14. توبه و پرده پوشي خداوند در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

14. توبه و پرده پوشي خداوند

اميرمؤمنان حضرت علي عليه السلام فرمود:
مَنْ تابَ، تابَ اللهُ عَلَيْهِ، و اُمِرَتْ جَوارِحُهُ أن تَسْتُرَ عَلَيْهِ، و بِقاعُ الْأَرْضِ أنْ تَكْتُمَ عَلَيْهِ، وَ اُنْسِيَتِ الْحَفَظَةُ ما كانَتْ تَكْتُبُ عَلَيْهِ.1
هر كس توبه كند، خداوند او را بيامرزد و به جوارح او و جاي جاي زمين دستور داده شود كه آبروي او را حفظ كند و عيب هايش را بپوشاند و گناهاني كه فرشتگان حافظ اعمال برايش نوشته اند، از ياد آنان برده شود.