پيش‌گفتار در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

پيش‌گفتار

مد و مدگرايي، پديده‌اي است كه از ديرباز، در جوامع بشري وجود داشته، ولي با گذشت زمان، همراه با دگرگوني‌هاي زمانه، تغيير كرده است. مد در دهه‌هاي اخير با تغيير رنگ و لعاب و ايجاد تنوع و جذابيت بيشتر، بيش از گذشته در جامعه ايران نمود و حضور يافته است و گروه‌ها و افراد بسياري را مجذوب جاذبه‌هاي خود كرده است و مي‌كند.
گفتني است مد به خودي خود، ناپسند نيست و عجيب و غريب هم نيست، بلكه نوعي الگوي سليقه‌پسند فرهنگي يا اجتماعي است. علاقه‌مندان به آن نيز، گروه‌هاي سني ويژه‌اي نيستند، بلكه با شدت و ضعف، در ميان همه طبقه‌هاي سني و گروه‌هاي اجتماعي ديده مي‌شود. دراين‌ميان، نوجوانان و جوانان به دليل شرايط سني، كنجكاوي و روحيه تنوع‌طلبي، بيش از ديگر گروه‌هاي اجتماعي، مجذوب جاذبه‌هاي مد مي‌شوند. مد در ميان افراد جامعه به‌ويژه نوجوانان و جوانان، از چنان جاذبه‌اي برخوردار است كه حتي در بحراني‌ترين شرايط (دوران جنگ تحميلي)، طرف‌داراني داشته است. همچنين مد و مدگرايي، ناياب و دست‌نيافتني نيست، بلكه در هر مكان و زماني، همراه با انواع سليقه‌ها و پديده‌هاي انساني، با رويكرد زيباشناسانه وجود دارد. امروزه دوران برقراري ارتباط از راه آتش، اسب چاپار، كبوتر نامه‌رسان يا جارچي‌هاي خياباني به سر آمده است و امواج رسانه‌ها، كوچك‌ترين رخدادها را در مدت زماني كوتاه در جهان منعكس مي‌كنند و جهانيان از آن باخبر مي‌شوند. به‌اين‌ترتيب، افراد جوامع انساني به آساني با مدها يا الگوهاي فرهنگي يكديگر آشنا مي‌شوند و از آن تأثير مي‌پذيرند. به تعبير ديگر، در عصر گسترش ارتباطات، فرهنگ و ارزش‌هاي هر جامعه، سوار بر امواج رسانه‌اي، وارد حريم خانه‌ها، فرهنگ‌ها و مرز ديگر كشورها مي‌شود، چنان‌كه نه ديوار خانه‌ها، سدّ راه آ‌ن است و نه سپاه و لشكر نظامي، مدافع مرزهاي جغرافيايي.
مد يا الگوي فرهنگي، آرام و آهسته، ولي پيوسته به حريم خانه‌ها، فرهنگ‌ها و كشورها راه مي‌يابد. مد نخست جلوه‌گري و جلب توجه مي‌كند و تنوع در نوع پوشش، آرايش و ظواهر زندگي را در ذهن متبادر مي‌سازد، ولي ممكن است در پشت آن چهره دلربا و جذاب، جرياني فكري يا اعتقادي منفي وجود داشته باشد و به‌تدريج، در سراسر وجود انسان به‌ويژه احساس، عقل و انديشه او رسوخ كند و موجب پوچ‌گرايي و سقوط وي به ورطه تباهي شود.
مد هرچه باشد؛ خوب يا بد، اخلاقي يا غيراخلاقي، ارزشي يا غيرارزشي، نكته مهم، شيوه برخورد با آن است. در تأييد يا رد آن نبايد افراطي يا احساسي برخورد كرد. به‌ويژه رد يا مخالفت با آن، بدون طرح پيشنهاد مناسب و اجرايي و متناسب با علايق و سلايق نسل نوجوان و جوان، نه‌تنها موفقيتي نخواهد داشت، بلكه خود، مشكل‌ساز خواهد شد. بي‌شك، برخوردهاي منفي و فيزيكي مسئولان فرهنگي با اين پديده نيز كارساز نخواهد بود و با گذشت زمان، به مشكلات در اين زمينه و قانون‌گريزي و قانون‌ستيزي دامن خواهد زد.
در اين پژوهش برآنيم با بهره‌گيري از منابع ارزشمند ديني و ديدگاه كارشناسان، افزون بر روشن كردن ديدگاه اسلام درباره مسئله مد، به جلوه‌ها، ويژگي‌ها، علل پيدايش، آثار و پي‌آمدهاي مدهاي منفي در جامعه بپردازيم. همچنين براي كاهش پي‌آمدها و اصلاح مدگرايي، راهكارهايي اجرايي پيشنهاد مي‌دهيم، به اين اميد كه گامي هرچند كوچك، در اصلاح و تعديل مدگرايي منفي در جامعه باشد.