در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

انقلاب اسلامي ايران برگرفته از ارزش ها و آموزه هاي ديني است كه با رهبري نهاد روحانيت به ثمر نشست. اين نهاد عظيم ديني، پس از انقلاب جايگاه بس عظيم تري يافته است و هر گونه ضعف و قوت آن، بيم و اميد در سرنوشت آينده اسلام و انقلاب را رقم مي زند. اين نهاد مقدس در طول حيات خود در دنياي اسلام با وجود موفقيت ها و دست آوردهاي بزرگ انكارناشدني اش با تهاجم تبليغاتي و توطئه هاي گوناگون نظام هاي استعماري و عوامل و مهره هاي آنان در درون رو به رو بوده است. اين امر پس از انقلاب اسلامي با جديت بيشتري پي گيري مي شود.
استعمارگران، باورهاي ديني مردم و روحانيت را اصلي ترين مانع بر سر راه منافع نامشروع خود مي دانند. در اين راستا، آنان از به كارگيري زور و فشارهاي مستقيم، ترور شخصيت و پايين آوردن منزلت و پايگاه اجتماعي آنان نزد مردم بهره مي گيرند. با اين همه ترفندها، اين نهاد مقدس همچنان محكم و استوار و بيش از گذشته در راه اعتلاي اسلام ناب مجاهدت مي كند و نزد مردم پايگاه اجتماعي ويژه اي دارد. مباحث مطرح شده در اين كتاب عبارتند از؛ جايگاه نهاد روحانيت، مبارزه با استعمار خارجي، مبارزه با استبداد داخلي، انگيزه هاي مخالفت گروه ها و احزاب با روحانيت، آسيب شناسي روحانيت، شيوه هاي تهاجم به روحانيت (تبليغات، تطميع، تهديد و برخورد فيزيكي) و همراه با برنامه سازان.


شناسنامه

اسحاقي، حسين، 1341 ـ ملكوت اخلاق: گلگشتي در جلوه هاي رفتاري و گفتاري پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله / سيدحسين اسحاقي؛ [براي ]مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما. ـ ـ قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ دفتر عقل، 1385. 330 ص. ـ ـ (مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ 1024) 22000 ريال: ISBN 964-96873-4-3 فهرست نويسي بر اساس اطلاعات فيپا. كتابنامه: ص. [319] ـ 327؛ همچنين به صورت زيرنويس. 1. محمد صلي الله عليه و آله، پيامبر اسلام، 53 قبل از هجرت ـ 11 ق. ـ ـ كلمات قصار. 2. احاديث شيعه ـ ـ قرن 14. 3. احاديث اخلاقي ـ ـ قرن 14. 4. اخلاق اسلامي. الف. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما. ب. عنوان. ج. عنوان: گلگشتي در جلوه هاي رفتاري و گفتاري پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله 7 م 5 الف /5/142 BP218 / 297 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انگيزه ها و روش هاي تهاجم به روحانيت كد: 1124 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نويسنده: قاسم ابراهيمي پور ويراستار: محمود سوري تهيه كننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما ناشر: دفتر عقل نوبت چاپ: اول / 1385 شمارگان: بها: 10000 ريال حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.ir تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510 شابك: - - -964ISBN: 964- - -