در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

نبض باغچه مي تپد و درختان به ميلادي دوباره فرا خوانده مي شوند. زمين، بار
سنگين خويش را وامي نهد و آسمان، خورشيد بي دريغش را ارزاني زمين مي كند
... و بهار مي آيد.

آري، مي آيد و هميشه ناگهان مي آيد؛ چنان ناگهان كه اگر چشمي حقيقت بين نباشد و گوشي راز نيوش، هيچ گاه زمزمه آمدنش را نمي شنود.

از راه مي رسد چون هميشه و ما به پيشبازش مي رويم؛ قرآن به سفره مي آوريم و
به استقبالش دعاي تحويل سال مي خوانيم تا بشنويم زمزمه زيباي تحول را... .

به پيشبازش مي رويم تا از جشن شادي طبيعت سهمي نصيبمان شود و اگر اهلش باشيم، نصيب جانمان نيز خواهد شد.

به پيشبازش مي رويم به اميد آغازي ديگر؛ سالي ديگر و اگر سعادتي رفيق راه باشد، تحولي كه جوهر جانمان را جلايي تازه بخشد.

به پيشبازش مي رويم با اميد رحمت بي كران آفريدگار بزرگ و از او مي خواهيم
در «سال جديد»، «حال جديدي» نصيبمان سازد و هديه سال جديد را اجابت دعايمان
قرار دهد كه: «حَوِّلْ حالَنا اِلي اَحْسَنِ الْحالِ».

اميد داريم مجموعه حاضر، برنامه سازان محترم را در تدارك برنامه هاي نوروزي
كه بايسته ايام نوروز است، همراهي شايسته باشد. به جاست از پژوهشگر محترم،
سركار خانم تشكري و همكارانشان و نيز آقاي حسين بافكار و نويسندگان نشريه
هاي «اشارات» و «گلبرگ» سپاس گزاري كنيم كه تدوين اين مجموعه به همت ايشان
به انجام رسيد.

نوروز را به همه برنامه سازان و مديران محترم رسانه تبريك مي گوييم و اميدواريم از نظرهاي سازنده خويش، ما را بي نصيب نگذارند.


شناسنامه

زمزمه تحول

كد: 990

نويسنده: گروهى از نويسندگان

ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما

ليتوگرافى: سروش مهر

چاپ: برهان

نوبت چاپ: اول / 1384

شمارگان: 1550

بها: 1600 تومان

حق چاپ براى ناشر محفوظ است

نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما

پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir

تلفن: 2919670-0251 نمابر: 2915510

شابك: 2-041-514-964ISBN: 964-514-041-2