در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اين پژوهش طي نه فصل به بررسي سيره اخلاقي پيامبر اعظم (ص) در قالب سيره هاي فردي و اجتماعي، اخلاق خانوادگي، اخلاق اجتماعي، اخلاق حكومتي، اخلاق نظامي، اخلاق اقتصادي، اخلاق زيست محيطي، اخلاق علمي و اخلاق پزشكي مي پردازد.


شناسنامه

ماه تابان
كد: 1333
نويسنده: سيدمحمود طاهرى
ويراستار: رقيه چاوشى
ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما
چاپ:
نوبت چاپ:
شمارگان:
بها: ريال
حق چاپ براى ناشر محفوظ است
نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما
پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir
تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510
شابك: 3-4-96873-964ISBN: 964-96873-4-3