در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

«زائرٌ لَكُم عائِذٌ بِكُم لائِذ لِقُبورِكُم» به زيارت شما شتافته و به قبور و مرقدهاي مطهر شما پناه آورده‌ام.
همواره آيين‌ها و اديان مختلف با هدف همبستگي ميان پيروان و هويت ‏بخشي به جريان اجتماعي خود، ايامي را در سال مشخص و پيروان خويش را ملزم به شركت در اين اجتماعات مي‌كنند. يكي از آثار اين‏گونه تجمعات، نمود جهاني و به‏ نوعي تبليغ جريان اجتماعي است كه معمولاً در جامعه جهاني اثرگذار است. به فرموده مقام معظم رهبري، خلأ وجود اجتماعي عظيم و بين‏ المللي در ميان شيعيان را حضور ميليوني در ايام اربعين پر مي‌كند. كربلا مي‌تواند «نماد» تبلور وحدت و بيعت با امام باشد كه «نمود»ي جهاني خواهد داشت.
پياده‌روي در مراسم اربعين توفيقي عظيم و وصف ‏ناپذير است كه براي بهره‌وري بيشتر از اين سفر معنوي لازم است تا زائران، آدابي را رعايت كنند. بي‏ شك، مراسم باعظمتي مثل پياده‌روي اربعين كه به‏ صورت خودجوش و مردمي صورت گرفته و مي‌گيرد، در كنار نقاط قوت و ارزشمند آن، آسيب‌هايي هم دارد كه بايد براي رفع آنها، فكري كرد و طرحي در‌انداخت.
سفر اربعين در پيش است و قرار است چند روزي در كشور دوست و برادر مهمان باشيم و از پذيرايي آنان بهره‌مند؛ اما هر مهماني، آدابي دارد كه اگر آن آداب رعايت نشود هم خود آسيب مي‌بينيم و هم صاحب‏خانه آزرده ‏خاطر خواهد شد.

اداره‏ كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه با درك اهميت اين موضوع، مجموعه حاضر را چاپ كرده است كه هدف اصلي آن تبيين آداب زيارت اربعين به ‏ويژه آداب مهماني در اين سفر نوراني است. اميد است اين اثر، ره ‏توشه‌اي مناسب براي زائران سفر اربعين باشد.


شناسنامه

ویژه‏نامه آداب مهمانی زیارت اربعین (کد: 2797)
گردآوری:مریم سقلاطونی
ناشروتهیه‌کننده:اداره‌‏کلپژوهش‌هایاسلامیرسانه
دفترپژوهش‌هایکاربردیدینورسانه؛گروهانقلاب اسلامی، تاریخ و مناسبت‏ها
همکاران:حامد حجتی و سیدصادق سیدنژاد
صفحه‌آرا: فاطمه جهانگیر
نوبت چاپ: اول /1397
شمارگان: 5000
بها: 60000 ریال
همهحقوق،محفوظومتعلقبهناشراست.
نشرالکترونیکیاثربدونکسباجازهکتبیازناشرممنوعاست.

قم،بلوارامین،مجموعه صداوسیما،اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه،نمابر: 32915510
تهران: جام‌جم،ساختمان شهیدرهبر،طبقه زیرین،تلفن: 22014738،نمابر: 22164997
مشهد: خیابان امام خمینی=،جنب باغ ملی،ساختمان صبا،طبقه سوم
تلفن: 32215108 نمابر:32215106
سامانه مخاطبان: 11ـ32915510ـ025 سامانه پیامکوتاه: 30000255
شابک: 9-408-514-964-978 ISBN: 978-964-514-408-9
www.irc.ir info@irc.ir sapp.ir/irc.ir@irc_ir