سپاس‌ها و ستايش‌ها در كلام معصومان عليهم السلام

موضوع: تاریخ نشر: تير1394 نویسنده: گروهي از نويسندگان چکیده شناسنامه

رسانه ملي؛ دولت و ملت، همدلي و همزباني

موضوع: تاریخ نشر: خرداد1394 نویسنده: گروهي از نويسندگان چکیده شناسنامه

حتي بالاتر؛ آينده پخش همگاني

موضوع: تاریخ نشر: ارديبهشت1394 نویسنده: مهدي سياسي فر چکیده شناسنامه

فاطمه عليها السلام الگويي بي‌بديل _ گذري بر سيره و سخن فاطمه عليها السلام

موضوع: تاریخ نشر: اسفند1393 نویسنده: سيد علي اصغر موسوي چکیده

راهنماي برنامه سازي در موضوع خداشناسي

موضوع: تاریخ نشر: اسفند1393 نویسنده: راضيه علي اكبري چکیده شناسنامه

مطالعه‌اي بر نقش رسانه در روابط پيش از ازدواج

موضوع: تاریخ نشر: اسفند1393 نویسنده: راضيه علي اكبري چکیده شناسنامه

سراب معنويت گزارشي تحليلي از فعاليت جريان‌هاي معنويت‌گراي نوظهور

موضوع: تاریخ نشر: اسفند1393 نویسنده: حسن اردشيري لاجيمي چکیده شناسنامه

تعامل دين و رسانه در فضاي نوين رسانه‌اي


تحليل فرمي شبكه‌هاي ماهواره‌اي ديني(با تأكيد بر دو قالب گفت‌وگو و سخنراني)


رسانه و نقش والدين در تربيت فرزندان

موضوع: تاریخ نشر: بهمن1393 نویسنده: حسين رضاييان بيلندي چکیده شناسنامه

// موضوع// کتاب