توبه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

توبه

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود:
لَيْسَ شَيْ ءٌ أحَبَّ إِلَي اللّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ تائِبٍ أوْ مُؤْمِنَةٍ تائِبَةٍ.1
نزد خدا چيزي محبوب تر از مرد يا زن توبه گر نيست.