مقدمه در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

مقدمه

«غرب از رؤيا تا واقعيت» عنوان مجموعه پيش رو است كه قصد دارد با استناد به منابع غربي و بهره گيري از قلم و بيان انديشمندان غربي و پرورش يافتگان همان مكتب ، آن روي سكه فرهنگ و تمدن غرب را نقد و بررسي كند. همچنين مي كوشد تا سياست هاي حاكم بر نظام كشورهاي غربي همچون امريكا و نيز انگليس و اسراييل را نشان دهد.
امروزه كمتر عرصه اي را مي توان يافت كه به گونه اي از انگاره هاي فكري و فلسفي و فرآورده هاي تمدن غرب اثر نپذيرفته باشد. با اين كه آثار مثبت تمدن غرب را نمي توان يك سره نفي كرد، به نظر مي رسد بازخواني آثار و پژوهش هاي انتقادي محققان غربي در زمينه هاي گوناگون، براي آشنايي بيشتر مخاطبان فرهيخته در حوزه غرب شناسي بسيار راه گشا باشد.
مباحث اين مجموعه، برگزيده و فشرده اي از مقاله هاي ترجمه شده در نشريه «سياحت غرب» مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما است. عنوان هاي هفت جلدي پيش رو عبارتند از:
1. رسانه سلطه، سلطه رسانه (تبليغات رسانه ها در خدمت سياست امريكا)؛
2. جنگ نرم رسانه اي (تهاجم بر ضد اسلام و ايران)؛
3. تكنولوژي و چالش هاي فرارو؛
4. قاب جادو (آسيب هاي اينترنت و تلويزيون در غرب)؛
5. معماران امپراتور (چه كسي بر امريكا حكومت مي كند؟)؛
6. امريكا، محور شرارت؛
7. استعمار مدرن (جهاني شدن يا جهاني سازي؛ آثار و پي آمدها).
مجموعه «قاب جادو» درصدد است تا به سهم خود نشان دهد كه چگونه در سه دهه گذشته پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، رسانه هاي ارتباط جمعي در غرب در سطحي گسترده كوشيدند اسلام را تحريف كنند و با القاي مفاهيمي نادرست، چهره نامناسبي از اسلام ارائه دهند. همچنين تبليغات هماهنگ رسانه هاي غربي در تلاش اند با اعمال روش هايي همچون مديريت افكار و دروغ بافي درباره مسائل مرتبط با مناقشه هسته اي در ايران، موافقت مردم امريكا براي حمله به ايران را جلب كنند. در اين ميان، كنگره امريكا نيز بودجه هاي كلاني به منظور شكل گيري انقلاب رنگي در ايران، همسو با هدف درازمدت براي براندازي حكومت ايران تصويب كرده است.
در پايان، ضمن قدرداني از مديران و مسئولان مركز پژوهش هاي اسلامي، تلاش هاي پژوهشگر گران قدر، آقاي مهدي نصيري؛ سردبير محترم نشريه «سياحت غرب» و همكارانشان را ارج مي نهيم. همچنين از همكاران پژوهشي (به ترتيب حروف الفبا)، حبيبه برغمدي، اسماعيل پرور، وحيده پيشوايي، محمدعلي روزبهاني، حميد رحماني و سيد محمود طاهري كه در تنظيم و تدوين موضوعي اين مجموعه به ما ياري رساندند، سپاس گزاري مي كنيم.


/// مناسبت ها

مناسبت های مرتبط با این بخش در زیر لیست شده‌اند و امکان دسترسی به دیگر کتب از طریق مناسبت فعال موجود می‌باشد