در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

نام‏‎گذاري سال‏‎ها كه در سنوات اخير توسط مقام معظم رهبري انجام مي‏‎گيرد تدبير و راهبرد حكيمانه‏‎اي است كه معظم‏‎له به منظور هدايت جامعه و توجه دادن آن به مسائل سياسي، فعال ساختن اذهان جهت ارائه آراء و ديدگاه‏‎ها، هم‏‎دل و هم‏‎فكر كردن مردم و مسئولان، وحدت و انسجام بخشيدن به مسير حركت عمومي كشور، پيش‏‎گيري از خطرها و خنثي كردن توطئه‏‎ها، برجسته نمودن ارزش‏‎ها و موضوعات اصلي مورد نياز كشور و زمينه‏‎سازي براي توليد علم و فكر به كار مي‏‎گيرند.
مقام معظم رهبري به دليل پيش رو بودن انتخابات رياست جمهوري كه تعيين‏‎كننده بالاترين مقام اجرايي كشور مي‏‎باشد و همچنين به دليل تداوم‏‎بخشي به حركت‏‎هاي قبلي كشور در حوزه اقتصاد سال 1392 را سال «حماسه اقتصادي، حماسه سياسي» نام‏‎گذاري فرموده‏‎اند كه قبل از ورود به هر بحثي بايد ديد كه علت اين نام‏‎گذاري چيست و اين واژه داراي چه ويژگي‏‎هايي است كه معظم له در اين سال انتظار دارند تا جامعه در جهت تحقق اين شعار گام بردارد.
يكي از روش‏‎هاي مطالعه درباره چيستي و چرايي موضوع باز بيني و ترسيم خطوط فكري رهبران ديني و سياسي است كه هر چند كار آساني نيست اما گام مهمي جهت تبيين و تعميق آن است، چرا كه مهم‏‎ترين اصل در شناخت هر حركت و نهضتي، شناخت دقيق رهبران و آگاهي از انديشه‏‎ها و خصوصيات فردي و اجتماعي آنان است.
در اين راستا جهت تبيين حماسه سياسي و حماسه اقتصادي بر مبناي بيانات حضرت امام رحمه الله ومقام معظم رهبري سه عنصر اساسي قابل بازشناسي است:
1. مباني و اصولي كه بر اساس انديشه امام و مقام معظم رهبري موجب تحقق حماسه سياسي و اقتصادي مي‏‎گردد.
2. اهدافي كه بر مبناي انديشه ايشان براي حماسه سياسي و اقتصادي متصور است.
3. راهبردها، راهكارها و روش‏‎هايي كه براي وصول به اين اهداف در نظر است و بايد به كار گرفته شود.
شايان ذكر است كه با توجه به موضوع تحقيق، صرفاً مفاهيمي مورد توجه است كه داراي دو ويژگي اساسي باشد: نخست مرتبط بودن با سياست و اقتصاد و ديگري مطلوبيت آن مفهوم از منظر حضرت امام رحمه الله و مقام معظم رهبري.
در اين تحقيق هدف كشف اصول و ارزش‏‎ها و همچنين كشف نظر و ديدگاه‏‎هاي حضرت امام رحمه الله و مقام معظم رهبري است و به دليل آن كه تحقيق مرتبط با مطالب موجود است از روش اسنادي استفاده شده است و روش گردآوري اطلاعات فيش برداري از منابع بوده است.
براي به دست آوردن وجمع بندي مطالب نياز به يك طرح يا الگوي از پيش تعيين شده بود تا بر اساس آن به منابع مراجعه و بيانات مرتبط استخراج گردد و به اين منظور مدل swot به عنوان الگو انتخاب گرديد و پس از مراجعه به منابع بيانات در 4 بخش مباني، فرصت‏‎ها و تهديدها، نقاط ضعف و قوت و راهكارها تدوين گرديده است.
از ويژگي‏‎هاي اين تحقيق مي‏‎توان به اتقان و دسته بندي مطالب بر اساس يك مدل علمي و كاربردي اشاره نمود كه برنامه سازان مي‏‎توانند از آن براي انتخاب موضوعات برنامه‏‎هاي گفتگومحور، انتخاب سوژه براي تهيه گزارش و برنامه‏‎هاي مستند و... استفاده نمايند.


شناسنامه

سرشناسه: رنجبر، علي‌رضا، ‏‫‬‏۱۳۵۱ -
‏عنوان و نام پديدآور: حماسه سياسي و حماسه اقتصادي در نگاه امام خميني رحمه الله و مقام معظم رهبري عليرضا رنجبر .
‏مشخصات نشر: قم مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما‏‫۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهري: ‏‫۱۶۰ ص.‬‬
‏شابک: ‭978-964-514-284-9‬
‏وضعيت فهرست نويسي: فيپا
‏موضوع: خميني، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. – نظريه‌هاي سياسي و اجتماعي
‏موضوع: خميني، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. -- نظريه درباره سياست اقتصادي
‏موضوع: خامنه‌اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران ، ۱۳۱۸ - -- نظريه‌هاي سياسي و اجتماعي
‏موضوع: خامنه‌اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، ‏‫۱۳۱۸ - ‬ -- نظريه درباره سياست اقتصادي
‏شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مرکز پژوهش‌هاي اسلامي
‏رده بندي کنگره: 1392 9ر94س/5/1574 DSR ‏‫‬‭ ‬
‏رده بندي ديويي: ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲‭‮‬
‏شماره کتابشناسي ملي: ‭۳۱۴۳۰۷۲‬
حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در نگاه امام خمینی رحمه الله و مقام معظم رهبری (کد: 1916)
نویسنده: علیرضا رنجبر
تهيه‏کننده و ناشر: مرکز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيما
طراح جلد: محمد جواد حقپرست
صفحه‏‎آرا: مرتضی صابری
نوبت چاپ: اول / 1392
شمارگان: 1200 نسخه
بها: 48000 ريال
حق چاپ براي ناشر محفوظ است.©
نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‎هاي اسلامي صدا و سيما
تلفن: 2915511 ـ 0251 دورنگار: 2915510
تهران: خيابان جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 22164997
دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106
info@irc.ir www.irc.ir
شابک 9ـ284ـ514ـ964ـ978 Isnb:-978-964-514-284-9