در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

تبليغات انتخاباتي بر نگرش‏ها، ارزش‏ها و باورهاي سياسي افراد اثر مي‏گذارد. در دوره‏هايي كه انتخابات در جامعه‏اي برگزار مي‏شود، خواسته‏ها و آرزوهاي مردم شكل مي‏گيرد. بدين ترتيب، مردم از نزديك، فعاليت‏هاي نامزدهاي گوناگون را مي‏بينند و به وعده‏هاي آنان نظر دارند و به شيوه‏هاي تبليغاتي آنان مي‏نگرند.
اگر تبليغات انتخاباتي بر اساس معيارهاي ديني و اخلاقي انجام شود، واقعيت‏هاي عيني جامعه را ترسيم مي‏كند. همچنين خواسته‏هاي مردم را در سطح معقولي نگه مي‏دارد و مانع از رقابت‏هاي منفي، توهين به يكديگر، زياده‏روي در تبليغات و بزرگ‏نمايي‏ها مي‏شود و اعتماد متقابل مردم و حكومت را افزايش مي‏دهد. در فضاي انتخاباتي نادرست و غيراخلاقي، دشمني، زياده‏روي و انتقام‏جويي شكل مي‏گيرد و نظام آسيب مي‏بيند.
بنابراين، تبليغات انتخاباتي، در فرهنگ و رفتارهاي سياسي نقش ويژه‏اي دارد و ضروري است اين مهم در نظام اسلامي، بر اساس معيارها و ضوابط اخلاقي باشد. واقعيت اين است كه انتخابات درست و اخلاقي، نيازمند تبيين و آموزش شيوه‏هاي درست است و اگر به آموزش‏هاي اخلاقي توجه نشود، تبليغات انتخاباتي سالمي نخواهيم داشت.
پژوهش‏گر در اين اثر كوشيده است تا جنبه‏هاي گوناگون تبليغات انتخاباتي را با تكيه بر آموزه‏هاي ديني تبيين كند. از اين رو معيارهاي درست تبليغاتي، پي‏آمدهاي منفي تبليغات غيراخلاقي، عامل‏ها، انگيزه‏ها و راه حل‏هاي آنان، به صورت جداگانه در فصل‏هاي گوناگون بررسي شده است.


شناسنامه

صالحى، محمدجواد، 1345 ـ
ويژگى‏ها و اهداف تبليغات انتخاباتى / محمدجوادصالحى؛ [براى] مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما. ـ ـ قم: مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما، 1386.
95 ص. (مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما؛ 1228)
12000 ريال : ISBN 978-964-514-069-2
فهرست‏نويسى بر اساس اطلاعات فيپا.
كتاب‏نامه: ص. [93] ـ 95؛ همچنين به صورت زيرنويس.
1. انتخابات ـ ـ ايران. 2. انتخابات ـ ـ ايران ـ ـ جنبه‏هاى مذهبى. 3. تبليغات ـ ـ جنبه‏هاى مذهبى ـ ـ اسلام. 4. آگهى‏هاى تبليغاتى ـ ـ ايران. الف. صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران. مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما. ب. عنوان.
2 ص 5 آ / 1789 JQ9550844 /324
ويژگى‏ها و اهداف تبليغات انتخاباتى
كد: 1228
نويسنده: محمدجواد صالحى
ويراستار: ابوذر هدايتى
ناشر و تهيه‏كننده: مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما
چاپ: زلال كوثر
نوبت چاپ: اول / آذر 1386
شمارگان: 1500
بها: 17000 ريال
حق چاپ براى ناشر محفوظ است
نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما
پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir
تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510
شابك: 2-069-514-964-978ISBN: 978-964-514-069-2