تاریخ نشر: اسفند1378 نویسنده: مجيد دستياري

سپهر هدايت(ويژه نامه ولادت امام علي النقي (ع))

در مذهب تشيع شناخت و اعتقاد به امام، از مسائل اصولي و بنيادين دينداري بوده و پاي بندي و اعتقاد به آن در كنار ديگر اصول دين همچون توحيد و نبوّت و معاد مطرح شده است. وجود هرگونه تزلزل و ضعف سستي در اصول اعتقادات، اختلال و ضعف در امر دينداري را در پي خواهد داشت، نبود يا كمبود معرفت نسبت به امام عليه السلام، موجب نقصان در امر دين و عدم انجام وظيفه و يا كوتاهي در اداي تكليف خواهد بود. منظور از اين شناخت تنها آشنايي با اسامي امامان آنهم با حفظ ترتيب امامت هر يك از آن ذوات مقدس نيست، چرا كه اين حد از معرفت تأثير چنداني در بناي تفكر اعتقادي و لزوما شكل گيري افعال و اخلاق انسان نخواهد داشت بلكه مقصود دريافت آموزشهاي امامان و آشنايي با روح تعليمات والاي حجج الهي است، كه در زمينه هاي مختلف فردي و اجتماعي، از ناحيه آن پيشوايان معصوم صادر شده است. اگر قرآن و سنت و سخن پيامبر صلي الله عليه و آله دو منبع جاويد ارشاد و هدايت هست تنها طريق مطمئن و راه وصول به آن چشمه جوشان حيات بخش، تمسك و تعهد به راه و روش و آموزشهاي امامان معصوم است. در منطق راستين شيعه، شناخت امام، شناخت خداوند، شناخت قرآن، شناخت اسلام، شناخت پيامبر، شناخت راه و شناخت جهت صحيح زندگي و كرامت انساني است.


تاریخ نشر: اسفند1378 نویسنده: احمد رضوانفر

بارگاه قرب (ويژه روز عرفه و عيد سعيد قربان)

در اين نوشتار سعي شده است تا پيرامون «عيد قربان» و «عرفه» سخن گفته شود اما از آنجا كه سخن گفتن از عرفه و عيد قربان، بدون سخن گفتن از حج ناتمام است. بنابر اين در آغاز از حج سخن مي گوييم، باشد كه مورد توجه برنامه ريزان و برنامه سازان ارجمند واقع شود.


تاریخ نشر: 1378 نویسنده: سيد حسين اسحاقي

بررسي عملكرد عوام و خواص در صحنه عاشورا (با تكيه بر بيانات مقام معظم رهبري)

مقام معظم رهبري در تحليلي جامعه شناختي از حادثه عاشورا، به نقش دو گروه خواص و عوام در اين رويداد جان گداز اشاره كرده اند. بررسي نقش و رفتار خواص و عوام در حادثه كربلا، روشنگر بسياري از حوادث واقعه و جام عبرتي براي همگان خواهد بود. بر همين اساس اين پژوهش مي كوشد با بررسي عملكرد عوام و خواص در صحنه عاشورا، از ويژگي هاي عوام و خواص مصاديق عوام و خواص، وظايف و عملكرد خواص و عوام در بستر تاريخ، مفهوم هايي به دست دهد. آن گاه با برشمردن آموزه ها و عبرت هاي عاشورا، ضرورت اتخاذ الگوي صحيح را در رسانه ياد آور مي شود. در پايان نيز پرسش هايي براي گفت وگوي كارشناسانه آمده و كتاب هايي در زمينه عاشورا معرفي، شده است.


تاریخ نشر: 1378 نویسنده: ابراهيم ابراهيم پور

رجعت خونين (ويژه نامه اياّم محرم)

انسان اين اشرف مخلوقات از آن زمان كه پا به عرصه خاكي نهاد، هماره در پي يافتن نمونه هاي كمال بود و در اين رهگذر فطرت الهي و روح جستجوگرش او را به انبياء و اولياي الهي رهنمون ساخت. در اين ميان، عاشورا مدرسه عشق و ايثار و جانفشاني است. تجسّمِ كمال عبوديت و عرفان، سِلم محض و اطاعت از معبود است. كعبه آمال و مجمع اسوه هاي كمال است. صحنه از جان گذشتگي نور رويان و افشاي ماهيت پليدِ نار رويان است. كربلا اسوه ها دارد. اسوه سالخوردگانِ عارفي چون حبيب بن مظاهر، الگوي نوجوانانِ عاشقي همچون قاسم بن الحسن(ع)، اسوه جوانان كاملي، چون علي اكبر؛ اسوه مادران ايثارگر، خواهران دلسوز، الگوهاي ادب و وفا، شجاعت و غيرت، ولايت پذيري و توبه؛ و در يك كلام عاشورا مظهر تمام نماي اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله است. اميد كه با همت برنامه ريزان و برنامه سازان، حسينيان اهلِ معرفت، حريمِ جان را با عشق مقدس پاكبازان عالَم عطرآگين سازند و آموزه هاي شقايق هاي خونين بال را در كلاس زندگي به كار بندند.


تاریخ نشر: تير1379 نویسنده: سيد حسين اسحاقي

زندگي‌نامه شهيد شيخ فضل الله نوري

شيخ فضل الله نوري از پيش قراولان مبارزه با حكومت هاي استبدادي و از شخصيت هاي برجسته دوران مشروطيت به شمار مي رود. هرچند فضاي خفقان آور و وجود حكومت هاي ضداسلامي مانع آن شد تا تاريخ واقعي حوادث مشروطيت در جامعه طرح و بررسي شود و تاريخ نويسان درباري به شيخ فضل الله ظلم و ستم بسياري روا داشتند و او را طرف دار مستبدان و مخالف حكومت مشروطه و دمكراسي قلمداد كردند و مخالفتش را به دليل به دست نياوردن مقام و رياست دانستند، ولي با طلوع خورشيد انقلاب، چهره درخشان اين عالم فرزانه از زير ابرهاي تيره و ظلماني نمايان شد و تاريخ نويسان متعهد به معرفي شخصيت برجسته اين عالم مجاهد پرداختند؛ زمستان جهل و تيرگي به سر آمد و سياهي به سيه روزان ماند. به يقين، شيخ فضل الله، عالم ترين، هوشيارترين و مقاوم ترين چهره در مبارزه هاي مشروطه بوده است. شيخ شهيد به اندوختن مال و منال و به دست آوردن مقام توجه نداشت و به فكر شهرت و خودنمايي نبود. او در حفظ كيان اسلام و مبارزه با انديشه ها و باورهاي انحرافي غرب بر كسي پوشيده نيست، مي كوشيد. غم خوار واقعي اسلام و مسلمين بود و با علم و فضلي كه داشت، مي خواست دين خود را آن گونه كه بايد، ادا كند. در لحظه لحظه زندگي پربارش با هر نوع كج روي در عقيده و انديشه هاي ناخالص مبارزه كرد و توانست با تكيه بر نبوغ كم نظير علمي و سياسي و جايگاه بلند اجتماعي و خلوص سرشار خود، بلندترين گام ها را در راه روشنگري اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله بردارد و اين، در حالي بود كه بدخواهان و هزاران هزار دست پنهان و آشكار، قصد و تلاششان مسخِ چهره اسلام و تحريف حقيقت آن و رواج غرب گرايي در ميهن اسلامي بود.


تاریخ نشر: مرداد1379 نویسنده: سيد حسين اسحاقي

آينه آفتاب(2) (امام علي عليه السلام از ديدگاه معصومين و شخصيت ها)

دوست و دشمن در يك نكته وحدت نظر دارند و آن اين كه علي عليه السلام داراي فضايل و مناقب بسياري است و آيات و روايات و احاديث بسياري در مدح و منقبت ايشان وجود دارد. در اين پژوهش كه با همت جناب حجت الاسلام حبيب الله سروش و آقاي سيدرضا باقريان آماده گرديده، به ذكر پاره اي از آيات و احاديثي كه در منقبت ايشان وارد شده است و اعترافات خلفا و دانشمندان مسلمان و غيرمسلمان، پرداخته شده است.


تاریخ نشر: مرداد1379 نویسنده: سيد حسين اسحاقي

آينه آفتاب (1) (امام علي(ع) از منظر قرآن ، نيكان، شعرا و نمونه هايي از كرامات آن حضرت)

گفتار و كردار حضرت علي(ع)، به مانند آب حياتي از چشمه سار زلال هستي مي جوشد و در جويبار اجتماع جاري مي شود و روح تعالي در آن مي دمد. اكنون كه رهبر فرزانه انقلاب سال1379 را به نام زيباترين جلوه نور جمال و جلال الهي زينت بخشيد، فرصتي دست داد تا به قدر استطاعت، توسط جناب آقاي سيدحسين اسحاقي توشه اي از اين منبع نوراني بر چينيم و تقديم برنامه سازان عزيز كنيم.


تاریخ نشر: شهريور1379 نویسنده: مجيد دستياري

شاخه طوبي (ويژه ولادت امام محمد تقي(ع))

تأمل در زندگاني امامان معصوم(ع) مي تواند چراغي جلو راه مان باشد، چرا كه آنها ستارگاني هستند در شب هاي ظلماني، كه خسته گان و در راه ماندگان را ياري مي بخشند. آنان به مثابه دستگيره هاي نجات و حبل متين الهي هستند كه مي تواند ما را در گرداب مكتب هاي گمراه كننده نصرت بخشند. امام جواد(ع) يكي از اين ستارگان درخشان است آن امامي كه در سن كودكي به مقام امامت رسيد و ملجاء و مأواي شيعيان و مسلمانان شد. حضرت با وجود كمي سن از اقتدار عباسيان و شكوه جلالت ظاهري آنها نهراسيد و همچون پدرانش از حريم اسلام دفاع كرد. عصر امام(ع) عصر گسترش جهان اسلام بود و همين امر موجب برخورد فرهنگ اسلامي با ديگر فرهنگ ها و اديان شد. بي شك وجود امام جواد(ع) همچون سدي بود كه راه التقاط و تحريف و انحراف را از چهره فرهنگ اسلامي مي زدود و سرچشمه زلال معارف اسلامي را به جويندگانش مي رساند.


تاریخ نشر: شهريور1379 نویسنده: حبيب الله سروش

يادمان ظفر (ويژه نامه هفته دفاع مقدس)

در فرهنگ اعتقادي ملتها، جنگ به خودي خود داراي هيچگونه ارزش يا ضدارزشي نيست. آنچه به جنگ صفت «تقدس» مي دهد آن است كه صحنه جنگ، صحنه نبرد حق و باطل باشد. هنگامي كه معركه نبرد، محل ظهور اراده، ايمان و قدرت يك ملت در برابر متجاوز باشد زماني كه امتي براي دفاع از هستي اعتقادي و ملي خود پاي در ركاب جهاد مي كنند و با گذشتن از همه تعلقات خويش، براي نيل به شهادت راه قربانگاه را داوطلبانه در پيش مي گيرند. ديگر اين جنگ، منفور نيست بلكه «مقدس» است. اين نوشتار كه به سعي و تلاش جناب حجه الاسلام حبيب الله سروش تهيه شده، به پاره اي از مسائل جبهه و جنگ اشاره دارد. اميد است توشه اي باشد براي برنامه سازان.


موضوع: تاریخ نشر: آذر1379 نویسنده: سيد رضا باقريان موحد

جشن فطرت

عيد سعيد فطر يكي از بزرگترين اعياد اسلامي است كه پس از پايان يك ماه عبادت و روزه داري، طي مراسم خاص برگزار مي شود. شكوه و سرور اين عيد بزرگ همه افراد جامعه اسلامي، اعم از بينوا و ثروتمند را فرا مي گيرد. مسلمانان همه ساله از آغاز ماه رمضان در پرتو يك ماه روزه و امساك، تمرين پيروزي بر هوا و هوس، خواهش ها و عادات نفساني مي كنند و سپس در پايان آن ماه، عيد فطر را جشن مي گيرند. افطار اجباري در روز عيد، خود نشانه ديگري از اخلاص و تسليم در برابر آفريدگار جهان است و نمايانگر اين نكته كه ما همگي ديروز با دهان روزه در مساجد، به امتثال امر الهي مي پرداختيم و امروز همگان پس از افطار و با شعار، «الله اكبر و لله الحمد» به سوي خدا گام بر مي داريم و سر تسليم و بندگي به آستان او مي سائيم چه شكوهمند است اين تسليم و اين جشن. اين پژوهش كه با همت جناب حجه الاسلام سيدحسن مصباح و آقاي سيدرضا باقريان آماده گرديده، به جايگاه عيد فطر در فرهنگ عامه و فرهنگ ديني پرداخته و اعمال و آداب خاص آن را متذكر شده است، اميد است كه مورد استفاده برنامه سازان واقع گردد.


// موضوع// کتاب