دعاي حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف در روز عيد فطر در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

دعاي حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف در روز عيد فطر

از امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف نيز دعايي درباره عيد فطر روايت شده است كه با توجه به مضامين دعا خالي از لطف نيست. آن حضرت مي‌فرمايد:
«پروردگارا! به‌سوي تو روي مي آورم، درحالي‌كه رسول‌خدا صلي الله عليه و آله ، پيشاپيش و علي عليه السلام پشت سر و سمت راستم و امامانم در سمت چپم هستند. با آنان، خود را از عذابت مي‌پوشانم و به تو نزديكي مي جويم و هيچ‌‌كس را جز ايشان، به تو نزديكتر نيافته ام، آنان امامانم هستند، هر قسم از عقابت و غضبت را با ايشان به امنيت بدل مي كنم. به رحمتت مرا در زمره بندگان صالحت قرار ده! پروردگارا! تو را خواهانم، به من توجه كن و آنچه را نزد توست جويا هستم؛ پس برايم آسان گردان و حاجات‌هايم را تحقق بخش. تو در كتابت و گفتار حقت چنين گفتي: «ماه رمضان كه قرآن در آن ماه، براي هدايتِ مردم به همراه نشانه هاي هدايت نازل شده است.» اين ماه را با نزول قرآن در آن و اختصاصش به اين ماه بزرگ، محترم داشته و نيز با قرار دادن شب قدر در آن بر حرمتش افزودي و گفتي: «شب قدر از هزار ماه برتر است. فرشتگان و روح، در آن شب به اذن پروردگارشان به هر امري نازل مي‌شوند. اين شب و تا طلوع فجر سلام و تهنيت است.» بارالها! روزهاي ماه رمضان به پايان رسيده و شب هايش تمام شده است و من در اين ماه، كارهايي را انجام داده ام كه تو بدان ها آگاه تري و شمارش آن را بهتر مي داني. خداوندا! از تو مي خواهم به آنچه بندگان صالحت تو را خواندند، بر محمد و خاندانش درود فرستي و آنچه را موجب نزديكي من به تو مي شود، از من بپذيري و بر من به مضاعف كردن عملم و قبول اعمال و استجابت دعايم لطف كني و رهايي از آتش را بر من عنايت كني و بر من منت گذار با رستگاري‌ام، با نائل شدن به بهشت و امنيت از هر اضطراب و ناراحتي كه براي روز قيامت آماده ساخته اي.
پروردگارا! از تو مي خواهم به وحدانيتت، اگر در اين ماه از من خشنود شده اي، بر خشنودي خود از من، در باقي‌مانده عمرم بيفزايي و اگر در اين ماه از من راضي و خشنود نشده اي، در همين ساعت، همين ساعت، همين ساعت، از من خشنود شو و در اين ساعت و اين جايگاه، مرا از رها شدگان از آتش دوزخ و آزاد شدگان از عذاب و از آفريده‌هاي با سعادت خود قرار ده! به آمرزش و رحمتت اي مهربان ترين مهربانان!
بارالها! اين ماه را آخرين ماه رمضاني كه براي تو روزه گرفته ام، قرار نده و مرا به ماه هاي رمضان ديگر برسان تا اينكه از من خشنود شوي و [خشنودي تو] از آن فراتر رود، تا آنكه مرا از دنيا با سلامت خارج سازي، درحالي‌كه از من خشنودي و من از تو شادمانم.
پروردگارا! در مقدراتت كه تقدير مي كني و قابل تغيير و تبديل نيست، در اين سال و هر سال، مرا از حجاج خانه ات قرار ده، درحالي‌كه حجشان پذيرفته، تلاششان ستوده، گناهانشان آمرزيده، اعمالشان مقبول و سفرهاشان با سلامتي بوده است و با اشتياق، اعمالشان را انجام داده‌اند و در جان‌ها و اموال و فرزندانشان و آنچه به آنان نعمت داده اي، حفظ شده باشند.
پروردگارا! از تو مي خواهم در آنچه مي خواهي و اراده و تقدير و حكم مي كني و واجب و انفاز مي كني، عمرم را طولاني، مرگم را متأخر، ضعفم را تقويت و فقرم را مبدل به بي نيازي كن و بر بيچارگي‌ام رحم فرما و آن را جبران كن، و ذلتم را به عزت مبدل گرداني و افتادگي‌ام را برطرف سازي، خانواده ام را بي نياز و وحشتم را به انس مبدل كني و كمي عده ام را به كثرت مبدل سازي و روزي ام را در سلامت و راحت، بسيار گرداني. تو سرپرستم و مولايم و محل وثوق و اميدم و جايگاه خواسته هايم و محل نيازهايم و پايان آمالم هستي.
اي آقا و مولايم! مرا در آرزويم نااميد مساز و طمع و اميدم را تحقق بخش، به [شفاعت] محمد و خاندانش به تو روي آوردم و ايشان را پيشاپيش خود و آرزوها و خواسته ها و تضرع و زاري‌ام قرار دادم. پس چهره ام را به‌وسيله ايشان در دنيا و آخرت سپيد گردان و مرا از مقربان درگاهت قرار ده! تو به شناخت ايشان بر من منت نهاده اي، پس به شفاعت ايشان عاقبتم را به سعادتمندي پايان بخش؛ چرا كه تو بر هر كاري قادر و توانايي».