ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

پژوهش در زندگي دانشمندان فرزانه كه به جز دانش، از كرامت هاي معنوي و فضايل اخلاقي نيز برخوردار بودهاند، براي ما بسيار ضروري است؛ به ويژه اگر اين امر با توجه به انگيزه شناخت نكتههاي دقيق اخلاقي و نيز دستيابي به نقش ارزنده آنها در كسب كمالات علمي و معنوي صورت گيرد. در حقيقت، رمز موفقيت اين دانشمندان در رسيدن به مراتب كمال و تحقق رسالت الهي و توفيق در مسئوليتهاي فردي و اجتماعي، بيشتر در اين بوده است كه همگام با پژوهشهاي علمي، به مسائل والاي اخلاقي نيز توجه داشته و در راه پرورش و پاكي نفس كوشيدهاند.
اين ضرورت هنگامي آشكارتر مي شود كه با اندكي تأمل، خود را پيرو راهي ميبينيم كه آن بزرگواران پيمودهاند. از اين رو، بايسته است همان گونه كه براي گسترش و تكامل انديشههاي استوار علمي آنان مي كوشيم، براي زنده نگه داشتن كمالات و فضيلت هاي اخلاقي آنان نيز كوشا باشيم. اين كار افزون بر پي بردن به شيوه زندگي بزرگان و دانشمنداني كه از افتخارات حوزه به شمار ميآيند، ارزشي والاتر دارد و آن، نقشي است كه الگوها در تربيت و ساختن انسان ايفا مي كنند. در واقع، دانشمندان راستين و گران قدر اسلام، هر يك الگو هستند كه نظام اخلاقي اسلام در زندگي آنان نمود يافته است. در حقيقت، زندگي آن فرزانگان، براساس پيروي از پيامبران الهي و امامان معصوم(ع)، بر ارزش هاي اخلاقي بنا نهاده شده است.
به راستي، توصيف ويژگيهاي والاي اين انسانهاي بزرگ و شناساندن منش اين عارفان يكتا به تشنگان فضيلت و خواستاران الگوي وارستگي، بي اندازه دشوار است، به ويژه آنكه با وجود شهرت بسيار اين رادمردان در ميان مردم، درباره افكار و انديشهها و فرازهاي پربار زندگيشان كمتر سخن گفته شده است و فقط نوشتهها بايد حق مطلب را ادا كنند. انتظار ميرود مجامع فرهنگي و دستاندركاران صداوسيما با برپايي همايش و تدوين يادنامهاي وزين، ياد و خاطره اين انديشمندان را بيش از پيش زنده و گرامي بدارند، افكار و انديشهها و شيوههاي سير و سلوك و تهذيب نفس آنان را به شيفتگان و مشتاقان معرفي كنند و سفارش رسول خدا صلی الله علیه و آله را درباره اين سالكان حق تحقق بخشند كه فرموده است:
أَكْرِمُوا الْعُلَماءَ فَاِنَّهُمْ وَرَثَةُ اَلْاَنْبِياء فَمَنْ اَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَ اللهَ وَ رَسُولَهُ. 1
دانشمندان را گرامي بداريد؛ زيرا آنان وارث پيامبرانند و هركه آنان را گرامي بدارد، خدا و رسولش را گرامي داشته است.
حال ضمن ارج نهادن به كوشش هاي پي گيرانه پژوهشگر ارجمند، خانم فاطمه عسگري، اميد است اين مجموعه، گامي مؤثر براي آشنا شدن نسل معاصر با بزرگان اخلاق و عرفان باشد و از اين پژوهش در برنامه سازيهاي صدا و سيما به شايستگي بهرهبرداري شود و ذخيرهاي باشد براي روزي كه «يَوْمَ لايَنْفَعُ مالٌ وَ لابَنُونَ اِلّا مَنْ اَتَي اللهَ بِقَلْبٍ سَليم».2
انه ولي النعم
اداره كل پژوهش
مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما