سيره امام حسن عليه السلام در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سيره امام حسن عليه السلام

روزي امام حسن عليه السلام در روز عيد فطر، عده اي را ديد كه سرگرم بازي هاي بي محتوا بودند و خنده هاي بلند سر مي دادند. حضرت لحظه اي در كنارشان ايستاد و سپس فرمود:
خداوند ماه رمضان را صحنه مسابقه آفريده‌هاي خويش قرار داد؛ روزي كه بندگان بايد با اطاعت از دستوراتش، به‌سوي جلب رضايتش از يكديگر سبقت بگيرند. در اين روز، عده اي سبقت گرفته و پيروز مي شوند و عده اي نيز شكست مي خورند. تعجب مي كنم از كساني كه در اين روز كه نيكوكاران پاداش مي گيرند و باطل‌پيشگان، زيان مي بينند، به بازي و خنده مي پردازند.1