سيره حضرت علي عليه السلام در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

سيره حضرت علي عليه السلام

حضرت علي عليه السلام ، عيد فطر را گرامي مي داشت و در سخنان گهربار خود، مردم را با فلسفه عيد آشنا مي كرد و اهداف اين عيد را شرح مي داد. خطبه هاي ايشان در روز عيد، از زيباترين سخنان آن حضرت است. مردم با شنيدن اين خطبه ها افزون بر اينكه مفاهيم عميق و والايي را فرا مي گرفتند، درس‌هاي بسياري نيز از عيد فطر مي آموختند.