درياي حلم رهيافتي بر شخصيت‌شناسي، سيره‌شناسي و انديشه‌شناسي امام موسي كاظم(ع) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

درياي حلم رهيافتي بر شخصيت‌شناسي، سيره‌شناسي و انديشه‌شناسي امام موسي كاظم(ع)

درياي حلم
(رهيافتي بر شخصيت‌شناسي، سيره‌شناسي و انديشه‌شناسي امام موسي كاظم(ع))
بسته مناسبتي ويژه امام موسي كاظم (ع) (ويراست اول ـ 1398) (كد:2710 )
تهيه‌كننده و ناشر: اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه
تنظيم و تدوين: دفتر پژوهش‌‌هاي كاربردي؛ گروه انقلاب اسلامي، تاريخ و مناسبت‌‌ها
صفحه‌آرا: سميه مرادي
كليه حقوق اين اثر متعلق به اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه است

نشاني: قم، بلوارامين، مجموعه صداوسيما، اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه، تلفن: 32915510 تهران: جام‌جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرين، تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 مشهد: خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم، تلفن: 32215108 نمابر:32215106
سامانه مخاطبان: 11ـ32915510ـ025 سامانه پيام كوتاه: 30000255

sapp.ir/irc.ir @irc_ir