در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

چنان‌كه در مقدمه جلد نخست كتاب حاضر گفته شد، در شرايط كنوني جامعه ما كه روابط و رفتارهاي ناهنجار جنسي، روز به روز گسترش و عمق بيشتري پيدا مي‌كند، رسانه ملي چاره‌اي جز وارد شدن به حوزه مباحث سلامت جنسي و انجام دادن مسئوليت‌هاي مهم خود در اين زمينه به ويژه آگاهي‌بخشي به جوانان و نوجوانان، در زمينه آسيب‌هاي روابط و رفتارهاي ناهنجار جنسي و راه‌هاي در امان ماندن از اين آسيب‌ها ندارد.
از آنجا كه ورود به اين حوزه بدون در نظر داشتن آموزه‌هاي فقهي و اخلاقي اسلام و بدون داشتن راهبردها و سياست‌هاي دقيق و مشخص مي‌تواند موجب دامن زدن به آسيب‌ها و ناهنجاري‌هاي بيشتري در اين زمينه شود، ضروري است كه در نخستين گام براي ورود به اين حوزه، با بهره‌گيري از ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران و كارشناسان حوزه‌هاي گوناگون، راهبردها و سياست‌هاي رسانه ملي در اين زمينه تدوين شود.
براي تحقق هدف يادشده، در قالب طرح پژوهشي «راهبردها و سياست‌هاي رسانه ملي در حوزه سلامت جنسي»، مجموعه گفت‌وگوهايي با صاحب‌نظران و كارشناسان متخصص و متعهد حوزه‌هاي گوناگون مرتبط با موضوع سلامت جنسي، انجام و در هر يك از اين گفت‌وگوها، يكي از وجوه موضوع سلامت جنسي و آسيب‌ها و چالش‌هاي موجود در اين حوزه، با نگاه تخصصي بررسي شد. آنچه در پي خواهد آمد، حاصل بيست گفت‌وگو با صاحب‌نظران و كارشناسان حوزه‌هاي فقه و حقوق، اخلاق جنسي، زن و خانواده، روان‌شناسي، جامعه‌شناسي، روان‌شناسي اجتماعي، مطالعات جنسي (سكسولوژي)، مطالعات راهبردي و رسانه و ارتباطات است.


شناسنامه

سرشناسه: شفیعی سروستانی - 1343
عنوان: سلامت جنسی در جامعه اسلامی،‌ جلد دوم (سلامت جنسی در نگاه کارشناسان)
تکرار نام پدیدآور: ابراهیم شفیعی سروستانی، تهیه‌کننده: اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه
مشخصات نشر: مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، 1395
مشخصات ظاهري: 394 ص.
ISBN: 978 – 964 – 514 – 381 – 5 150000 ريال؛.
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
یادداشت: کتاب‌نامه: ص 373 ـ 393
موضوع: اسلام و مسائل جنسی ـ مصاحبه‌ها
موضوع: امور جنسی ـ دیدگاه‌ها
موضوع: رسانه‌های گروهی و مسائل جنسی
موضوع: رسانه‌های گروهی ـ جنبه‌های اجتماعی
موضوع: رسانه‌های گروهی ـ جنبه‌های مذهبی ـ اسلام
شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه
شناسه افزوده: صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما
گروه تاریخ و مناسبت‌ها
رده بندي کنگره: ‏‏ 1395، 82 س 7 ش / 17 / 230 BP‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
رده بندي ديويي: 4831 / 297
شماره مدرک: 3923785
سلامت جنسي در جامعه اسلامی با تأکید بر نقش رسانه ملی(جلد دوم)
تهيه‏کننده و ناشر: اداره کل پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما
طراح جلد: فرانشر صفحه‌آرا: مرتضی صابری
نوبت چاپ: اول / 1395 شمارگان: نسخه
بها: 150000 ريال
حق چاپ براي ناشر محفوظ است. ©
نشاني: قم، بلوار امين، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه
تلفن: 32915511 ـ 025 دورنگار: 32915510
تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين
تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم
تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
info@irc. ir www. irc. ir
شابک: 5 ـ381ـ514ـ964ـ978 5ـ 381 ـ 514 ـ 964 ـ 978 Isbn: