دين و رسانه مفاهيم بنيادين يك رشته مطالعاتي نوظهور

موضوع: تاریخ نشر: بهمن1393 نویسنده: امير يزديان چکیده شناسنامه

رسانه و هنر اسلامي

موضوع: تاریخ نشر: آذر1393 نویسنده: سيد رضي موسوي گيلاني چکیده شناسنامه

حكمت مطهر

موضوع: تاریخ نشر: آذر1393 نویسنده: محمد حسين حسيني هرندي چکیده شناسنامه

رسانه ملي و نهادينه‌سازي فرهنگ عفاف و حجاب

موضوع: تاریخ نشر: آذر1393 نویسنده: اباذر افشار چکیده شناسنامه

نقش رسانه در ارتباطات اجتماعي دختران و پسران با تأكيد بر الگوي ديني

موضوع: تاریخ نشر: آبان1393 نویسنده: علي روشنايي چکیده شناسنامه

زيبايي‌شناسي حماسه عاشورا

موضوع: تاریخ نشر: آبان1393 نویسنده: سيدمحمود طاهري چکیده شناسنامه

عاشورا و شبكه‌هاي ماهواره‌اي راهكارهاي مواجهه رسانه با شبهات شبكه‌هاي ماهواره‌اي پيرامون قيام امام حسين عليه السلام

موضوع: تاریخ نشر: آبان1393 نویسنده: محمد رضايي آدرياني چکیده شناسنامه

عفاف و برنامه‌هاي نمايشي رسانه

موضوع: تاریخ نشر: آبان1393 نویسنده: مهدي رشكياني چکیده شناسنامه

آيين برنامه‌سازي درباره محرم

موضوع: تاریخ نشر: آبان1393 نویسنده: محمد رضايي آدرياني چکیده شناسنامه

تجسم و انعكاس اعمال در معارف اسلامي با رويكرد رسانه‌اي

موضوع: تاریخ نشر: مهر1393 نویسنده: اكبر اسدعليزاده چکیده شناسنامه

// موضوع// کتاب