در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

در اين نوشتار به منظور تبيين نظريه انتصابي، پس از بيان مفهومي ولايت و بررسي مبادي پژوهش در ابعاد خداشناسي و انسان شناختي، به ضرورت بررسي موضوع اشاره شده و آن گاه چگونگي ولايت انتصابي تحليل شده است. در ادامه، به گستره ولايت فقيه و نقش اساسي مردم در ساختار نظام ولايي پرداخته و در پايان، به زمينه هاي لازم براي عملي شدن نقش مردم در ايجاد و بقاي حكومت ولايي اشاره شده است.


شناسنامه

ولایت در اندیشه سیاسی اسلام کد: 852 نويسنده: ابوالحسن محمدی ناشر و تهيه‌کننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما ليتوگرافي: سروش مهر چاپ و صحافی : نگارش نوبت چاپ: اول / 1384 شمارگان: 1500 بهاء: 850 تومان حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892 شابک: 8-82-7808-964ISBN: 964-7808-82-8