زنگ خطر نگاهی به آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی فضای مجازی

موضوع: تاریخ نشر: بهمن97 نویسنده: چکیده شناسنامه

چكيده مقالات اولين همايش علمي ـ پژوهشي اخلاق و رسانه

موضوع: تاریخ نشر: دي97 نویسنده: گروهي از نويسندگان چکیده شناسنامه

اخلاق رسانه در دنياي واقعي درون صنايع پخش و سرگرمي

موضوع: تاریخ نشر: دي97 نویسنده: چکیده شناسنامه

ايده ها(دستينه اي براي پژوهشگران و برنامه سازان) جلد چهارم زمستان 1397

موضوع: تاریخ نشر: دي97 نویسنده: مريم سقلاطوني چکیده شناسنامه

ساخت ايران؛ رسانه ملي و حمايت از كالاي ايراني(ويراست دوم تابستان 97)

موضوع: تاریخ نشر: مرداد97 نویسنده: گروهي از نويسندگان چکیده

كتاب راهنماي اميد

موضوع: تاریخ نشر: مرداد97 نویسنده: گروهي از نويسندگان چکیده شناسنامه

رهيافتي به رئاليسم، سينما و بيان مفاهيم ديني

موضوع: تاریخ نشر: مرداد97 نویسنده: وحيد حياتي چکیده شناسنامه

مد و مدگرايي (راهكارهاي رسانه‌اي)

موضوع: تاریخ نشر: فروردين90 نویسنده: چکیده شناسنامه

ظرفيت‌هاي نمايشي در شعر فارسي با نگاهي بر چند موضوع اخلاقي (كد: 2955)

موضوع: تاریخ نشر: دي1402 نویسنده: چکیده شناسنامه

تلويزيون‌ تعاملي و سبك زندگي

موضوع: تاریخ نشر: دي1402 نویسنده: چکیده شناسنامه

// موضوع// کتاب