بايد دولت جمهوري اسلامي تمامي سعي و توان خود را در اداره هر چه بهتر مردم بنمايد ولي اين بدان معنا نيست كه آنها را از اهداف عظيم انقلاب كه ايجاد حكومت جهاني اسلام است منصرف كند. (صحيفه امام، ج21، ص327) در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

بايد دولت جمهوري اسلامي تمامي سعي و توان خود را در اداره هر چه بهتر مردم بنمايد ولي اين بدان معنا نيست كه آنها را از اهداف عظيم انقلاب كه ايجاد حكومت جهاني اسلام است منصرف كند. (صحيفه امام، ج21، ص327)

امروز مسير تاريخ، مسير ظلم است؛ مسير سلطه‌گري و سلطه‌پذيري است؛ يك عده در دنيا سلطه‌گرند، يك عده در دنيا سلطه‌پذيرند. اگر حرف شما ملت ايران پيش رفت، اگر شما توانستيد پيروز شويد، به آن نقطه موعود برسيد، آن وقت مسير تاريخ عوض خواهد شد؛ زمينه ظهور ولي‌امر و ولي‌عصر(ارواحنا له الفداء) آماده خواهد شد؛ دنيا وارد يك مرحله جديدي خواهد شد. اين بسته به عزم امروز من و شماست، اين بسته به معرفت امروز من و شماست. (بيانات در ديدار مردم قم، 19/10/1391)