در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

رسانه‌ها در زندگي مدرن و جامعه كنوني نقش و جايگاه بي‌بديلي را به خود اختصاص داده‌ و تمام شئون زندگي در جامعه را دربرگرفته است. به خصوص در عرصه انتخابات و تبليغات نامزدها كه در اين زمينه رسانه‌ها مي‌توانند نقش مفيد و سازنده‌اي را در آگاهي‌بخشي افراد جامعه ايفا نمايند.
از سوي ديگر، در ارتباطات سياسي، رسانه‌ها، واسطه اصلي بين سياست‌گذاران و مردم هستند. لذا رسانه‌ها با آگاهي‌بخشي و تبيين موضوعات گوناگون در زمان مقتضي همراه با رعايت اخلاق حرفه‌اي مي‌توانند زمينه‌ساز برگزاري انتخاباتي درخور جامعه اسلامي گردند. زيرا كه آنچه انتخابات كشور ما را از ساير كشورها متمايز مي‌سازد، تفاوت ظاهري آن نيست بلكه تفاوت محتوايي، ماهوي و اخلاقي انتخابات كشور اسلامي است.
ازاين‌رو، در مجموعه پيش رو تلاش شده است ضمن ارائه مباحث نظري انتخابات به عنوان يك فرايند سياسي كه البته برونداد آن اجتماعي و فرهنگي است دستمايه‌اي براي برنامه‌سازان فرهيخته رسانه در تبيين موضوعات از طريق رسانه داشته باشد؛ همچنين به منظور استفاده از ظرفيت پيام‌هاي كوتاه و زيرنويس‌هاي تلويزيون كه شايد بتوان از آن به عنوان يك ژانر نام برد، تلاش شده است با ارائه پيام‌هايي كه گل سرسبد آن گلچيني از رهنمودهاي حضرت امام خميني رحمه الله و مقام معظم رهبري است برنامه‌سازان را در مراحل مختلف تبيين، تبليغ و تهييج ياري رساند.
اميد است با حضور حماسي، مشاركت غرورآفرين و حضور غيرتمندانه ملت ايران در انتخابات كه در مباني مستحكم باورهاي شيعي و فرهنگ ناب اسلامي ريشه دارد برگ زرين ديگري از تاريخ انقلاب اسلامي ورق خورده و رسانه ملي بتواند رسالت اجتناب‌ناپذير خود، در پشتيباني و نگاهباني از اين شجره طيبه را به انجام رساند.


شناسنامه