گاه‌شمار در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

گاه‌شمار

نام: مصطفي اعتمادي
سال تولد: 1304 شمسي
محل تولد: خواجه از توابع تبريز
محل تحصيل: تبريز ـ قم
دوره: معاصر
محل زندگي: قم