پيش‌گفتار در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

پيش‌گفتار

آنگاه كه شب تيره ناآگاهي با شعار علمگرايي، جهان را گرفته و لشكر تباهي با پرچم سكولاريسم و سلاح فناوري به سرزمين، روح و روان انسان قرن بيستم هجوم آورده و انسانيت در شُرف نابودي بود، ابرمردي از سلاله انبيا، فرياد برآورد و خفتگان را به بيداري خواند. بيشك، شعاع خورشيد انقلاباسلامي كه از افق ايران برآمد، گستردهتر از آن است كه بتوان در يك سرزمين محدودش كرد.
امام خميني كبير(رحمةاللهعليه) با احياي دستورالعمل ناب وخالص الهي، همه الگوهاي ارتباطي موجود را به چالشكشيد، و امواج اين انفجارِ نور، ديوارهاي ناآگاهي را شكست و پردههاي شب تيره را دريد.
آيا اين رود خروشان آگاه كه خواب آرام طاغوتهاي زمان را آشفته كرده بود، مي‌توانست آنگونه كه ميخواست به راه خود ادامه دهد؟ هرگز، بي‌شك، آنان كه با پيروزي اين انقلاب، منافعشان به خطر افتاده، يا به باد رفته بود، ساكت و آرام ننشستند و بي‌وقفه، با انواع دسيسه‌ها و تمام عِدّه و عُدّه به مقابله با آن برخاستند.
تا كنون كه سي و چند سال از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران گذشته، وقايع تاريخي بسياري به وقوع پيوسته است، و كشتي انقلاب به گرداب‌هاي‌ هايلي وارد و از آن به سلامت خارج‌شده، كه اگر برخي از آنها براي بسياري از كشورها رخ مي‌داد، طومار آنها را درهم ميپيچيد.
بالطبع همه اين وقايع در يك سطح و از يك جنس نيستند؛ برخي نقاط عطف و پيچهاي تاريخي، گردنههاي صعبالعبوري هستند كه گذر از آنها نيازمند صرف هزينههاي مادي و غيرمادي بسيار است. نگاشته پيشرو در صدد است به برخي از اين نقاط عطف تاريخي اشاره كرده، با بررسي مقدمات، شكلگيري و چگونگي برونرفت از آنها، آينهاي فراهم آورد تا گامي در مسير بصيرتافزايي خوانندگان، به‌ويژه مديران و برنامه‌سازان رسانه ملي برداشته باشد.
در اين پژوهش به برخي از مهم‌ترين وقايع و تحولاتي مي‌پردازيم كه از پيروزي انقلاب تا پس از حوادث سال 1388، در نظام جمهوري اسلامي به وجود آمده و در جهت‌گيري كلان نظام أثرگذار بوده است.
نقاط بحراني‌اي كه در اين قسمت به اجمال بررسي مي‌شوند عبارت‌اند از:
همه‌پرسي نظام جمهوري اسلامي؛
تسخير لانه جاسوسي امريكا؛
تجاوز نظامي عراق به ايران؛
توطئه آيات شيطاني؛
مهار منافقين در دهه 60 ؛
رحلت حضرت امام خميني رحمه الله ؛
ظهور جريان اصلاح‌طلب دوم خرداد؛
نهضت توليد علم؛
جنبش نرم‌افزاري؛
دستيابي به فناوري هسته‌اي؛
فتنه 1388.