در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

«ورزش»، پديده اي مهم و اجتماعي است كه داراي ابعادي مختلف است. پيچيدگي روز افزون ورزش و كاركردهاي گوناگونش، ما را به تأمل و احتياطي بيشتر براي قضاوت درباره اش، فرا مي خواند.
در سالهاي اخير در كشور ما گرايش به ورزش به شكل قابل ملاحظه اي بالا گرفته و مي توان گفت كه همه مردم، از پير و جوان و زن و مرد را تحت تأثير قرار داده است. اما متأسفانه اين علاقه مندي و توجه روزافزون به ورزش را نمي توان كاملاً مثبت و مفيد ارزيابي كرد؛ چرا كه اولاً علاقه مندي آنان بيشتر در محدوده تماشاگري، هواداري و دنبال كردن نتيجه مسابقه ها خلاصه مي شود و پرداختن به خود ورزش كمتر مورد توجه است، و ثانيا، كاركردهاي گوناگون ورزش و جنبه هاي مثبت و منفي آن، براي همه به خوبي روشن نيست و همين مي تواند زمينه اي مناسب براي فرصت طلبان و حتي دشمنان خارجي فراهم آورد.
بنابراين، يكي از رسالتهاي سنگين مسؤولان و صاحب نظران، تبيين دقيق و همه جانبه پديده ورزش و شناسايي راهكارهاي گرايش مردم به جنبه هاي سازنده آن است. در اين ميان، بي شك «صدا و سيما» وظيفه اي مهم بر عهده دارد و بخش عمده اي از اين رسالت متوجه اين سازمان است.
از اين رو و نيز با نظر به فراواني برنامه هاي ورزشي سازمان و ضرورت وجود خط مشي و محتواي مناسب براي اين برنامه ها، گروه جامعه شناسي مركز پژوهشهاي اسلامي اين مجموعه را فراهم آورده است. از مطالب اين جزوه نه تنها مي توان در برنامه هاي مربوط به مباحث ورزشي استفاده كرد، بلكه برخي مباحث بنيادي آن مي تواند راهگشاي برنامه ريزيهاي ورزشي باشد. اميد آنكه مجموعه حاضر مورد استفاده برنامه سازان قرار گيرد.


شناسنامه

عنوان و پديد آورنده :ويژه نامه ورزش / سيد محمد مكتبي

كد 467

مهرماه 1377

 مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما
گروه جامعه شناسى