الف) اهداف پژوهش در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

الف) اهداف پژوهش

هدف اين پژوهش «بررسي برخي نقاط عطف تاريخ انقلاب اسلامي ايران، نحوه شكلگيري و چگونگي گذر از آنها»ست
همچنين در مسير دستيابي به هدف اصلي، اهداف فرعي وجود دارند كه به آنها پرداخته مي‌شود، از جمله:
چگونگي شكل‌گيري نقاط عطف تاريخ انقلاب اسلامي ايران؛
چگونگي گذر از اين نقاط عطف؛
نقش رهبري در هدايت جامعه در اين نقاط عطف.