوده است. بدين جهت بهره گيري از معارف اين امام بزرگوار مي تواند راهگشاي بشر در مواجهه با اين پديده هولناك باشد. روايات اميرالمؤمنين در زمينه فقر بسيار است و هر يك وجهي از وجوه فقر را روشن مي سازد؛ وجوهي مانند: علل و آثار فقر، ويژگيهاي فقر، رابطه فقر با ساير عوامل اجتماعي و ... در مجموعه حاضر كه متشكل از شش مقاله است، سعي شده تا به ميزان توان از خرمن معارف حضرت علي(ع) بهره گرفته و به تبيين برخي از وجوه فقر پرداخته شود. عناوين مقالات اين مجموعه و نويسندگان آن از اين قرار است: 1 ـ فقر و آثار زيانبارش بر انسان محمدرضا يوسفي 2 ـ راهبردهاي اقتصادي فقر ستيزي سيدرضا حسيني 3 ـ وظايف توانگران در برابر نيازمندان شجاعي 4 ـ فقرزدايي در شيوه رفتاري اميرمؤمنان سيدرضا حسيني 5 ـ رابطه فقر و زهد علي اصغر هادوي نيا 6 ـ آسيب شناسي فقر سعيد فراهاني فرد اميدواريم، مقالات اين مجموعه، گامي كوتاه در جهت تبيين برخي از وجوه فقر باشد.


تاریخ نشر: آبان1377 نویسنده: سيد محمد مكتبي

ويژه نامه ورزش

«ورزش»، پديده اي مهم و اجتماعي است كه داراي ابعادي مختلف است. پيچيدگي روز افزون ورزش و كاركردهاي گوناگونش، ما را به تأمل و احتياطي بيشتر براي قضاوت درباره اش، فرا مي خواند. در سالهاي اخير در كشور ما گرايش به ورزش به شكل قابل ملاحظه اي بالا گرفته و مي توان گفت كه همه مردم، از پير و جوان و زن و مرد را تحت تأثير قرار داده است. اما متأسفانه اين علاقه مندي و توجه روزافزون به ورزش را نمي توان كاملاً مثبت و مفيد ارزيابي كرد؛ چرا كه اولاً علاقه مندي آنان بيشتر در محدوده تماشاگري، هواداري و دنبال كردن نتيجه مسابقه ها خلاصه مي شود و پرداختن به خود ورزش كمتر مورد توجه است، و ثانيا، كاركردهاي گوناگون ورزش و جنبه هاي مثبت و منفي آن، براي همه به خوبي روشن نيست و همين مي تواند زمينه اي مناسب براي فرصت طلبان و حتي دشمنان خارجي فراهم آورد. بنابراين، يكي از رسالتهاي سنگين مسؤولان و صاحب نظران، تبيين دقيق و همه جانبه پديده ورزش و شناسايي راهكارهاي گرايش مردم به جنبه هاي سازنده آن است. در اين ميان، بي شك «صدا و سيما» وظيفه اي مهم بر عهده دارد و بخش عمده اي از اين رسالت متوجه اين سازمان است. از اين رو و نيز با نظر به فراواني برنامه هاي ورزشي سازمان و ضرورت وجود خط مشي و محتواي مناسب براي اين برنامه ها، گروه جامعه شناسي مركز پژوهشهاي اسلامي اين مجموعه را فراهم آورده است. از مطالب اين جزوه نه تنها مي توان در برنامه هاي مربوط به مباحث ورزشي استفاده كرد، بلكه برخي مباحث بنيادي آن مي تواند راهگشاي برنامه ريزيهاي ورزشي باشد. اميد آنكه مجموعه حاضر مورد استفاده برنامه سازان قرار گيرد.


تاریخ نشر: آذر1377 نویسنده: علي تقديري

ستـارگان شعبـان

سلام بر شعبان؛ سلام بر ستارگان درخشان ماه شعبان؛ سلام بر طلايه داران پوينده راه حق و فضيلت؛ سلام بر حسين(ع) پاسدار وحي و امامت؛ سلام بر عباس(ع)، جانباز ميدان ايثار و شهامت؛ و سلام بر سجاد(ع)، زينت بخش محراب نور و عبادت. در آستانه ميلاد گلهاي سرسبد بوستان ولايت و پرچمداران دفاع از حريم رسالت، جان را در چشمه زلال حقايق و معارف دين مي شوييم و روح را با شميم بهشتي طاووس اهل جنت بقيه الله عج الله تعالي فرجه الشريف عطرآگين مي سازيم. در فرهنگ تشيع نيمه شعبان نويدبخش عيدي بزرگ است، آنروز مولودي پا به عرصه گيتي نهاد كه روزي جهان را از لوث كفر و شرك و نفاق تطهير خواهد كرد و پرچم عدالت و رحمت بر عالميان مي گستراند، تا در پرتو آن، حجاب از چشم و گوش انسانها برداشته شده و عقل هاي بي مانع حقايق عالم را دريابند. در سايه اين حكومت، دغلبازي و فتنه گري در نطفه خفه، قلم هاي مسموم و زهرآگين شكسته، زبان هاي نفاق بريده و دست هاي خائن، از جان و مال انسان ها كوتاه و شبهات شيطاني از فكر و روح انسانها زدوده خواهد شد. بر ماست كه ياد و فكر و عشق مهدي عج الله تعالي فرجه الشريف را در جان فرزندانمان بنشانيم و آنها را در صفوف منتظران حضرتش قرار دهيم، تا اگر خود در قيامش شرف حضور نداشتيم، به تجهيز سربازان پاكبازش مفتخر باشيم.


تاریخ نشر: آذر1377 نویسنده: سيد حسين اسحاقي

مرواريد امامت (ويژه ميلاد امام حسن مجتبي عليه السلام)

نوشتار حاضر ويژه ميلاد امام حسن مجتبي (ع) تهيه و تنظيم شده است و در بخش هاي جداگانه به زندگي نامه، فضايل، علم، عبادت، و سخاوت آن حضرت پرداخته و در پايان نيز چند پند از حضرتش نقل شده است.


// موضوع// کتاب