روز بازگشايي مدارس در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

روز بازگشايي مدارس

ايده‏هاي پژوهشي
فراتحليل پژوهش‏هاي انجام‏شده درباره نقش خانواده در بزهكاري دانش‏آموزان
بررسي آثار فن‏آوري‏هاي ارتباطي جديد (اينترنت، بازي‏هاي رايانه‏اي و ماهواره) بر تربيت اجتماعي دانش‏آموزان ابتدايي
بررسي پيامد‏هاي تكنولوژي‏هاي نوين ارتباطي بر فرايند يادگيري
تبيين و تحليل تعليم و تربيت از منظر پسا ساختارگرايي
بررسي كيفيت مدارس و شناسايي عوامل مؤثر برآن
الگوي اسلامي- ايراني تحصيل علم در نظام آموزش‌وپرورش

ايده‌ها و موضوعات پيشنهادي براي گروه‌هاي مختلف برنامه‌ساز
مخاطبان
عام
تبيين اهميت علم‏آموزي
بررسي تاريخچه اولين مدرسه‏هاي ايراني
بررسي جايگاه تعليم و تربيت اسلامي
بررسي نقش علم در پيشرفت فرهنگي جامعه
چگونگي و شيوه‏هاي شاداب‏سازي مدارس از ديدگاه دانش‏آموزان

خاص
بررسي دلايل مدرسه‏گريزي يا غيبت از مدرسه در دانش‎آموزان
ارائه الگوهايي براي توانمندسازي مشاوران مدرسه
بررسي دلايل فوبياي مدرسه بيماري‏هاي ناشي از ترس مدرسه در كودكان
گروه‏هاي برنامه‏ساز
گروه خانواده
اهميت، نقش و كاركرد خانواده از ديدگاه اسلام و بررسي جايگاه آن در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
بررسي ويژگي‏هاي ساختاري مدرسه و خانواده
بررسي جامعه‏شناسي خانه و مدرسه
شيوه و مديريت زندگي در خانواده و نقش آن در تعليم و تربيت فرزندان
عوامل مؤثر بر شادكامي مدارس و ارتباط با بهداشت رواني دانش‏آموزان
بررسي رابطه پيشرفت تحصيلي با فعاليت‏هاي بعد از مدرسه
نقش مدرسه در تربيت ديني دانش‏آموزان
بررسي نقش و تأثير شادابي و نشاط در پيشرفت تحصيلي دانش‏آموزان
بررسي عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش‏آموزان
بررسي ديدگاه معلمان درباره چگونگي شاداب‏سازي مدارس با توجه به استانداردهاي كالبدي طراحي فضاهاي آموزشي
بررسي نقش مدرسه در ارتقاي بهداشت روان دانش‏آموزان
نقش مدرسه، والدين و محيط اجتماعي در پيشگيري از اعتياد نوجوانان
اولويت‏بندي عوامل خانوادگي مؤثر در تربيت ديني فرزندان
اهميت تأثير خانواده در تربيت ديني فرزندان
روش‏هاي آسيب‏زا در تربيت ديني فرزندان و راهكارهاي اصلاح آنها
طراحي الگوي خانواده صالح و شايسته و نقش آن در تربيت ديني فرزندان
نقش مدرسه در ساختن آينده دانش‏آموزان
گروه‏هاي برنامه‏ساز
گروه اقتصاد
نقش انجمن اولياء و مربيان در اقتصاد آموزش و پرورش
رويكرد آموزش و پرورش در اقتصاد و توسعه ملي
چشم ‏انداز اقتصاد آموزش و پرورش در ايران
تبيين نقش آموزش و پرورش در رشد اقتصادي
مروري بر تحولات آموزش و پرورش در اقتصاد كلان در جهان و ايران
توجه به كارآفريني و اقتصاد مقاومتي، نياز امروز آموزش و پرورش و اجتماع
چرخه توليد و مصرف علم در نظام آموزشي
بررسي نقش دولت در تأمين منابع مالي آموزش و پرورش ايران
ضرورت تأسيس معاونت اقتصادي در ساختار وزارت آموزش و پرورش
نقش مدرسه در توسعه اقتصاد مقاومتي؛ راهبردها و سياست‏هاي مشاركت مدرسه در پياده‏‏سازي انديشه اقتصاد مقاومتي
مدرسه و نقش آن در فرهنگ مصرف
بررسي نقش مدارس در كارآفريني دانش‏آموزان
راهكارهاي تربيت اقتصادي دانش‏آموزان در مدارس
نقش مدرسه در توسعه اقتصاد مقاومتي؛ راهبردها و سياست‏هاي مشاركت مدرسه در پياده‏‏سازي انديشه اقتصاد مقاومتي

گروه سياسي و خبر
بررسي نقش مدرسه در بهداشت رواني دانش‏آموزان
ضرورت تبيين تعليم و تربيت اسلامي
بررسي تغيير و نوآوري در آموزش و پرورش ايران و چشم‏انداز آينده
بررسي تأثير رفتار معلم بر نظم‏پذيري دانش‏آموزان در مدرسه
بررسي شاخص‏هاي مدرسه موفق
گروه‏هاي برنامه‏ساز
گروه سياسي و خبر
بايسته‏هاي سيستم آموزشي موفق در ايران
بررسي تفاوت سيستم آموزشي در ايران و ژاپن
بررسي نظام تربيت معلم در ژاپن و مقايسه آن با نظام تربيت معلم در ايران
نقش تشكل‏هاي دانش‏‏آموزي در تربيت اجتماعي
مروري بر شاخص‏هاي فرهنگي نظام آموزش و پرورش در كشور ژاپن
رابطه سبك مديريت كلاس مبتني بر خلاقيت با كيفيت زندگي در مدرسه و اضطراب دانش‏آموزان
رابطه مهارت‏هاي ارتباطي معلمان با انگيزه به مطالعه در دانش‏آموزان ابتدايي
مدرسه و نقش آن در تعليم و تربيت ارزش‏ها
نقش مدرسه و معلم در پرورش انگيزش پيشرفت در دانش‏آموزان
برنامه‏‏ريزي درسي مدرسه‏‏محور: مباني، چالش‏ها و چشم‏‏اندازها
اهميت آموزش سواد رسانه‏‏اي براي دانش‏آموزان
وضعيت علمي و آموزشي ايران از دوره ساساني تا پايان اموي
بررسي الگوهاي رايج چيدماني مدارس ايراني با توجه به اصول ارتباط ميان كلاس درس و فضاهاي بيروني
آموزش و پرورش در عصر جهاني شدن؛ چالش‏ها و راهبردهاي مواجهه با آن
بررسي اثرات ورزش صبح‏گاهي بر قدرت تمركز و حافظه كوتاه‏مدت دانش‌آموزان دبستان
بررسي تأثير رويكردهاي آموزشي بر مهارت‏هاي اجتماعي كودكان پيش‏دبستاني
بررسي تأثير بازي‏هاي آموزشي بر يادگيري مفاهيم
گروه‏هاي برنامه‏ساز
گروه سياسي و خبر
بررسي ارتباط اولياء با مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش‏آموزان
بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر نظام آموزشي مدارس
ارزشيابي تحصيلي، نظام نوين آموزش ابتدايي در ايران
رابطه ساختاري پيوند با مدرسه و والدين با رضايت تحصيلي و كنترل تحصيلي: نقش ميانجي گري خودكارآمدي تحصيلي
راه‏هاي مواجهه با اضطراب جدايي كودكان كلاس اولي از خانواده
بررسي نقش دينداري در توسعه كارآمدي معلمان
رابطه اهداف پيشرفت با احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهني دانش‏آموزان
بررسي موانع و شيوه‏هاي جذب كودكان بازمانده از تحصيل در مناطق روستايي و عشايري
بررسي راهكارهايي جهت ايجاد انگيزه در دانش‏آموزان
بررسي عوامل مؤثر در پرورش و توسعه خلاقيت دانش‏آموزان مدارس ابتدايي
بررسي ضرورت وجود راهنماي تعليماتي در مدارس ابتدايي

گروه معارف
اهميت و فوايد علم‏‏آموزي از ديدگاه اسلام
منشور علم‏‏آموزي مبتني بر قرآن و حديث
بررسي آموزش و پرورش قرآني در سيره معصومين(ع)
بررسي روش‏هاي تربيت عقلاني در سخنان امام علي(ع)
بررسي جايگاه علم در سبك زندگي قرآني
فوايد و فضايل علم‏‏آموزي در كلام پيامبر اسلام و امام علي(ع)
بررسي دلايل تأكيد اسلام به علم‏‏آموزي و مبارزه با جهل
ويژگي‏هاي كلاس‏هاي علمي و تربيتي معصومين(ع)
گروه‏هاي برنامه‏ساز
گروه معارف
اهميت توليد علم و راهكارهاي پيشرفت علمي جامعه بر اساس رهنمودهاي قرآن و نهج‏البلاغه
فلسفه تعليم و تربيت در اسلام با تكيه بر آيات قرآن كريم و نهج‏‏البلاغه
بررسي اهميت تعليم و تربيت در اسلام
راهبردهاي تربيت ديني فرزندان با تأكيد بر نقش رسانه ملي
شاخص‏هاي تربيت ديني دانش‏آموزان با نظر به آيات قرآن كريم
جايگاه علم و علم‏‏آموزي در اسلام
ارزش علم‏آموزي و تربيت از منظر قرآن كريم
علم‏‏آموزي و روايت‏گري در سيره حضرت معصومه(س)
منشور علم‏‏آموزي مبتني بر قرآن و حديث
بررسي ضرورت علم‏‏آموزي در اسلام


/// مناسبت ها

مناسبت های مرتبط با این بخش در زیر لیست شده‌اند و امکان دسترسی به دیگر کتب از طریق مناسبت فعال موجود می‌باشد