ديباچه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

ديباچه

زندگي عالمان و بزرگان دين، سراسر آموزنده و عبرت انگيز است. بازگويي گفتار و كردار آنان، رهنمودي وزين براي خودسازي و تهذيب نفس است. بر اهل بصيرت و ره پويان راه حقيقت، آشكار است كه بعد از كلام الهي و سخنان گهربار پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و ائمه هدي عليهم السلام كه شفابخش جان آدميان و فروغ قلب پارسايان است، سخني ارجمندتر از گفتار عالمان عامل و عارفان زاهد نيست. بنابراين، بايد نزد ره شناسان پاك سيرت شتافت و از آنان درس خوب زيستن و نيك بختي آموخت.
سيره عالمان رباني، آموختني و عمل كردني است. آنان نشانه هاي راه و الگوهاي ايمان، علم و خلوص هستند. كلامشان نورافكني است كه تاريكي ها را مي شكافد و گرد و غبار راه را فرو مي نشاند و كاروانيان را از خطر رهزنان و پيچ و خم هاي خطرناك مسير آگاه مي كند. گفتارشان جلابخش جان هاست و آدمي را به سوي نيكي هدايت مي كند و موعظه ها و رهنمودهايشان، مشام جان را مي نوازد.
توصيه هاي عالمان و بزرگان، از ارزشمندترين گنجينه هاي معارف الهي و سرشار از زيبايي ها و لطافت هاي ملكوتي است. اين اندرزها، از ژرفاي وجودشان سرچشمه مي گيرد و بر دل ها مي نشيند. براي بهره بردن از اين حكمت هاي آموزنده، پژوهشگر ارجمند، سركار خانم فاطمه عسكري، ره توشه اي گران قدر از رهنمودهاي عالمان رباني و چراغ هاي هميشه فروزان حيات بشري فراهم آورده و آن را به ساحت برنامه سازان ارجمند تقديم كرده است. باشد تا براي تهذيب اخلاق اجتماعي، به بهترين شكل به كار گرفته شود و مايه زينت جان ها و وسيله تزكيه و نوراني ساختن اجتماع شود.

و من الله التوفيق
اداره كل پژوهش
مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما