پيش گفتار در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

پيش گفتار

رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنه اي ـ دامت بركاته ـ با تيزبيني و هوشمندي خاص خود و بر اساس شناخت گسترده و ژرفي كه از شرايط فرهنگي، سياسي و اقتصادي امروز جامعه ايران دارند، دهه چهارم استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران را دهه «پيشرفت و عدالت» ناميدند. ايشان در نخستين سخنراني سال 1389 در حرم مطهر رضوي با يادآوري اين مطلب فرمودند:
امسال، سي و دومين سالي است كه نظام جمهوري اسلامي تشكيل شده است؛ يعني دومين سال از دهه اي است كه اعلام شد دهه پيشرفت و عدالت است. شعار پيشرفت و عدالت، يك شعار محوري است؛ يك مطلب اساسي است؛ يك نياز است. در اين مرحله، هدف كلان ملت عزيز ما و مسئولان بايد پيشرفت و عدالت باشد.
«پيشرفت» و «عدالت» دو خواسته اي است كه انسان ها به آن نيازمندند. پيشرفت، يعني از لحاظ علم و عمل و آنچه كه در دنيا براي يك جامعه لازم است، به نتايج مطلوب برسد. عدالت هم يعني ميان انسان ها تبعيض وجود نداشته باشد، بي عدالتي نباشد، ظلم نباشد. هر دو خواسته، جزو خواسته هاي اساسي و اصلي و ديرين بشريت است كه تا تاريخ بشر وجود داشته است، اين دو خواسته، خواسته اصلي انسان ها بوده است.1
با توجه به همين رويكرد كلي و در جهت تحقق شعار اصلي دهه چهارم، يعني «پيشرفت و عدالت»، مقام معظم رهبري، سال گذشته را با عنوان «سال اصلاح الگوي مصرف» و سال جاري را با عنوان «سال همت مضاعف، كار مضاعف»، نام گذاري و اعلام كردند كه:
اين شعارها نه فقط يك امر نمايشي است، و نه هم اين جوري است كه ما خيال كنيم در اين سال، اين شعار همه مشكلات كشور را حل خواهد كرد؛ نه، اين تشريفاتي نيست، نمايشي نيست؛ اين خط روشني را به ما نشان مي دهد...، بايد اين را به عنوان يك انگشت نمايشگر راه در مقابل چشمان خودمان قرار بدهيم.2
در هر حال، اعلام سال 1389 به عنوان سال «همت مضاعف، كار مضاعف» فرصت مناسبي براي همه دستگاه ها و نهادهاي علمي، آموزشي، پژوهشي، تقنيني، اجرايي، فرهنگي، تبليغي و... است كه با شناسايي موانع و آسيب هاي همت و كار مضاعف و راه هاي توسعه فرهنگ كار و تلاش مضاعف، از يك سو و تشخيص زمينه هاي نيازمند همت و كار مضاعف از سوي ديگر، زمينه هاي نيل كشور به اهداف بلند دهه چهارم استقرار نظام جمهوري اسلامي، يعني عدالت و پيشرفت را فراهم كنند.
در اين ميان نقش رسانه ملي از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار است؛ زيرا افزون بر همت و كار مضاعف براي تحقق منويات مقام معظم رهبري درباره رسانه ملي؛ به ويژه نكاتي كه در حكم اخير ايشان به رياست محترم سازمان اعلام شده است، بايد در جهت فرهنگ سازي براي «همت مضاعف، كار مضاعف» در جامعه نيز قدم بردارد.
مهم ترين زمينه هايي كه به نظر مي رسد، رسانه ملي مي تواند در آنها نقش آفرين باشد عبارتند از:
1. تبيين دلايل و زمينه هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي اعلام سال جاري به عنوان سال همت مضاعف، كار مضاعف؛
2. تبيين ضرورت هاي تلاش و كار مضاعف در شرايط فعلي و آتي كشور؛ به ويژه با توجه به سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه؛
3. آسيب شناسي جامعه ايران از نظر همت و كار مضاعف؛
4. فرهنگ سازي مناسب براي ايجاد فضاي همت و كار مضاعف و تبيين راهكارهاي تحقق اين موضوع؛
5. تبيين مهم ترين زمينه هايي كه نيازمند همت و كار مضاعفند با همكاري دستگاه ها و نهادهاي علمي، پژوهشي و اجرايي كشور؛
6. معرفي اشخاص، نهادها و دستگاه هايي كه براي حل مشكلات كشور همت و كار مضاعف به خرج داده اند.
مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، با هدف تأمين محتواي مورد نياز برنامه سازان صدا و سيما و در جهت گسترش فرهنگ كار و تلاش سازنده، در سال جاري، اقدام به توليد آثار متعددي در اين زمينه نموده است كه اثر حاضر يكي از آنهاست.
در اين اثر، تلاش شده است كه جنبه هاي گوناگون كار و تلاش با بهره گيري از مقالات نويسندگان متعدد بررسي و در اختيار برنامه سازان محترم قرار گيرد.
با سپاس از همه عزيزاني كه در تدوين اين اثر مشاركت داشتند؛ به ويژه نويسندگان محترم مقالات، آرزو مي كنيم كه اين اثر، مورد استفاده همه همكارانمان در رسانه ملي قرار گيرد و گامي هر چند ناچيز در جهت تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري محسوب شود.
و من الله التوفيق
اداره كل پژوهش
مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما