گاه شمار در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

گاه شمار

نام: سيد مجتبي موسوي لاري
سال تولد: مهر 1314ش
محل تولد: لار
محل تحصيل: حوزه علميه قم
محل زندگي: قم ـ شيراز
دوره: معاصر
چهره ماندگار: در سال 1389ش از سوي حوزه علميه قم