گاه شمار در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

گاه شمار

نام: علي اروميان
سال تولد: 1311ه‍ . ش
محل تولد: شهرستان مراغه (از توابع آذربايجان شرقي)
ورود به حوزه علميه قم: اواخر سال 1330
محل تحصيل: مراغه، قم و نجف
دوره: معاصر
محل زندگي: تهران