چكيده در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چكيده

رسالت مركز پژوهش‌هاي اسلامي در حمايت پژوهشي از برنامه‌سازان رسانه ملي ايجاب ميكند تا با جمع‌آوري و پالايش محققانه متون مورد نياز برنامه‌سازان، در تنظيم و تدوين متون به اصل كاربردي بودن آنها نيز توجه ويژه نشان دهد. در مجموعه حاضر كه به مناسبت عيد سعيد فطر تهيه شده است، نويسنده محترم سعي نموده است تا علاوه بر بهرمندي از آموزه‌هاي ناب اسلامي، در جهت كاربردي كردن مطالب و محتوا به تناسب گروه‌هاي برنامه‌ساز در شبكه‌ها و مراكز صدا و سيما، رويكردهاي مهم محتوايي را در موضوع مورد نظر پيشنهاد دهد. با اميد آن كه در اين تلاش قابل تقدير نيازي از برنامه‌سازان در اين روز فرخنده برآورده شده باشد.