عيد فطر؛ روز اعطاي پاداش انسان در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

عيد فطر؛ روز اعطاي پاداش انسان

عيد فطر، روزي است كه خداوند متعال، به مؤمنان پاداش مي‌دهد. مؤمناني كه در ماه رمضان براي رضاي خداوند روزه گرفته اند، در اين روز، منتظر دريافت پاداش خود هستند.
حضرت علي عليه السلام ، در خطبه روز عيد فطر فرمود: «اِنَّ يَوْمَكُمْ هذا يَوْمٌ يُثابُ فيه المُحْسنون و يَخْسَرُ فيه الْمُسيئونَ؛ روز عيد، روزي است كه نيكوكاران پاداش مي گيرند و گناه‌كاران زيان مي بينند.»1 و به‌راستي، چه پاداشي براي مؤمنان بهتر از اينكه گناهانشان آمرزيده شود و از الطاف حق‌تعالي بهره‌مند شوند.
مولا علي عليه السلام ، در كلام گهربار ديگري مي فرمايد: «اَلا و اِنَّ المَضمارَ الْيَومَ وَ السِّباقَ غَدا الا و اِنَّ السَّبَقَةَ الجَنَّةُ وَ الْغايَةَ النّارُ؛ دنيا، محل مسابقه است و آخرت، زمان اجر گرفتن. بهشت، جايزه برندگان اين مسابقه و دوزخ، جزاي بازماندگان است.»2 ائمه معصوم عليهم السلام در تفسير اين جمله فرموده اند: حضرت علي عليه السلام در اين حديث، انجام اعمال ماه رمضان را به مسابقه تشبيه كرده و عيد فطر را زمان گرفتن جايزههاي برندگان آن دانسته است. در روز عيد، مناديان آسماني براي زمينيان از سوي خداوند پيام مي آورند: «اي مؤمنان! بياييد و جوايز خودتان را دريافت كنيد!» در روز عيد، هزاران نفر از آتش دوزخ رهايي مي يابند و هزاران نفر ديگر مشمول الطاف الهي ميشوند و پاداش مي گيرند.
در شب و روز عيد فطر، پاداش مؤمنان را به آنان عطا ميكنند. انسان سالك صالح كه روزهدار است، اين عيد را درك ميكند تا پاداش خود را دريافت كند. در سخني از امام سجاد عليه السلام درباره پاداشي كه به روزه‌دار مي‌دهند، آمده است: «خدايا! توفيقي ده كه ما در اين روزهداري، هدفي جز تو نداشته باشيم و مطلوبي جز تو برنگزينيم».3
امام باقر عليه السلام نيز به نقل از رسول خدا صلي الله عليه و آله خطاب به جابر مي‌فرمايد:
«[اي جابر!] هرگاه روز اول ماه شوال (عيد فطر) فرا ميرسد، منادي از سوي خداوند ندا ميدهد: ‌اي مؤمنان، بشتابيد به‌سوي جايزههايتان!»‌اي جابر! پاداش خدا، مانند پاداشهاي اين پادشاهان نيست. امروز، روز پاداش‌هاست. 4
البته آنها كه عبادتشان خائفانه است، عيدي خائفانه نيز دارند و كساني كه عبادتشان تاجرانه و مشتاقانه است، عيد آنها نيز همان‌گونه است، ولي اولياي الهي كه اصل ماه مبارك رمضان برايشان عيد است، عيدشان، وصال الهي است.
از سخنان معصومين عليهم السلام چنين برداشت ميشود كه روز عيد فطر، روز گرفتن مزد است. بنابراين، در اين روز مستحب است كه انسان بسيار دعا كند و به‌ياد خدا باشد و روز خود را به بطالت و تنبلي نگذراند و خير دنيا و آخرت را بطلبد.
اصلي‌ترين خواسته‌اي كه در نماز عيد فطر نيز مطرح مي‌شود، آمرزش الهي و مبارك ساختن اين عيد، با قبولي طاعات است. اين، بهترين جايزه‌اي است كه خداوند به نمازگزاران روزه‌دار عطا ميكند.
از سويد بن غفله نقل شده است:
در روز عيد بر اميرمؤمنان علي عليه السلام ، وارد شدم و ديدم كه نزد او نان گندم و خطيفه (خوراكي از آرد و شير) و مُلبّنه (غذا يا حلوايي كه با شير تهيه مي‌شود) موجود است. به آن حضرت عرض كردم: روز عيد و خطيفه؟! حضرت فرمود: «اين عيد كسي است كه آمرزيده شده است». 5