ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

در فرهنگ اسلامي «شهيد»، واژه اي مقدس و «شهادت»، فضيلتي است كه هر كس شايستگي ندارد به آن آراسته شود. به بيان امام شهيدان، «شهادت، هنر مردان خداست»1 و خداوند فقط به مردان خالص خود، شايستگي شهادت را ارزاني مي دارد.
مرد خدا بودن، به حرف و ادعا نيست، بلكه بايد ايمان را به صدق عمل آراست كه اين كاري بس دشوار است. شهيدان توانستند در زندگي پربار خود، راستي گفتار را در عمل خويش به نمايش بگذارند و شايستگي رسيدن به اين مقام ارزشمند را به دست آورند. آنان اخلاص، تواضع، مبارزه با هواي نفس، پاي بندي به اصول دين و احكام شرعي و بسياري از فضيلت هاي انساني را در عمل، به ديگران نشان دادند. ازاين رو، خداوند نيز آنان را در حضرت قدس خود پذيرا شد.
پژوهشگر ارجمند، جناب آقاي رضا آبيار در اين مجموعه، گوشه اي از چهره تابناك شهيدان راه حق و حقيقت را به نمايش گذاشته است. اميد است رسانه ملي جهت الگوآفريني شايسته براي جوانان اين مرز و بوم، از آن به درستي بهره بگيرد.
انه ولي التوفيق
اداره كل پژوهش
گروه تاريخ و مناسبت ها