زنگ خطر نگاهي به آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي فضاي مجازي

موضوع: تاریخ نشر: بهمن97 نویسنده: گروهي از نويسندگان چکیده شناسنامه

بيراهه؛ معرفي شبكه‌هاي ماهواره اي وهابي فارسي‌زبان

موضوع: تاریخ نشر: بهمن97 نویسنده: گروهي از نويسندگان چکیده شناسنامه

جست‌وجوي «خدا» در گوگل ؟! (چند‎رسانه‎اي و دين)

موضوع: ارتباطات و رسانه تاریخ نشر: دي97 نویسنده: چکیده شناسنامه

چكيده مقالات اولين همايش علمي ـ پژوهشي اخلاق و رسانه

موضوع: ارتباطات و رسانه تاریخ نشر: دي97 نویسنده: گروهي از نويسندگان چکیده شناسنامه

ايده ها(دستينه اي براي پژوهشگران و برنامه سازان) جلد چهارم زمستان 1397

موضوع: تاريخ و مناسبتها تاریخ نشر: دي97 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

اخلاق رسانه در دنياي واقعي درون صنايع پخش و سرگرمي

موضوع: ارتباطات و رسانه تاریخ نشر: دي97 نویسنده: چکیده شناسنامه

ساخت ايران؛ رسانه ملي و حمايت از كالاي ايراني(ويراست دوم تابستان 97)

موضوع: تاريخ و مناسبتها تاریخ نشر: مرداد97 نویسنده: چکیده

كتاب راهنماي اميد

موضوع: تاريخ و مناسبتها تاریخ نشر: مرداد97 نویسنده: چکیده شناسنامه

رهيافتي به رئاليسم، سينما و بيان مفاهيم ديني

موضوع: تاریخ نشر: مرداد97 نویسنده: وحيد حياتي چکیده شناسنامه

فهم اخلاق رسانه

موضوع: ارتباطات و رسانه تاریخ نشر: دي1397 نویسنده: سيد هادي ساجدي چکیده شناسنامه

// موضوع// کتاب