زنگ خطر (نگاهي به آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي فضاي مجازي)

موضوع: تاریخ نشر: دي1397 نویسنده: گروهي از نويسندگان چکیده شناسنامه

رويارويي اجتماعات ديني با رسانه هاي نوين

موضوع: تاریخ نشر: دي1397 نویسنده: چکیده شناسنامه

اخلاق حرفه اي و كاربردي رسانه ها در جمهوري اسلامي ايران: مفاهيم و مصاديق

موضوع: تاریخ نشر: دي1397 نویسنده: چکیده شناسنامه

از ذره تا آفتاب: پژوهش برنامه‌اي پيرامون زمانه، انديشه، سيره و نقاط عطف زندگي سلمان فارسي

موضوع: تاریخ نشر: آذر1397 نویسنده: حميد رحماني چکیده شناسنامه

روزشمار انقلاب اسلامي؛ ويژه بزرگداشت چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي

موضوع: تاریخ نشر: آذر1397 نویسنده: گروهي از نويسندگان چکیده شناسنامه

تحليل گفتمان حاكم بر شبكه‌هاي ماهواره‌اي وهابي فارسي زبان

موضوع: تاریخ نشر: آبان1397 نویسنده: محمد مهدي قرباني چکیده شناسنامه

ادب حضور؛ ويژه ‏نامه آداب ميهماني زيارت اربعين

موضوع: تاریخ نشر: آبان1397 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

ايده‏ ها؛ دستينه‏ اي براي پژوهشگران و برنامه‏ سازان (پاييز)

موضوع: تاریخ نشر: مهر1397 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

ايده‏ ها؛ دستينه‏ اي براي پژوهشگران و برنامه‏ سازان(تابستان)

موضوع: تاریخ نشر: مهر1397 نویسنده: گروهي از نويسندگان چکیده شناسنامه

فرهنگ مفاخر مسلمان (گزيده ‏اي از زندگي‏نامه عالمان، اديبان و دانشوران جهان اسلام)


// موضوع// کتاب